Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on kattotermimme digitaaliselle markkinoinnille, joka nojaa potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita kiinnostavan sisällön tuotantoon.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin toimintatapa, jossa pyritään auttamaan asiakkaita ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa jo huomattavasti ennen itse ostoa. Sisältöjen avulla asiakasta palvellaan läpi koko ostopolun. Sisältömarkkinointi nojaa monipuoliseen sisällöntuotantoon: teksteihin, videoihin, infograafeihin, webinaareihin yms.

Sisältömarkkinointia hyödynnetään erityisesti B2B-markkinoinnissa, jossa ostopolut ovat yleensä monivaiheisia ja pitkiä. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös kuluttajamarkkinoinnissa, erityisesti kun kyse on arvokkaammista ostoksista (esimerkiksi koti, auto, jne.), joita tehdään harvoin. Niissäkin ostopolut ovat monivaiheisia ja eri vaiheissa tarvitaan erilaista tukea päätöksentekoon.

Sisältömarkkinointia hyödynnetään toki paljon myös esim. FMCG-aloilla, joissa tarjoamalla esim. reseptejä voidaan auttaa kuluttajia arkisissa askareissa.

Miten sisältömarkkinointi toimii?

Käytännössä sisältömarkkinoinnin tekeminen on sisällöntuotantoa valittuihin kanaviin. Ensin hahmotetaan kohderyhmät ja kohderyhmien tarpeet ostopolun eri vaiheissa. Näihin tarpeisiin vastataan tuottamalla aiheista sisältöä ja varmistamalla, että sisältö löytää kohderyhmät. Keinoja varmistaa sisältöjen löydettävyys ovat esimerkiksi hakukoneoptimointi, digimarkkinointi ja orgaaninen sosiaalisen median sisällöntuotanto.

Sisältömarkkinoinnin käynnistämisessä auttaa sisältöstrategian luominen, sillä strategia antaa raamit ja luo prosessit sisältömarkkinoinnin tuottamiselle.

Sisältömarkkinoinnin palvelumme

Inbound-markkinointi on sisältömarkkinointia yhdistettynä markkinoinnin automaatiojärjestelmään, kuten HubSpotiin. Autamme sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa ja HubSpotin käyttöönotossa.

Sisältöstrategia luo tavoitteet, keinot ja prosessit sisältömarkkinoinnin käytännön tekemiseen. Strategian avulla sisältömarkkinointiin saadaan selkeät ohjenuorat.

Sisällöntuotanto kattaa tekstien, videoiden ja muun sisällön käytännön tekemisen kirjoittamisesta sisällönsyöttöön.

Konseptisuunnittelu on luovaa ideointia, jossa määritellään sisällöntuotannolle erottuva ja selkeä idea, jota voidaan toistaa eri kanavissa. Jos strategia vastaa kysymyksiin miksi ja mitä, konseptisuunnittelu kertoo miten.

Graafinen suunnittelu vastaa kuvien ja videoiden näyttävästä tuotannosta. Laadukas graafinen suunnittelu varmistaa markkinointisi yhtenäisyyden ja erottuvuuden.

Kysy lisää sisältömarkkinoinnista

Etsitkö kumppania sisältömarkkinoinnin suunnitteluun tai tuotantoon? Ota yhteyttä.

Anu Raitio-Huopaniemi
+358503047222
anu.raitio-huopaniemi@paperplanes.fi

Muut palvelut