Sosiaalisen median auditointi

Auditointi kertoo, miten sosiaalisen median kanavanne toimivat ja miten voitte saavuttaa vielä parempia tuloksia.

Miksi sosiaalisen median auditointi?

Sosiaalinen media on monelle yritykselle olennainen osa digitaalisen markkinoinnin strategiaa. Trendit ja kanavat kuitenkin muuttuvat jatkuvasti. Voi olla vaikea pysyä ajan hermolla ja tehdä peukaloa pysäyttävää – ja samalla tuloksekasta – sisältöä.

Haasteena voi myös olla tiimin suuri koko tai toisaalta resurssien puute. Jos orgaanista ja mainostettua sisältöä mitataan vieläpä kuukausittain ja erikseen, pitkän aikavälin näkyvyys kaikkiin kanaviin ja sisältöihin uupuu. Auditointi yhdistää eri sosiaalisen median kanavat ja sisällöt samaan analyysiin.

Lopputuloksena saatte käytännölliset vinkit, jotka auttavat tekemään entistä koukuttavampaa sisältöä. Auditointi on myös ensimmäinen askel toimivan sosiaalisen median strategian työstämiseen.

Sosiaalisen median auditointi vastaa näihin kysymyksiin:

 • Tavoitammeko oikeat kohderyhmät?
 • Pysäyttääkö sisältömme peukalon?
 • Miten vertaudumme kilpailijoihimme?
 • Mihin kanaviin kannattaisi panostaa?
 • Miten voisimme tehostaa sisältöämme?
 • Millaisia tavoitteita olisi hyvä asettaa?

Mitä sosiaalisen median auditointi sisältää?

Sosiaalisen median auditointi on dataan perustuva katsaus kanavienne pitkän aikavälin toimintaan. Tyypillisimmin auditoimme edelliset 12 kuukautta.

Hyödynnämme sekä kanavienne omaa dataa että True Social Metricsiä, jolla voimme verrata sisältöjänne kilpailijoihinne. Peilaamme tuloksia myös kanavien ominaispiirteisiin ja sosiaalisen median trendeihin. Näin saatte kattavan tilannekuvan sosiaalisen medianne nykytilasta ja kehitystarpeista.

Miten toteutamme sosiaalisen median auditoinnin?

Sosiaalisen median auditointi koostuu viidestä työvaiheesta:

 1.  Ensin teemme taustahaastattelun, jossa keskustelemme kanssanne kanavistanne, tavoitteistanne ja haasteistanne. Samalla selvitämme, mihin kilpailijoihin haluaisitte verrata omaa sisältöänne.
 2. Tämän jälkeen keräämme dataa sosiaalisen median kanavistanne. Helpoiten tämä onnistuu, jos saamme käyttöoikeudet tileillenne.
 3. Kun meillä on tarvittava data, tutkimme ja analysoimme sosiaalisen median kanavanne ja sisältönne.
 4. Muodostamme perustellun näkemyksen siitä, miten sosiaalista mediaanne kannattaisi kehittää.
 5. Käymme kanssanne yhdessä läpi auditoinnin tulokset. Lopuksi lähetämme ne teille esitysmuodossa.

Miksi sosiaalisen median auditointi kannattaa tehdä meidän kanssamme?

Paper Planesilla on syvällinen tuntemus sekä analytiikasta että sosiaalisesta mediasta. Digimarkkinoinnin asiantuntijamme ovat kartalla jatkuvasti muuttuvista sosiaalisen median trendeistä, kanavista, työkaluista ja mainosmuodoista.

Sosiaalisen median auditoinnin lisäksi saat meiltä kattavan näkemyksen siitä, miten sen pohjalta tehdyt suositukset kannattaa toteuttaa. Autamme myös näiden kehitystarpeiden priorisoinnissa. Varmistamme, ettet jää tulosten kanssa yksin.

Kiinnostuitko?

Kysy lisää sosiaalisen median auditoinnin yksityiskohdista, hinnasta ja saatavuudesta.