Sisältöstrategia

Konkreettinen toimintasuunnitelma menestyvän sisällön luomiseen.

Työskentelytapamme

Toteutamme sisältöstrategioita kahdella eri mallilla:

LEANI SISÄLTÖSTRATEGIA

Leanissä työskentelytavassa keskitytään ratkaisemaan yksi strategian osa-alue per viikko ja aloitetaan kokeileva sisällöntuotanto samanaikaisesti strategiatyön kanssa. Tällöin strategia myös elää, kun sisällöntuotannosta saadaan projektin edistyessä lisää dataa strategian tueksi. Työskentelytahti on intensiivinen, joten malli vaatii myös asiakkaalta sitoutumista viikosta riippuen yhteen tai kahteen tapaamiseen.

PERINTEINEN SISÄLTÖSTRATEGIA

Perinteinen strategiamalli on yleensä asiakkaille kevyempi, sillä se vaatii tyypillisesti osallistumista vain yhteen pidempään tai kahteen lyhyempään workshopiin. Strategia luo linjat sisällöntuotannolle, joka pyritään käynnistämään välittömästi strategian valmistuttua.

Sisältöstrategian osa-alueet

Tehtiinpä strategia kummalla työskentelytavalla hyvänsä, käyttämämme strategiamalli perustuu Kristina Halvorsenin Content Strategy for the Web -teoksessa esitettyyn malliin, jota olemme vuosien saatossa hioneet paremmin suomalaiseen kontekstiin sopivaksi.

YDINSTRATEGIA

Sisältöstrategian ytimessä on yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden yhdistäminen sen asiakkaiden tarpeisiin. Tuosta kohtauspisteestä syntyy pohja laadukkaan ja toimivan sisällön tuotantoon. Ydinstrategiassa siis yhdistetään asiakasymmärrys yrityksen erottuvuustekijöihin.

Ydinstrategia vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kenelle luomme sisältöä?
  • Millaista sisältöä he tarvitsevat?
  • Mitä haluamme saavuttaa sisällöllä?
  • Miten sisältö edistää liiketoimintaamme?

AIHEET

Aiheet-kohdassa ideoidaan, validoidaan ja kalenteroidaan ydinstrategiaan pohjautuen konkreettiset teemat ja sisältötyypit. Etsimme aiheet, jotka kiinnostavat yleisöä nyt ja tulevaisuudessa ja määrittelemme siten, mistä aiheista sisältöä kannattaa tuottaa ja julkaista. Määrittelemme myös, mihin muotoihin sisällöt puetaan?

Tavoitteellisen sisällöntuotannon kulmakivi on sisältökalenteri, johon on listattu aiheet ja otsikot, joita tullaan käsittelemään. Lisäksi kalenteri kertoo milloin ja missä kanavissa sisältö julkaistaan. Vaikka sisältökalenteri määrittääkin tekemisen suuntaviivat pitkälle eteenpäin, hyvin tehtynä se mahdollistaa myös äkillisten sisältötarpeiden täyttämisen.

KANAVAT

Kanavat-osiossa määritellään nykyisille ja mahdollisille uusille kanaville roolit osana markkinointiviestinnän kokonaisuutta. Määrittelemme, missä sisällöt sijaitsevat ja miten ihmiset löytävät ne, miten kanavien roolit eroavat toisistaan ja miten kussakin kanavassa viestitään? Hahmotamme myös käyttäjien matkaa ostopolkujen kautta ja pohdimme, miten sisältöjen avulla tuemme tätä polkua parhaalla mahdollisella tavalla.

KULTTUURI

Oman organisaation ihmisten sitoutuminen on keskeistä sisältömarkkinoinnin onnistumiselle. Kulttuuri-osiossa keskitytään yrityksen sisällöntuotannon prosesseihin ja rooleihin ja pyritään löytämään tapa saada yrityksessä olevan asiantuntijuus puettua sisällön muotoon. Siksi määrittelemme, ketkä ovat vastuussa sisällöistä ja niiden elinkaaresta sekä miten varmistamme organisaation jatkuvan motivoinnin sisältöjen ideointiin ja tuottamiseen.

OPTIMOINTI

Optimointi-osiossa määritetään kanavakohtaiset mittarit ja tavoitteet sekä jatkuvan seurannan malli. Luomme puitteet, joiden avulla voimme tietää, että sisältöstrategiaa toteutetaan menestyksekkäästi. Mittareiden ja jatkuvan seurannan avulla voidaan myös parantaa sisältömarkkinoinnin tehoa. Keskeistä on hahmottaa, miten menestyksekkäät sisällöt tunnistetaan ja miten niistä voi opittua voidaan hyödyntää uuden sisällön luonnissa.