Caverion – tunnettuus kasvuun monipuolisella inbound-markkinoinnilla

Olemme tukeneet ja tehostaneet Caverion Suomen markkinointia lokakuusta 2017 asti. Strategisen markkinointijohdon konsultoinnin, systemaattisen sisällöntuotannon ja tehokkaan markkinointiteknologian avulla olemme kehittäneet brändin tunnettuutta, asiakaskokemusta ja liidien määrää.

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Caverionin markkinoinnin päätavoitteena on ollut parantaa laajan palvelutarjoaman tunnettuutta ja yrityksen markkinapositiointia. Samaan aikaan on pyritty kasvattamaan liidien määrää ja laatua.

Sisältökulttuurin luomisesta liidien jalostamiseen

Aloitimme yhteistyön Caverionin markkinointijohdon strategisella konsultoinnilla, josta siirryimme kohti suunnitelmallista ja jatkuvaa sisältömarkkinointia. Kartoitimme myös työkaluja osana prosessia ja digitaalista ekosysteemiä. Tarkoitus oli osallistaa sisällöntuotantoon laajemmin koko yrityksen asiantuntijoita tuotekehityksestä myyntiin. Aloitimme samalla systemaattisemman datan hyödyntämisen markkinoinnissa.

Sisällöntuotantoa käynnistettiin pitämällä cavereiden kanssa useita eripituisia workshopeja, joissa määriteltiin sisällöntuotannon tarpeita ja kohderyhmiä. Workshopit varmistivat asiakkaiden tarpeiden ja Caverionin viestin yhteensopivuuden markkinoinnissa. Workshopien jälkeen aloimme jäsennellä sisällöntuotannon aikataulua systemaattisesti julkaisukalenteriin, jotta oikea sisältö tavoittaisi oikeat ihmiset oikeaan aikaan.

Caverionilaiset antoivat oman vahvan panoksensa asiantuntijahaastatteluissa, joiden pohjalta aloimme työstää blogeja, liidimagneetteja ja videoita sekä materiaalia myyntitiimin tueksi.

Toinen markkinoinnin painopiste oli markkinointidatan kerääminen muotoon, jossa sekä markkinointi että myynti saavat siitä kaiken irti. Liidien keräämistä ja jalostamista varten otimme käyttöön HubSpotin, jonka avulla markkinointia ja myyntiä saadaan seurattua tarkasti. Sittemmin HubSpot on vaihdettu Microsoft Dynamics Marketing -järjestelmään, jonka käytössä tuemme cavereita. Tehokkaan mainonnan (Google Ads ja some) avulla liidien generointi on noussut uudelle tasolle.

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä on kehitetty muun muassa osallistumalla digitaalisten ja perinteisten myyntimateriaalien kehittämiseen. Caverionin myynnillä on nyt käytössään entistä vaikuttavammat materiaalit asiakkaidensa kokonaisvaltaisten tarpeiden huomioimiseen.

Jatkuvan sisältömarkkinoinnin rinnalla olemme auttaneet Caverionia myös jalostamaan vaikuttavampia tarinoita uusista palveluista ja konsepteista. Tarinoita on esitetty niin videoiden, landing pagejen kuin keynote-esitystenkin muodossa.

Parempi asiakaskokemus – parempi brändi

Suunnitelmallinen sisältökulttuuri on parantanut Caverionin brändin ja tarjoaman tunnettuutta sekä asiakaskokemusta.

Yhteistyön hedelmänä Caverionin saamien kuukausittaisten yhteydenottojen määrä on kasvanut useita kymmeniä prosentteja. Myös yhteydenpito liideihin on helpottunut huomattavasti HubSpotin käyttöönoton ja markkinoinnin talonsisäisen roolin kasvamisen myötä.

Tiivis yhteistyö menestyksen avaimena

Paper Planesilla on ollut ilo olla mukana Caverionin toiminnan kehittämisessä. Yhteistyö on aina ollut tiivistä, ja sitä on leimannut molemminpuolinen luottamus.

Monipuolisen ja -vaiheisen prosessin kulmakivinä ovat olleet kova vaatimustaso, avoimuus ja inbound-markkinoinnin kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sekä tapaamme tehdä yhteistyötä että yhteistyöstä syntyviä materiaaleja.

Caverionin intohimoisella suhtautumisella yhteisiä projekteja kohtaan on ollut olennainen, kehittävä vaikutus Paper Planesin prosesseihin ja muuhun asiakastyöhön.

Tuloksellinen yhteistyö jatkuu edelleen monipuolisena ja muovautuu saumattomasti asiakkaan strategisten tarpeiden mukaan.