Tietosuojalauseke

PAPER PLANES OY:N TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä verkkopalveluamme.

1. Rekisterinpitäjä
Paper Planes Oy
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puh. +358 50 3489 297
Y-tunnus: 2635636-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Ville Pelttari, toimitusjohtaja
E-mail: ville.pelttari@paperplanes.fi
Puh. +358 50 3489 297

3. Rekisterin nimi
Paper Planes Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Paper Planesin ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Paper Planesin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:
– nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, Twitter-käyttäjänimi
– asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilatut palvelut, tiedot vierailuista Paper Planesin verkkosivustolla)
– suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
– mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. asiakkaan verkkosivuston lomakkeiden kautta antamat tiedot)

Paper Planesin avoimia työpaikkoja hakeneiden tiedot poistamme välittömästi tai viimeistään 4 kuukauden kuluttua rekryprosessin päätyttyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Paper Planesin asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä Paper Planesin verkkosivuston lomakkeiden (ml. chat-toiminnallisuus) kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Paper Planes ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla servereillä palveluntarjoajamme HubSpotin toimesta. Lue lisää HubSpotin turvallisuuskäytännöistä täältä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen parantamiseksi. Käytämme evästeitä lisäksi kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä sekä uudelleenmarkkinointiin.

Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti: lisätietoja löydät osoitteesta aboutcookies.org. Halutessasi voit poistaa jo olemassa olevat evästeet laitteeltasi, tai estää selaintasi käyttämästä niitä jatkossa. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin johtaa joidenkin verkkosivujen toiminnallisuuksien toimimattomuuteen.

12. Mainonnan kohdentaminen
Sivustolla käytetään Google Adsin Remarketing -mainontaa, joka kohdennetaan sivustolla vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Paper Planesin palveluiden markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Voit kieltää mainonnan kohdentamisen estämällä evästeet tai osoitteessa http://www.google.com/settings/ads.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivustolla.