Somestrategia

Somestrategia tiivistää, mitä somessa tavoitellaan, millä keinoin näihin tavoitteisiin päästään ja miten onnistumista mitataan.

Mikä on somestrategia?

Sosiaalinen media on monelle yritykselle yksi digimarkkinoinnin peruspilareista. Somekanavat tarjoavat kustannustehokkaan tavan puhutella kohderyhmiä ja tehdä kohdennettua mainontaa.

Jotta sometekeminen ei olisi hakuammuntaa, olisi hyvä vastata kysymyksiin miksi, kenelle, missä ja mitä. Miksi olemme somessa? Kenelle ja missä kanavissa viestimme? Mistä teemoista puhumme ja millaista sisältöä teemme?

Näihin kysymyksiin vastaa somestrategia. Se on yrityksen koko sosiaalisen median tekemistä ohjaava suunnitelma. Somestrategia tiivistää, mitä somessa tavoitellaan ja millä keinoin näihin tavoitteisiin päästään

Mitä hyötyä somestrategiasta on?

Tarvitaanko sosiaalisen median sisällöntuotantoon aina strategiaa? Ei välttämättä. Jos kohderyhmä on suppea ja kanavia vähän, postauksia voi julkaista myös kokeillen: mikä toimii ja mikä ei.

Ilman somestrategiaa voi kuitenkin olla vaikea perustella, miksi somekanaviin ylipäänsä tuotetaan sisältöä. Miten todistaa tekemisen kannattavuus ja oikeuttaa someen käytetty aika ja budjetti?

Somestrategia antaa sosiaalisen median tekemiselle tarkoituksen ja suunnan. Se pohjaa markkinointistrategiaan, joka puolestaan ponnistaa yrityksen strategiasta. Somestrategia siis varmistaa, että somemarkkinointi tukee liiketoimintaa.

Samalla sisällöntuotanto helpottuu, kun sisällöille on mietitty teemat ja kanavakohtaiset konseptit. Somestrategia auttaa luomaan yhtenäistä ja tunnistettavaa sisältöä, joka puhuttelee kohderyhmiä ja sopii somekanaviin.

Somestrategian tavoitteet

Ensimmäinen ja kenties tärkein vaihe on määritellä sosiaalisen median tavoitteet eli sen, miksi ylipäänsä olemme somessa. Tavoitteiden asetannassa auttaa someauditointi, joka on hyvä tehdä ennen strategiatyön aloittamista.

Tavoitteet vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi olemme somessa?
 • Miten some tukee liiketoimintaamme?
 • Mitä haluamme somessa saavuttaa?

Kanavat ja yleisö

Strategian toinen osa kuvailee kohderyhmät, joita sosiaalisessa mediassa tavoitellaan. Tämän jälkeen tiivistetään, missä kanavissa he ovat ja millä tavoin he käyttävät näitä kanavia. Lopputuloksena syntyvät kanavakohtaiset kohderyhmät sekä kanavien tärkeysjärjestys.

Kanavat-osio vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Keitä haluamme somessa tavoittaa?
 • Missä kanavissa tavoitamme heidät?
 • Miten nämä kanavat vertautuvat keskenään?

Mittarit

Tavoitteet ja kanavat yhdistetään kanavakohtaisiksi tavoitteiksi sekä mittareiksi, joilla onnistumista voidaan arvioida. Samalla suunnitellaan malli sosiaalisen median jatkuvaan seurantaan.

Mittarit-osio vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat kanavakohtaiset tavoitteet?
 • Millä mittareilla onnistumista mitataan?
 • Miten näitä tuloksia sovelletaan jatkoon?

Sisällöt

 Somestrategian sisältöosio on käytännöllinen ohjeistus, joka auttaa somekalenterin koostamisessa ja postausten ideoinnissa. Tässä osuudessa pureudumme kanavakohtaisiin sisältöihin sekä äänensävyyn ja visuaalisuuteen.

Sisällöt-osio vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia ovat kanavakohtaiset sisällöt?
 • Millainen on visuaalinen ilmeemme?
 • Kuka puhuu ja millaisella äänensävyllä?

Tuotanto

Oman organisaation ihmisten sitoutuminen on keskeistä somestrategian käytäntöön viemiselle. Siksi strategian lopussa keskitytään kulttuuriin: ketkä ovat vastuussa somekanavista ja millä tavoin sisällöt tuotetaan.

Tuotanto-osio vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka usein kussakin kanavassa julkaistaan?
 • Miten ja millaisin resurssein sisällöt tuotetaan?
 • Millaiset ovat vastuut ja työnjako?

Miksi somestrategia Paper Planesilta?

Olemme B2B-asiakkaisiin erikoistunut digimarkkinointitoimisto, joka takaa tulokset. Luova suunnittelumme perustuu aina dataan. Näin varmistamme, että työstämämme somestrategia ei ole mutua, vaan sen taustalla on aina tutkittu tieto.

Sosiaalisen median asiantuntijoillamme on syvällinen tuntemus sekä analytiikasta että somesisällöistä. Seuraamme jatkuvasti somen trendejä, jotta voimme tehdä peukaloa pysäyttävää sisältöä ja mieleenpainuvaa mainontaa.

Saat meiltä kaiken, mitä tarvitset somestrategian suunnitteluun ja jalkautukseen. Taitavat strategimme, visualistimme ja sisällöntuottajamme suunnittelevat somestrategiasi ja auttavat sen käytännön jalkautuksessa aina somepostauksiksi asti.

Tarvitsetko somestrategian?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää somestrategian tekemisestä ja esittelemme referenssejä.

Anu Raitio-Huopaniemi
+358503047222
anu.raitio-huopaniemi@paperplanes.fi