Hakukoneoptimointi (SEO) jatkuvana palveluna tuottaa parhaat tulokset

Hakukoneoptimointi eli SEO on tehokas keino kerätä verkkosivustolle kävijöitä. SEO-työssä sivuston sisältöjä ja teknistä toimivuutta optimoidaan vastaamaan käyttäjien hakuja ja näkyvyyttä hakukoneissa.

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Hakukoneista saapuva (orgaaninen) liikenne muodostaa useimmilla sivustoilla suurimman osan sivustolle saapuvista kävijöistä. Ihmiset kaikkialla maapallolla tekevät hakukoneissa edelleen miljardeja hakuja päivittäin, joten volyymit ovat merkittäviä. Hakukoneiden kautta saapuvilla käyttäjillä on myös yleensä selkeä intentio tulla sivustolle – ehkä he tekevät alkuvaiheen tiedonhankintaa tai vertailevat jo potentiaalisia ratkaisuja ongelmaansa.

Hakukoneoptimointi on hakusanamainonnan ohella paras keino päästä kiinni tähän potentiaalisesti hyvin tuottavaan liikenteeseen. Toisin kuin mainonnassa, hakukoneoptimoinnissa ei kuitenkaan tarvitse maksaa itse mediasta, eli näkyvyydestä hakukoneissa. Niinpä hyvin toteutettu SEO-työ kantaa hedelmiä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti. Periaatteessa kerran hyvin tehty työ tuottaa liikennettä vuodesta toiseen.

Hakukoneoptimointi on kuitenkin hyvin usein väärin ymmärretty – yksittäisen projektin sijaan parhaat tulokset saadaan, kun hakukoneoptimointia tehdään jatkuvana toimenpiteenä.

 

Hakukoneoptimoinnin tärkeimmät hyödyt eli ROI, asiakaskokemus, näkyvyys, liikenne ja ilmainen media

Hakukoneoptimoinnin hyödyt

Hakukoneoptimoinnista hyötyy kuka tahansa verkkosivuston omistaja, joka haluaa sivustolleen liikennettä. Optimointityö maksaa (itsetehtynä aikaa, palveluna ostettuna rahaa), mutta se tuottaa tuloksia ilman että euroja tarvitsee käyttää mainontaan.

  • Enemmän liikennettä ja relevanttia liikennettä hakukoneista
  • Ei mediakustannuksia (vain työvoimakustannus)
  • Mahdollisuus korkeaan ROI:hin
  • Asiakaskokemus eheä (löydettävyys, ei keskeyttävä)
  • Enemmän näkyvyyttä brändille.

SEO-työn heikkoutena voidaan pitää sitä, että se harvoin tuottaa tuloksia välittömästi. Sivujen nousu hakukoneiden tuloksissa voi vaatia aikaa. Myöskään ei ole olemassa takuita sille, että sivusto lopulta nousee esiin hakutuloksissa, vaikka yleensä hyvin tehdyn työn tulokset näkyvät selkeästi kävijämäärissä. Sijoitukset voivat myös laskea, kun kilpailijat tuottavat parempia sisältöjä, joten työ ei periaatteessa lopu koskaan.

Hakukoneoptimointi yksinkertaisimmillaan

Yksinkertaisimmillaan hakukoneoptimointi on sivuston sisältöjen tekstin muokkausta. Siinä varmistetaan, että sivun meta-tiedot (meta title ja meta description), URL-osoite, otsikot eri otsikkotasoilla ja leipätekstit puhuvat samasta asiasta. Ne on siis optimoitu samalle hakutermille – mikä ikinä termi sitten onkaan.

Tätä tasoa voi pitää hygieniatekijänä hakusanaoptimoinnissa. Se varmistaa, että hakukoneiden robotit ymmärtävät, mitä aihetta sisältösi käsittelee. Kun robotit sisällön ymmärtävät, ne osaavat myös näyttää sivun tulokset osuvilla hakutermeillä.

Esimerkkinä voisi olla kemijärveläisen autokorjaamon verkkosivut. Seuraava malli auttaa Googlen ja kumppaneiden algoritmejä näyttämään sisältö oikeilla termeillä.

Sivun pääotsikko (H1): Autokorjaamo Kemijärvi
Sivun alaotsikko (H2): Edullinen autokorjaamo Kemijärven keskustassa
URL-osoite: yrityksen-nimi.fi/autokorjaamo-kemijärvi
meta title: Autokorjaamo Kemijärvi – Yrityksen nimi
meta description: Etsitkö autokorjaamoa Kemijärvellä? Huollamme ja korjaamme kaikki merkit.
Tämän lisäksi termien autokorjaamo ja Kemijärvi olisi hyvä esiintyä sivun leipätekstissä useamman kerran.

Ei erityisen kaunista, eikä vielä erityisen tehokastakaan. Suomessakin kilpailu suosituille hakutermeille alkaa olla sen verran kova, että hakutulosten ensimmäiselle sivulle pääseminen vaatii sisältöön panostamista. Käytännössä sisällön tulee palvella hakutermin hakukoneeseen naputtelevien käyttäjien intentiota. Yleensä se tarkoittaa, että sisällön on oltava melko pitkää, minimissään ~1500 sanaa. Toki jos hakutermi on muotoa [yrityksen nimi yhteystiedot] niin yleensä käyttäjä haluaa vastauksekseen vain ne yhteystiedot.

Toimivampi tapa tehdä hakukoneoptimointia eli hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina

Yllä esitetty yksinkertainen malli harvemmin kantaa kovinkaan pitkälle. Siinä ei ensinnäkään lähdetä liikkeelle käyttäjien aidoista tarpeista, eli siitä millaista sisältöä käyttäjät haluavat nähdä. Siinä ei myöskään huomioida sivuston mahdollisia teknisiä rajoitteita, jotka laskevat sivuston arvoa hakukonealgoritmien silmissä.
Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät painoarvoineen

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät ja arviot niiden painoarvosta. (Lähde: FirstPageSage)

1. kuukausi – Auditoinnit ja tutkimustyö

Ensimmäisen kuukauden aikana toteutamme avainsanatutkimuksen. Tutkimuksella kartoitetaan avainsana-avaruudesta termit, jotka ovat juuri kyseiselle yritykselle relevantteja.

Lisäksi toteutamme sivuston SEO-kartoituksen hyödyntämällä erinäisiä teknisiä työkaluja, kuten Ahrefs, Screaming Frog, Google PageSpeed ja Google SearchConsole. Kartoituksen lopputulemana näemme sivuston tekniset ongelmat, joiden korjaaminen parantaisi tuloksia hakukoneissa. Samalla identifioimme sivut ja termit, jotka tuottavat eniten liikennettä.

Jos toimiala on kovin kilpailtu, analyysien rinnalla voidaan tehdä myös SEO-analyysi kilpailijoista. Tämä analyysi auttaa esim. tunnistamaan mahdollisia aukkoja omassa hakukonenäkyvyydessä.

Lisäksi toteutamme yhteisen tavoitteenasettelun, jossa määritetään, mitä haluamme hakukoneoptimoinnilla saavuttaa.

Ensimmäisen kuukauden toimenpiteiden jälkeen käsissä on selkeä suunnitelma, miten hakukonenäkyvyyttä lähdetään parantamaan.

Hakukoneoptimoinnin prosessi kuvattuna: tutkimus, sisällöntuotanto ja seuranta

2. kuukaudesta eteenpäin – Sisällöntuotanto ja tekniset korjaukset

Sisällöntuotanto voidaan pääsääntöisesti jakaa kahtia. Usein helpointa on aloittaa olemassa olevien sisältöjen editoinnista vastaamaan paremmin käyttäjien hakuja. Tämä tarkoittaa yleensä sekä pieniä tekstimuokkauksia (esim. meta-tietoihin ja otsikoihin) että tekstisisällön laajentamista.

Toisena toimenpiteenä on tietysti täysin uuden sisällön luonti vastaamaan aukkoja hakukonenäkyvyydessä. Sisällöntuotanto tehdään avainsanaperusteisesti- ja johdetusti, eli sisällöillä lähdetään vastaamaan niihin käyttäjien hakuihin, joiden oletetaan olevan liiketoiminnan kannalta relevanteimpia.

Samalla tehdään sivuston tekniset korjaukset, jotka esim. nopeuttavat sivulatauksia (parantavat käyttäjäkokemusta) ja auttavat hakukoneita ymmärtämään, mitä kaikkea sisältöä sivustolla on.

Nämä toimenpiteet voidaan tehdä projektiluontoisesti, varsinkin jos sivustolla on vain muutamia sivuja. Suurempien sivustojen kohdalla on kuitenkin järkevämpää edetä kuukausi kerrallaan jatkuvalla sopimuksella. Tällöin voidaan ottaa tulosten seuranta mukaan prosessiin ja tarkastella tehdyn työn vaikutuksia. Samalla saadaan arvokasta oppia, millainen sisältö juuri tällä sivustolla parhaiten toimii, joten sisällöntuotanto tehostuu.

Sivujen optimointi (ns. On-page SEO) on sekin vasta hakukoneoptimoinnin ensimmäinen puoli. Toisena tulee ns. Off-page SEO, eli linkkien rakentaminen. Hakukoneiden algoritmit ovat perinteisesti arvottaneet sisältöä sen mukaan, kuinka moni ulkoinen sivusto linkkaa tuohon sisältöön. Kasvattamalla määrätietoisesti linkkien määrää (esim. vierasbloggailulla) voidaan edelleen parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Miksi hankkia hakukoneoptimointia Paper Planesilta?

Paper Planesin asiantuntijat ovat erittäin kokeneita niin pienempien kuin laajempien sivustojen hakukoneoptimoinnissa. Ymmärrämme optimoinnin sekä tekniset että sisällölliset puolet. Niinpä voimme palvella hyvin laaja-alaisesti: teknisten ongelmien korjauksista kokonaan uuden sisällön tuotantoon. Voit hankkia hakukoneoptimointia kokonaispalveluna tai voimme tuoda asiantuntemuksemme nykyisen tiiminne tueksi yksittäisiin ongelmakohtiin.

Hakukoneoptimointi on strategiamme mukaista markkinointia. Siinä palvellaan jo aiheesta kiinnostunutta yleisöä laadukkaalla sisällöllä. Hakukoneoptimointi tuottaa siis hyvin vähän uutta kuormitusta ympäristöön eikä häiritse ihmisten arkea.

Kaipaako yrityksesi parempaa hakukoneoptimointia? Ota yhteyttä – Me autamme!

Hakukoneoptimoinnin hinta eli mitä SEO maksaa?

Kuten yllä olevasta prosessista voi huomata, hakukoneoptimointi vaatii huomattavasti enemmän työtä kuin moni kuvittelee. Hinnan voi karkeasti sanoa perustuvan sivuston kokoon ja avainsanojen kilpailuun. Suuri sivusto hyvin kilpaillulla toimialalla vaatii paljon työtä menestyäkseen. Yksi asiantuntija korjaa tarvittaessa kymmenien sivujen metatiedot nopeastikin, mutta harvoin se on kovin suurta arvoa tuottava toimenpide.

Hintaan vaikuttaa tietysti myös SEO-asiantuntijoiden tehokkuus: kuinka monimutkainen aihe on, kuinka helppokäyttöinen CMS-järjestelmä on käytössä ja kuinka motivoitunut asiantuntija on tekemään työtä. Moni pitää hakukoneoptimointia mekaanisena ja tylsänä. Työssä on toki paljon toistettavuuksia, mutta laadukas hakukoneoptimointi vaatii todellisuudessa luovuutta ja sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Kuvitus rikkinäisestä näytöstä

Milloin hakukoneoptimointi ei toimi?

Hakukoneoptimointi harvemmin tuottaa tuloksia, kun halutaan markkinoida tuotetta, jolle ei ole kysyntää hakukoneissa. Ehkä yritys tai tuote on niin uusi, että sitä ei osata vielä etsiä. Ehkä kohderyhmä tai markkina on niin pieni, että ostajien ei tarvitse käyttää hakukoneita löytääkseen toimittajan. Näissä tapauksissa kannattaa tuoda tuote tai palvelu ostajien nenän eteen hakusanamainonnan tai sosiaalisen median mainonnan keinoin.

Tällöinkin on hyvä huomioida, että markkinan kypsyessä (ostajat tiedostavat tuotteen olemassaolon) tai muuttuessa (markkinalle tulee esim. ulkomaisia ostajia, jotka eivät vielä tunne toimittajia) hakuja tuotteelle tai palvelulle saattaa syntyä. Niinpä optimointi kannattaa tehdä, vaikka joutuisikin arvaamaan hakutermin, jonka ympärille optimointi rakennetaan.

Kuvitus piirilevystä

Hakukoneoptimointi ja tekoäly (esim. ChatGPT)

Googlen mukaan tekoälyn tuottama sisältö voi nousta hakutuloksissa esiin ihan yhtä lailla kuin ihmisenkin tuottama sisältö. Google ei siis suoraan rankaise esim. ChatGPT:n tai BingAI:n hyödyntämisestä tekstintuotannossa. Suuriin kielimalleihin ja neuroverkkoihin perustuvat tekoälytyökalut voivatkin olla oiva apu sisällöntuotannossa, eritoten jos käytetään valtavaan avainsanapeittoon pohjautuvaa strategiaa.

Käytännössä useimmille sivustoille tehokkain strategia ei kuitenkaan ole luoda satoja tai jopa tuhansia avainsanoja kattavia sisältöjä. Niiden hallinta ja päivittäminen alkaa olla haastavaa. Ja kuinka moni näin suuresta avainsanasta on oikeasti liiketoiminnan kannalta relevantti?

Tekoäly toimii kuitenkin hyvin esim. avainsanatutkimuksen apuna (esim. avainsanojen kategorisointi). Tekoäly on myös hyödyllinen apuri, kun laatii sisällön runkoa. Se osaa usein ehdottaa avainsanan pohjalta fiksua runkoa sisällölle, eli kertoa, mistä kannattaa kirjoittaa. Tästä on hyötyä, jos tuntuu siltä, ettei mitenkään saa tästä aiheesta irti yli tuhannen sanan artikkelia.

Kaipaatko asiantuntijoiden apua hakukoneoptimoinnissa?

Ota yhteyttä, arvioidaan sivustosi tilanne ja ehdotetaan toimintamallia, jolla hakukonenäkyvyytenne nousee uuteen kukoistukseen.

Anu Raitio-Huopaniemi
+358503047222
anu.raitio-huopaniemi@paperplanes.fi

Muut palvelut