Meta-mainonta

Facebook ja Instagram ovat keränneet vuosien aikana valtavan joukon käyttäjiä ja dataa. Ne mahdollistavat tehokkaan mainonnan.

Facebook- ja Instagram-mainonta tavoittaa suurimmat yleisöt

Facebook ja Instagram ovat somemainonnan tutut jättiläiset, joista löytyy käyttäjiä ja sisältöjä joka lähtöön. Suomessa Facebookia käytti vuonna 2021 3,5 miljoonaa ja Instagramia 2,1 miljoonaa ihmistä. Facebook ja Instagram muuttuivat Meta-alustoiksi vuoden 2021 alussa, kun emoyhtiö Facebook vaihtoi nimensä Metaksi.

Facebook ja Instagram ovat olleet olemassa jo niin kauan, että itse mainostyökaluun on ehtinyt tulla paljon muutoksia. Metan mainonnanhallinta onkin muuttunut niin paljon alkuvuosia monimutkaisemmaksi, että mainontaa on haasteellista tehdä ilman ammattilaisten tukea.

Vaikka muissakin somekanavissa (LinkedIn, TikTok, Snapchat, YouTube, Pinterest) kohdentaminen on kehittynyt erittäin paljon, Metalla on todennäköisesti suurin määrä dataa käytössään.

Metalla on myös eniten erilaisia mainosmuotoja ja monimuotoisin kohderyhmä: karkeasti sanoen vanhemmat käyttäjät ovat tekstipainotteisessa Facebookissa ja nuoremmat visuaalisessa Instagramissa. Monelle ryhmät ovat tärkeä syy käyttää Facebookia, ja viestisovellus Messengerillä on myös omat käyttäjänsä.

Facebookin ja Instagramin vahvuus on algoritmissa. Algoritmin ansiosta jokainen käyttäjä saa omien kiinnostuksen kohteidensa, kuten harrastustensa mukaista sisältöä. Facebook ja Instagram ovatkin edelleen niin laajasti käytettyjä kanavia, valtavirran somea, että harvoilla organisaatioilla on varaa olla niiden ulkopuolella. Orgaaniset postaukset eivät saa juuri lainkaan näkyvyyttä, joten maksettu mainonta on käytännössä välttämättömyys.

Facebookin ja Instagramin karuselli-mainosmuoto toimii hyvin tarinallisissa mainoksissa, sillä kuvitusta voi jatkaa useampiin kortteihin ja headline-teksteihin.

Facebookin ja Instagramin karuselli-mainosmuoto toimii hyvin tarinallisissa mainoksissa, sillä kuvitusta voi jatkaa useampiin kortteihin ja headline-teksteihin.

Facebookin ja Instagramin mainosmuodot

Hyvin yleisten kuva- ja videomainosten lisäksi Facebookissa ja Instagramissa voi tehdä sivusuunnassa selattavia, useamman ”kortin” karusellimainoksia. Karuselli onkin suositeltava mainosmuoto Facebookissa ja Instagramissa, koska se mahdollistaa mainoksen avulla yhtä kuvaa tai videota laajemman tarinankerronnan. Tarinallisuus jos mikä sitouttaa kohderyhmää tehokkaasti.

Story-mainos täyttää koko ruudun ja mahdollistaa hyvin luovat toteutukset, joita voi jatkaa useammilla korteilla.

Story-mainos täyttää koko ruudun ja mahdollistaa hyvin luovat toteutukset, joita voi jatkaa useammilla korteilla.

Story-mainospaikkaan kannattaa suunnitella oma visuaalinen kokonaisuus (eri kuin fiidin kuva- tai videomainokseen), sillä Storyn koko näytön suuruiseen pystykuvaan voidaan lisätä tekstiä sekä brändillistä ilmettä monipuolisilla visuaalisilla elementeillä.

Story-mainospaikan Poll-kyselyominaisuus taas on erityisen hyvä kampanjoissa, joissa halutaan aktivoida kohderyhmää pyytämällä heitä vastaamaan haluttuihin kysymyksiin.

B2B-mainonnassa toimii hyvin Lead Ads -mainosmuoto, eli konversiomainonta. Lead Ads -mainoksia ovat esimerkiksi erilaiset täytettävät lomakkeet.

Miten mainostaminen Facebookissa ja Instagramissa onnistuu?

Hyvä mainonta lähtee siitä, että perusta on kunnossa. Mainonnalla tulee olla selkeä tavoite, viesti ja kohderyhmä, ja niiden laatimisessa auttaa sisältöstrategia. Kohderyhmää puhutteleva, lisäarvoa tuottava sisältö on kaiken kiinnostavan lähtökohta. Kun sisältöjen perusasiat – mitä, miksi, kenelle – ovat kunnossa, niitä on helppo tuottaa.

Meta-pikselin asentamista omalle verkkosivulle ei myöskään pidä unohtaa. Pikseli mahdollistaa konversioiden seurannan ja tätä kautta mainonnan tulosten tarkan mittaamisen. Pikselin keräämän tiedon ansiosta mainontaa voidaan kohdentaa entistä tarkemmin esimerkiksi samankaltaisuuteen perustuvan kohderyhmän avulla.

Kun mainonta aloitetaan, sisältöjä pitää testata paljon: eri kohderyhmiä, eri viestejä, eri kuvia ja copyja. Tulosseurannan avulla saadaan tietää, mikä toimii. Testaus onkin yksi tärkeimmistä hyvän Facebook- ja Instagram-mainonnan tekijöistä.

Meta-mainonnan yksi hyvistä puolista on kattava metriikoiden seuranta ja selkeä mainosten A/B-testaus. A/B-testauksen avulla voidaan testata ainoastaan yhden muuttujan vaikutusta tuloksiin, kun kaikki muut mainoksen elementit voidaan vakioida. Tämä antaa arvokasta tietoa siitä, mitkä sisältöelementit toimivat ja mitkä eivät.

Miksi Meta-mainontaa Paper Planesilta?

Me teemme tuloksellista mainontaa. Testaaminen ja siitä johdetut kehitysehdotukset ovat Paper Planesin tiimeissä sisäänrakennettuna. Sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja mainonnan rakentamisen välinen yhteistyö on erittäin hioutunutta.

Optimoimme mainoksia käsityönä viikkotasolla.

Nimetyt, kanavakohtaiset syväosaajamme ovat ajan tasalla vastuukanaviensa uusimmista päivityksistä ja jakavat tietonsa muulle tiimille. Mainonnassasi otetaankin aina alustojen uusimmat mahdollisuudet huomioon.

Emme tee pelkkää somemainontaa, vaan mietimme aina yhdessä asiakkaan kanssa liiketoiminnan tavoitteita ja tuemme strategian toteutumista. Tekijämme ovat kokeneita moniosaajia, joilla on laaja näkemys siitä, miten digimarkkinoinnin eri osa-alueet tukevat toisiaan.

Monissa tapauksissa tuemme somemainontaa hakusanamainonnalla ja verkkosivujen sisällöntuotannolla, mikäli meillä on pääsy asiakkaan verkkosivujen hallintaan. Somen ja verkkosivujen yhteispeli – aito monikanavainen suunnittelu – takaa, että kasvunvaraa on aina.

Kaipaatko apua Meta-mainonnan suunnitteluun ja toteutukseen? Ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Anu Raitio-Huopaniemi
+358503047222
anu.raitio-huopaniemi@paperplanes.fi