Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu kiteyttää pääviestit kohderyhmää puhuttelevaksi tarinaksi, joka taipuu kiinnostaviksi sisällöiksi ja mieleenpainuvaksi markkinoinniksi.

Mikä on konsepti?

Konsepti on sana, jolla on monta merkitystä. Yksinkertaisimmillaan se on kuitenkin hyvin jäsennelty ajatus. Konsepti tarkoittaa luovaa ideaa sekä kuvausta siitä, miten tämä idea toimii käytännössä.

Konsepti yhdistää strategian arkiseen aherrukseen. Se on sisältösuunnitelma, joka kiteyttää brändin ytimen ja arvolupauksen kohderyhmää puhutteleviksi sisällöiksi.

Konsepteja suunnitellaan moniin eri tarkoituksiin. Useimmiten konseptilla tarkoitetaan kampanjan ydinviestiä ja iskulausetta, mutta konsepti voi tarkoittaa vaikkapa verkkosivujen kantavaa ideaa tai sosiaalisen median monistettavaa postaustyyppiä.

Konseptisuunnittelu voi keskittyä tuotteen tai palvelun myynnin edistämiseen, mutta yhtä hyvin aiheen tai asian tunnetuksi tekemiseen. Hyvin suunniteltu konsepti on tunnistettava ja erottuva ja sitä on helppo soveltaa digimarkkinoinnin eri kanaviin.

Millainen on hyvä konsepti?

 • Vastaa tavoitteisiin
 • Pohjautuu strategiaan
 • Kirkastaa ydinviestit
 • Puhuttelee kohderyhmää
 • Luo tunnetta ja tarinaa
 • On helppo selittää
 • Jättää muistijäljen
 • Auttaa käytännön työssä
 • Sopii moniin eri kanaviin
 • Voidaan hyödyntää pitkään.

Mainonnan konsepti

Mainonnan konseptointi on tarpeen, kun kampanjalla halutaan tulla huomatuksi ja herättää ajatuksia. Konseptisuunnittelussa kampanjalle kiteytetään ydinviestit, tarina ja ilme. Niistä johdetaan iskulause, ja toisinaan myös hashtag.

Hyvä mainonnan konsepti puhuttelee kohderyhmää ja tuo tunnetta järkeen perustuvien syiden rinnalle. Kun konsepti on selkeä, se välittyy myös kampanjan visuaaliseen ilmeeseen ja teksteihin. Innostava mainoskampanja tuo usein myös liidejä ja kasvattaa myyntiä.

Mainonnan konsepti suunnitellaan yleensä yhtä kampanjaa varten, mutta samaa ideaa voi hyvin varioidavaikka useamman vuoden.

Sisältökonsepti

Hyödyllinen ja oivaltava sisältö vahvistaa muistijälkeä yrityksestä, rakentaa brändikuvaa ja sitouttaa asiakkaan. Sisällöntuotanto vaatii kuitenkin usein tuekseen sisältökonsepteja.

Sisältökonseptit eivät ole yksittäisiä blogipostauksia tai verkkosivuja vaan laajempia teemoja, joista on mahdollista laatia useita eri sisältöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi blogipostausten sarja tai verkkosivujen kokonainen osio.

Esimerkiksi ”Viisi vinkkiä TikTok-mainontaan” on idea, mutta ”Sosiaalisen median viikoittaiset vinkit” voisikin olla jo konsepti. Sisältökonsepti on siis yrityksen pääteemoja luovasti soveltava sisältösuunnitelma, joka helpottaa ja nopeuttaa käytännön sisällöntuotantoa.

Sisältökonseptien suunnittelussa hyödynnetään aina avainsanatutkimusta. Näin varmistetaan, että aiheesta googlaavat voivat löytävää sisällön pariin.

Konseptisuunnittelu etenee yleensä viidessä vaiheessa

 1. Ensin määritämme yhdessä konseptisuunnittelun tavoitteet ja aikataulun.
 2. Sitten vedämme työpajan, jossa ideoidaan porukalla pääviestejä, näkökulmia ja luovia ajatuksia. Työpajassa olisi hyvä olla mukana henkilöitä eri puolilta yritystä.
 3. Tarvittaessa teemme lisäksi taustatutkimuksia, kuten henkilöstö- ja kohderyhmäkyselyitä, sisällön auditointia ja avainsanojen listausta.
 4. Jatkojalostamme työpajassa ja tutkimuksissa nousseita ajatuksia ja hiomme ne kiteytetyksi konseptiksi.
 5. Tämän jälkeen suunnittelemme konseptille jalkautuksen esimerkiksi sisällöiksi tai mainonnaksi.

 

Miksi konsepteja Paper Planesilta?

Saat meiltä kaiken, mitä tarvitset tuloksekkaaseen digimarkkinointiin. Autamme niin konseptien luomisessa kuin niiden jalkautuksessa aina asiakkaalle näkyviin materiaaleihin asti.

Kiteyttämämme konseptit eivät ole hatusta heitettyjä, vaan asiantuntijuutemme tukena on aina data. Tiimissämme yhdistyvät eri kompetenssit: tuomme esimerkiksi hakusanatutkimusta, mainonnan analyysejä ja kohderyhmäkyselyitä yhteen luovan konseptisuunnittelun tueksi.

Luomme kanssasi konseptit, jotka tukevat toivomiesi tulosten saavuttamista, taipuvat peukaloa pysäyttäviksi sisällöiksi ja ja jäävät kohderyhmäsi mieleen.

Muut palvelut