YouTube-mainonta tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan

YouTube-mainonta kasvattaa suosiota myös Suomessa – näin otat kanavan haltuun.

YouTuben videot tavoittavat valtavan määrän suomalaisia joka päivä. Mainostajalle tämä tarjoaa upean mahdollisuuden tavoittaa suuria yleisöjä kerralla tai pienempiä yleisöjä kohdennetusti. Mainonta YouTubessa on nimittäin erittäin hyvin kohdennettavissa ja palvelu tukee useita erilaisia mainosmuotoja. 

YouTube-mainonta on myös tarkasti mitattavissa. Tuloksia voidaan seurata videoiden näkyvyydestä aina ostotapahtumaan tai muuhun konversioon asti.

YouTube-mainonta on osa Google Ads -järjestelmää. Lue lisää Google Ads -mainonnan käytännön toteutuksesta tästä.

YouTube-mainonnan 4 kultaista sääntöä

 1. Kohdenna mainos oikein
  Videomainosten kohdennus kannattaa miettiä tarkkaan etukäteen. Kaikki lähtee siitä, että tunnet oman kohdeyleisösi: kenet haluaa tavoittaa ja millainen viesti heitä puhuttelisi?  YouTuben kohdennuksen voi valita esim. iän, sukupuolen, kielen, alueen tai kiinnostusten mukaan. Mainontaa voi kohdentaa myös esimerkiksi vain tiettyjen YouTube-kanavien katselijoille tiettynä ajankohtana. Kohdennusta voi jalostaa Google-tekstihakujen perusteella. Yleisöksi voi valita myös omilla tai kilpailijan verkkosivuilla vierailleet. YouTubessa potentiaalisen yleisön koko voi siis olla erittäin suuri tai erittäin pieni. Paras lopputulos saavutetaan testaamalla eri kohdennusvaihtoehtoja ja optimoimalla niitä tulosten mukaan.

 2. Oivaltava koukku heti alkuun
  YouTube-mainoksen sisältö on erittäin tärkeä, ja luovaan ideaan kannattaa panostaa heti videon alkupuolella, ehdottomasti jo ensimmäisten sekuntien aikana. Parhaissa mainosvideoissa oivaltava viesti tai visuaalinen koukku tulee heti alkuun, jotta katsoja ymmärtää mitä mainos yrittää tuoda esiin tai ainakin haluaa katsoa sen loppuun asti.

 3. Pidä video mahdollisimman lyhyenä
  YouTubea katsotaan nykyään eniten mobiililaitteilla, joten käyttäjien keskittymiskyky on erittäin lyhyt. Ihmisethän haluavat päästä valitsemansa videon pariin eivätkä katsella mainoksia. Näin ollen mainosvideon pituus ei kannata olla pidempi kuin 15–20 sekuntia. Monesti jopa 5–6 sekuntiakin riittää. Suosi videossa nopeita leikkauksia ja tempoa, jotta katsoja ei pääse kyllästymään ja ydinviesti tulee paremmin kiteytettyä. Mitä paremmin mainoksen sisältö resonoi kohderyhmässä, sitä todennäköisemmin se tulee katsotuksi.

 4. Muista tekstitys
  Vaikka videon ääniraita olisikin suomeksi, tekstitys kannattaa aina lisätä. Videoita nimittäin katsotaan usein äänettömällä. YouTubessa ääni on useimmilla mobiilikäyttäjillä oletuksena pois päältä.

YouTuben eri mainosmuodot

YouTuben eri mainosmuodot voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kategoriaan. Videota edeltäviä, videon jälkeisiä, ohitettavia ja ei-ohitettavia mainoksia ei voi v. 2023 jälkeen valita erikseen vaan eri mainosmuodot ovat automaattisesti käytössä tilanteen mukaan.

 1. Ohitettavat mainokset

  Tämä videomainos näkyy muiden videoiden edellä, pitkien videoiden aikana tai jälkeen. Se voidaan ohittaa viiden sekunnin katselun jälkeen. Videolla ei ole aikarajoituksia eli sen pituus voi olla jopa yli minuutin (vaikka näin pitkä mainos harvemmin toimii). Mainostajana maksat ainoastaan kun joku katsoo koko videon (tai yli 30 sekuntia) tai jos katsoja reagoi videoon. Ohitettavan mainoksen CTA-nappi on tärkeä ja sen avulla voidaan ohjata liikennettä suoraan kampanjasivulle tai omalle verkkosivulle.

 2. Ei-ohitettavat mainokset

  Tämäkin videomainos näkyy muiden videoiden edellä, aikana tai jälkeen, mutta käyttäjien on pakko katsoa mainos loppuun asti. Mainos saa kestää enintään 15-20 sekuntia ja maksu perustuu impressioihin (CPM-hinta). Kuten ohitettavassa mainoksessa, CTA-nappi on tärkeä ja sen avulla voidaan ohjata liikennettä suoraan kampanjasivulle tai omalle verkkosivulle.

 3. Puskurimainokset (Bumper ad)

  Puskurimainokset ovat lyhyitä, enintään 6 sekunnin mittaisia videomainoksia, jotka on katsottava loppuun ennen kuin videota voi katsoa. Sen etu on suuri tavoitettavuus mutta haittapuoli on, että videosta puuttuu CTA-nappi eli sen avulla ei voida ohjata liikennettä sivulle. Puskurimainoksella saa siis lähinnä huomiota, ja se on kustannustehokas isojen massojen tavoittamisessa.

 

YouTube-mainonnan tulokset raportoidaan reaaliajassa

YouTube-mainonnan tärkeimmät mittarit ovat mm. tavoitettavuus, katselukerrat, katseluaika sekä klikkauksiin liittyvät tulokset. Oikein asennettu web-analytiikka kertoo myös, mitä YouTube-mainonnan kautta tuleva liikenne on klikkauksen jälkeen tehnyt itse sivustolla. 

Jokaisen mainosvideon kohdalla saadaan selville, kuinka hyvin video palveli tavoitteita tiettyjen yleisöjen, avainsanojen tai demografisten tietojen osalta.

On mielenkiintoista verrata YouTube-liikenteen laatua muihin kanaviin. Analyysillä pyrimme ymmärtämään onko videomainonnalla epäsuoraa vaikutusta, joka voi antaa nostetta myös muille kanaville. Usein esimerkiksi suora liikenne ja orgaaninen hakuliikenne saavat nostetta YouTube-kampanjan seurauksena.

YouTube-mainonnan mittarit ja raportointi voidaan automatisoida niin, että tulokset päivittyvät reaaliajassa suoraan Looker Studioon. Silloin tiedot ovat aina ajan tasalla, helposti löydettävissä ja jaettavissa esimerkiksi organisaation sisällä. Nopea ja avoin tiedonkulku auttaa ymmärtämään kampanjan toimivuutta ja sen avulla on helppoa tehdä järkeviä optimointipäätöksiä seuraavaa kampanjaa ajatellen.

Haetko kumppania YouTube-mainontaan? Ota yhteyttä!