Precisely – Hakukonenäkyvyyttä uudella WordPress-sivustolla

Preciselyn uusi WordPress-sivusto näkyy hakukoneissa ja on helppo hallinnoida. WordPress-sisältölohkot ja perusteellinen SEO-tutkimus tukevat uuden sivuston menestystä.

Uudistunut verkkosivusto sopimushallinnan palvelulle

Precisely on sopimushallinnan alusta, joka virtaviivaistaa lakiosastojen työtä ja sopimusten luomista automaation avulla. Preciselyn palvelussa sopimusten luominen, sähköinen allekirjoitus ja arkistointi onnistuvat helposti yhdellä alustalla.

Preciselyn brändiuudistuksen myötä tarpeelliseksi tuli myös uusia verkkosivusto. Visuaalisen ilmeen lisäksi päivitystä kaipasi sivuston tekninen toteutus.

Toiveemme, oli, että uudesta sivustosta tehtäisiin helpommin hallittava ja kestävämmällä tavalla rakennettu. Paper Planes ymmärsi nopeasti, mitä uudelta sivulta toivoimme, ja ehdotti ammattitaitoisesti juuri meille sopivia ratkaisuja.

Nora Laakso, Head of Marketing Operations, Precisely

Sivustouudistuksessa toivottiin myös erityistä panostusta hakukoneoptimointiin. Verkkosivujen domain vaihtui uudistuksen yhteydessä, joten hakukonenäkyvyyden varmistaminen ja sen parantaminen oli Preciselylle tärkeää.  

Modernia sivustokehitystä sisältölohkoilla

Meidän vastuullamme oli uuden verkkosivuston tekninen toteutus brändi-ilmeen ja sivuston ilme-esimerkkien pohjalta. Kävimme suunnittelutoimiston kanssa ulkoasun läpi teknisen toteutuksen laadunvarmistuksen näkökulmasta ja varmistimme, että uuden sivuston visuaalinen ilme on linjassa brändin ilmeen kanssa.

Preciselyn vanhalla sivustolla oli käytössä Elementor-sivurakentaja, josta päätettiin luopua heti alkumetreillä. Uudet sisältölohkot luotiin WordPressin Gutenberg-editorilla ja Advanced Custom Fields -lisäosalla. Uusi sivusto hyödyntää erilaisia ulkoasuvariaatioita sisältölohkojen sisällä, mikä helpottaa lohkomäärän hallinnointia. Esimerkiksi hero-lohkolle on saatavilla useita erilaisia ulkoasuja, joilla sivuihin saa vaihtelua. 

Hakukonenäkyvyys varmistuu oikeilla ratkaisuilla

Sivuston domainin vaihtuminen vaati tekniseltä toteutukselta myös laajan sivujen uudelleenohjauksen. Toteutimme 301-uudelleenohjauksen tiiviissä yhteistyössä Preciselyn kanssa ja varmistimme, että sivuston hakukonenäkyvyys tai käytettävyys eivät kärsi uuteen domainiin siirtyessä.

Toteutimme myös heti projektin alkuun SEO-tarkistuksen, jossa varmistimme jo aiemmin tehdyn SEO-tutkimuksen laadun. Tämä validointi antoi pohjaa hakukonenäkyvyyden entistä parempaan huomioimiseen.  

Sivuston toimivuutta todentaa myös oikein järjestelty analytiikka. Toteutimme sivustolle suppean analytiikan siirron, jota on muokattu Preciselyn tarpeisiin sopivammaksi jatkokehityksen aikana.

Domainin vaihtaminen, hakukoneoptimoinnin huomiointi ja analytiikan fiksaus ovat mahdollistaneet uusien, kasvunhakuisten projektien aloittamisen.

Nora Laakso, Head of Marketing Operations, Precisely

Tiukka aikataulu = tiivistä yhteistyötä

Projekti eteni tiiviissä aikataulussa, sillä uusi verkkosivusto haluttiin saada julkaistua samaan aikaan uuden brändi-ilmeen julkistuksen kanssa. Kiireellinen aikataulu vaati tiukkaa priorisointia ja selkeitä deadlineja esimerkiksi uusien verkkosivusisältöjen ja loppuvaiheen testauksen osalta. Avoin ja ajantasainen kommunikaatio oli näin tiukasti aikataulutetussa projektissa erityisen tärkeää. Koordinoimme projektin etenemistä Slackissa, säännöllisissä Teams-palavereissa sekä Trellossa.

Tämä kaikki vaati myös selkeää yhteisymmärrystä siitä, mitä teemme alkuperäisen projektin aikana ja mitä jätämme jatkokehitykseen. Tiukka aikataulu edellytti nopeita päätöksiä sitä mukaan, kun yllätyksiä tai muuttuvia tekijöitä tuli vastaan. Yhteistyöhaluinen viestintä ja molemminpuolinen luottamus olivat avainasemassa hankkeen onnistumisessa, ja töitä olikin ilo tehdä yhdessä.

Jatkokehitys validoi tehdyt muutokset

Yhteistyömme on jatkunut sivuston jatkokehityksenä, jota olemme tehneet tarpeen mukaan. Olemme muun muassa lisänneet sivustolle lisätoiminnallisuuksia, viilailleet tyylittelyjä entistä toimivimmiksi sekä jatkojalostaneet jo kehitettyjä elementtejä entistä monikäyttöisemmiksi.

Olemme tukeneet myös sivuston analytiikan jatkokehittämistä sekä konsultoinnin että käytännön työn kautta. Kun uusi sivusto on ollut toiminnassa puoli vuotta, teemme vertailun vanhalta sivustolta talteen otetun datan kanssa. Vertailudatan avulla pystymme vahvistamaan tehtyjen SEO-toimenpiteiden toimivuuden ja tarkastelemaan saatuja tuloksia.

B2B SaaS -yritykselle verkkosivut ovat tekemisen ytimessä, ja uusien sivujen myötä meillä on kaikki edellytykset palvella asiakkaitamme ilman turhia hidasteita ja teknisiä rajoitteita. Yhteistyö oli erittäin sujuvaa ja joustavaa, ja myös kiireen keskellä pystyimme olemaan luottavaisin mielin projektin suhteen.”

Nora Laakso, Head of Marketing Operations, Precisely

preciselycontracts.com