Pinterest-mainonta

Inspiraatiota ja virtuaalista ikkunashoppailua tarjoava Pinterest mahdollistaa kohdeyleisön tavoittamisen jo ostopolun alkuvaiheessa.

Kellohallin edessä neljä ihmistä talvivaatteissa

Miksi Pinterest-mainonta kannattaa?

Pinterestin kuva- ja videosisällöt asettuvat saumattomasti kuluttajan ostopolun varrelle.

Muista sosiaalisen median kanavista poiketen hakutermit toimivat merkittävässä roolissa palvelun käytössä. Suurin osa kaikista Pinterestissä tehdyistä hauista liittyy tuotteeseen tai palveluun, eikä tiettyyn brändiin. Tämä tarjoaa myös tuntemattomammille brändeille oivan mahdollisuuden tavoittaa uusia kuluttajaryhmiä.

Pinterest on alusta asti ollut kanava, jonka käyttäjät yhdistävät inspiraation hakemiseen ja eräänlaiseen ”ikkunashoppailuun” netissä. Tämän takia brändien tuottama mainossisältö ei häiritse käyttäjiä samalla tavalla kuin monissa muissa kanavissa.

 

Neljä syytä mainostaa Pinterestissä:

  1. Mahdollisuus tavoittaa kuluttajat jo ostopolun alkuvaiheessa
  2. Monipuoliset kohdennusmahdollisuudet
  3. Mainossisältö ei häiritse käyttäjiä
  4. Pinterest on brändille turvallinen ympäristö

 

Millainen sisältö toimii Pinterestissä?

Kun Pinterest-mainontaa suunnitellaan, on tärkeää hahmottaa, mihin ostopolun vaiheeseen mainontaa kohdennetaan. Myös sisältö tulee suunnitella sen mukaan.

On muutamia perussääntöjä, jotka on hyvä pitää mielessä sisällöntuotannossa.

  1. Suositeltu kuvasuhde on pystysuora 2:3
  2. Mainostetun tuotteen tai palvelun tulee olla keskiössä
  3. Mainostajan logon tulee näkyä mainoskuvassa tai -videossa
  4. Aseta tärkein copyteksti suoraan kuvaan tai videoon

 

Miten voin aloittaa Pinterest-mainonnan?

Mainonnan aloittaminen vaatii yrityksen tai brändin Pinterest-profiilin ja tämän yhteyteen rakennetun mainostilin. Mainokset itsessään luodaan sponsoroitavina Pinterest-kortteina eli kuvina tai videoina.

Mainonnan tavoiteasetanta, kohdennusmahdollisuudet, ostotavat ja mainonnanhallinta itsessään ovat hyvin samankaltaiset muiden sosiaalisen median palveluiden kanssa.

Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää Pinterest-mainonnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista liiketoimintasi tukemiseen, otathan yhteyttä!

Ota yhteyttä