Sulapac – Kohti muoviroskatonta maailmaa kokonaisvaltaisella digimarkkinoinnilla

Sulapacin tavoitteena on muoviroskaton maailma. Tartuimme globaaleihin haasteisiin kokonaisvaltaisella, eri kompetensseja yhdistelevällä digimarkkinoinnilla. Yhteistyön tuloksena Sulapacin liidit ja sivuston kävijämäärät ovat parantuneet merkittävästi.

Monipuolista digimarkkinoinnin kumppanuutta

Vuonna 2016 perustettu Sulapac on suomalainen materiaali-innovaatioyritys. Yritys on luonut perinteiselle muoville biopohjaisia vaihtoehtoja, jotka biohajoavat jättämättä jälkeensä pysyvää mikromuovia. Sulapacin missio on pelastaa maailma muoviroskalta, ja sen matkaan on liittynyt merkittäviä sijoittajia ja asiakkaita, kuten CHANEL ja Shiseido.

Sulapac hakee globaalia kasvua, joten myös markkinointitoimenpiteet on ulotettu kasvun kannalta kriittisille alueille ympäri maailman. Laadukkaiden liidien saaminen myynnin tueksi on avainosa yrityksen kasvustrategiaa. Lisäksi Sulapacin strategia on saavuttaa ajatusjohtajuus ja kehittää brändi, jonka arvosta hyötyvät myös asiakkaat.

Vuonna 2018 HubSpotin käyttöönotolla alkanut yhteistyömme on kasvanut kokonaisvaltaiseksi digimarkkinoinnin kumppanuudeksi. Tällä hetkellä teemme Sulapacille myös hakukone- ja somemainontaa, hakukoneoptimointia, visuaalista suunnittelua ja sisältöjä.  

Data ohjaa markkinointitoimenpiteitä

Lähdimme toteuttamaan sosiaalisen median mainontaa monipuolisesti useissa eri kanavissa. Sosiaalisen median mainosten osalta olemme yhdistäneet asiakastiimissämme datan, laadukkaat työkalut ja luovan toteutuksen. Datan avulla saamme tietoa siitä, millainen sisältö on tehokkainta kussakin kohderyhmässä ja pystymme luomaan tiedon pohjalta uutta, tehokasta markkinointimateriaalia.

Hakukonemainontaa ja hakukoneoptimointia varten teimme kattavan avainsanatutkimuksen, jossa määriteltiin Sulapacin tärkeimmät avainsanat. Yhteistyön kasvaessa olemme kehittäneet hakukonenäkyvyyttä ja täydentäneet sitä tehokkailla ja myyntiä edistävillä Google Ads -kampanjoilla.

Sisällöntuotannossa olemme ensisijaisesti vahvistaneet Sulapacin asemaa kestävän kehityksen mukaisten pakkausmateriaalien saralla. Teemoitetut blogisarjat, asiakastarinat ja ydinviestien kirkastaminen on mietitty yhdessä Sulapacin kanssa niin, että alan sääntelyn määrittämät näkökulmat otetaan huomioon.

Vahvistamme lisäksi Sulapacin visuaalisen brändi-ilmeen tehoa sekä somemainonnassa että sisällöissä. Suunnittelimme sosiaaliseen mediaan kuvapohjan, jota sovellamme sekä kuvamuotoisiin teksteihin, infograafeihin että valokuviin. Blogiteksteissä taas piirrämme kuvitukset ja infografiikat tarkasti Sulapacin tyylin mukaisiksi, jotta ilme pysyy yhtenäisenä kautta linjan.

Avainluvut ovat parantuneet selvästi

Kokonaisvaltainen lähestymistapa markkinointiin on tuottanut mitattavia tuloksia.

Hakusanamainonnan kampanjoilla olemme kasvattaneet Sulapacin brändinäkyvyyttä ja tuoneet Sulapacin tuotteita esille relevantille ostajakohderyhmälle ympäri maailmaa. Alkuvuonna 2022 orgaanisen hakukoneliikenteen määrä Sulapacin sivustolle on jopa kolminkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Google Ads -mainonta on kansainvälistä, ja sen vaikutus Sulapacin kokonaiskasvuun ja liidien määrään on ollut merkittävä.

HubSpotin avulla Sulapac saa kaikki digimarkkinoinnilla kerätyt liidit systemaattisesti osaksi myyntiprosessia.

Vahvaan visuaaliseen ilmeeseen perustuva somemarkkinointi on tavoittanut Sulapacin kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä, lisännyt heidän tietoisuuttaan Sulapacin tuotteista ja saanut heidät kiinnostumaan niistä. Tulosten jatkuvalla seurannalla ja raportoinnilla olemme kehittäneet mainonnan tuloksellisuutta ja päässeet asiakkaan asettamiin tavoitteisiin.

Hakukoneoptimoidut ja visuaalisesti havainnollistavat, Sulapacin brändiä vahvistavat sisällöt ovat herättäneet kiinnostusta niin median, asiakasyritysten kuin kuluttajienkin keskuudessa. Ajatusjohtajuuteen tähtäävä sisältö on tarjonnut konkreettisia keinoja globaalin muoviongelman ratkaisemiseen.

Kansainvälinen kasvu syventää kumppanuutta

Markkinointikumppanuus Sulapacin kanssa on oiva esimerkki siitä, kuinka eri markkinointitoimenpiteet saadaan palvelemaan yhteisiä päämääriä erittäin tehokaasti. Hyvä ja mutkaton kommunikaatio tekee lisäksi työskentelystä miellyttävää.

Sulapacin kansainväliset kasvutavoitteet luovat kiinnostavia mahdollisuuksia yhteistyön syventämiselle. Ympäristöystävälliset muovinkorvikkeet kasvattavat suosiotaan globaalisti, ja myös Sulapacin tuotekirjo ja materiaalien monipuolisuus kasvavat kysynnän myötä.

Me otamme Sulapacin kasvun tuomat vaatimukset vastaan mielenkiintoisena haasteena, jossa pääsemme todistamaan taitomme kansainvälisessä toimintaympäristössä.