LeadDesk – Kansainvälistä kasvua tehokkaalla digimarkkinoinnilla

LeadDeskin rohkea kasvustrategia vaatii tuekseen liidejä. Datapohjainen hakusana- ja sisältömarkkinointi on tukenut kustannustehokasta kansainvälistä kasvua.

LeadDesk on suomalainen, Nasdaq First North -listattu SaaS-yritys. LeadDesk rakentaa menestyvien myynti- ja asiakaspalvelutiimien pilvipalvelua. Laadukkaan tuotteen ja tehokkaan myynnin ansiosta yritys on laajentunut nopeasti Suomesta Pohjoismaihin ja useisiin Keski- ja Etelä-Euroopan maihin.

Kunnianhimoinen kasvustrategia vaatii liidejä

LeadDeskin kasvuvauhti on ollut kymmeniä prosentteja vuodessa, ja yrityksen tavoitteena on jatkaa aggressiivista kasvua ulkomailla myös tulevina vuosina. Orgaanista kasvua LeadDesk on tukenut yritysostoilla.

Kustannustehokas orgaaninen kasvu useassa maassa vaatii markkinointitoimenpiteiltä tarkkaa kohdennusta ja keskittymistä myynnin edistämiseen. Liidien määrän ja laadun kasvattamiseksi sekä hinnan pudottamiseksi LeadDesk aloitti markkinointiyhteistyön Paper Planesin kanssa.

Hakusanamarkkinointi ja kohdennetut sisällöt täydentävät toisiaan

LeadDeskin kasvustrategiassa markkinointia tehdään usealla rintamalla samaan aikaan. Jotta markkinointibudjetti pysyisi kokonaisuudessaan aisoissa, oli ensiarvoisen tärkeää kohdentaa toimenpiteet mahdollisimman tarkasti ja tehdä digimarkkinoinnista reaaliaikaisesti mitattavaa.

LeadDesk loi aloitteestamme markkinoinnin ja myynnin järjestelmien ja työkalujen välille tiukan integraation, jonka avulla tuloksia voi seurata reaaliajassa.

Otimme haltuumme LeadDeskin hakusanamarkkinoinnin tilit jo vuonna 2018 ja aloitimme niiden jatkuvan optimoinnin löytääksemme kultakin markkina-alueelta kaikkein potentiaalisimmat asiakkaat. Hakusanamarkkinoinnilla olemme ottaneet haltuun uusia markkinoita ja luoneet tasaisen laatuliidien virran.

Tarkasti kohdennetun hakusanamarkkinoinnin lisäksi aloimme myös luoda hakukoneoptimoitua sisältöä LeadDeskin verkkosivustolle. Asiakkaita palvelevan sisällön varmistamiseksi kartoitimme ensin potentiaalisen asiakaskunnan tarpeet avainsanatutkimuksen avulla.

Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat blogit, oppaat ja palvelusivut sekä parantavat hakukonenäkyvyyttä että houkuttelevat asiakkaita LeadDeskin palveluiden luokse.

Monipuolista palvelu-, brändi- ja sijoittajaviestintää

Digimarkkinoinnin ohella olemme olleet mukana teroittamassa LeadDeskin viestikärkiä erilaisissa viestinnän tehtävissä.

Olemme tukeneet LeadDeskin ylintä johtoa yhtiön sisäisessä viestinnässä. Lisäksi olemme muovanneet yrityksen sijoittajaviestintää.

Tuote- ja brändiviestinnässä olemme kirkastaneet viestejä niin uusien tuotteiden, ominaisuuksien kuin laajempien kampanjalähtöjenkin parissa.

Pitkäjänteinen ja datalähtöinen markkinointi mahdollistaa kansainvälisen kasvun

LeadDeskin ja Paper Planesin yhteistyön aikana LeadDesk on kasvanut voimakkaasti, etenkin kansainvälisesti. Yrityksen kasvaessa markkinoinnin organisaatio on myös kasvanut ja toimintakenttä laajentunut.

Pitkäjänteisen, datapohjaisen työn tuloksena LeadDeskin hakusanamarkkinointi on erittäin kustannustehokasta ja sisällöntuotanto organisoitua ja tavoittavaa.

LeadDeskin markkinointi ja myynti vetävät järjestelmäintegraatioiden myötä yhtä köyttä, ja tulokset ovat todistettavasti parantuneet niin liidien määrän kuin hinnankin suhteen. Tiukat integraatiot myös parantavat näkyvyyttä vallitsevaan markkinatilanteeseen ja reagointinopeutta muutosten edessä.

Yhteinen kunnianhimo ajaa yhä parempiin tuloksiin

Läpinäkyvyys ja luottamus ovat vahvistaneet ja laajentaneet yhteistyötämme. LeadDeskin ammattitaito markkinoinnin suhteen on varmistanut, että kaikki tekemämme toimenpiteet todella vievät kohti LeadDeskille tärkeitä päämääriä. Avoin dialogi on mahdollistanut monipuolisen ja reaaliaikaisen markkinointikokonaisuuden syntymisen.

Yhdessä saavutetut tulokset tuovat iloa yhteistyöhön ja antavat luottoa oikean suunnan valitsemiseen. Samalla LeadDeskin vahva kasvu mahdollistaa entistä kunnianhimoisempien markkinointitoimenpiteiden tekemisen. Pitkä ja tiivis yhteistyö on jo osoittanut, että kasvunälkää löytyy edelleen molemmista yrityksistä.