Uudistimme Aito Talotekniikan sivuston HubSpot CMS -järjestelmään

Toteutimme Aito Talotekniikalle kustannustehokkaan sivustouudistuksen HubSpot CMS -alustalle. Myös ulkoasu uudistettiin. Lopputuloksena on helppokäyttöinen ja selkeä sivusto – onnistuneen projektin päätyttyä uudistimme myös asiakkaan toisen yrityksen sivuston.

Aito Talotekniikka

Aito on yrittäjävetoinen pientalojen sähkö- ja viemärisaneerauksiin erikoistunut yritys. Aito Talotekniikka päivittää omakotitalojen sähköjärjestelmät nykypäivän vaatimusten ja tarpeiden tasolle, jotta suomalaiset voivat käyttää sähköä energiatehokkaasti, häiriöttömästi ja turvallisesti.

Järjestelmä ja ilme kerralla kuntoon

Aito Talotekniikan vanha sivusto oli rakennettu Wix-työkalulla. Sen rajoitteet tulivat vastaan, kun yrityksen vaatimukset ainutlaatuisen ulkoasun, erikoistoimintojen sekä edistyneiden integraatioiden suhteen kasvoivat. Lisäksi sivuston päivitys ja hallinnointi muodostuivat haasteellisiksi. Järjestelmien yhtenäistämisen takia vaatimuksena oli, että sivusto siirrettäisiin HubSpot CMS -järjestelmän päälle.

Asiakas ei ollut tyytyväinen sivuston orgaaniseen hakukonenäkyvyyteen eikä sieltä saatavien liidien määrään.

Myös sivuston ilme kaipasi päivitystä. Koska jokainen sivu oli erikseen rakennettu, ei kokonaisuus ollut yhtenäisen näköinen.

Yhtenäinen ulkoasu moduuleilla

Uudistimme vanhan sivuston kustannustehokkaasti, käyttäen pohjana Aito Talotekniikan olemassa olevaa sivustoa perustana.

Sivusto koodattiin HubSpot CMS:ään sisältömoduuleita käyttäen, Paper Planesin HubSpot CMS Starter -teeman päälle. Moduulien avulla saatiin aikaan läpi sivuston jatkuva yhtenäinen ilme, esimerkiksi lomakkeet saatiin samannäköisiksi kaikille sivuille. Myös vanhalta sivustolta valittiin jatkokäyttöön nippu toimivaksi havaittuja moduuleita, jotka siirrettiin uudelle alustalle ulkoasun kohentamisen jälkeen.

Modulaarisuudella on monia hyviä puolia: moduuleita on helppo skaalata. Uusien tarpeiden ilmetessä voidaan luoda uusia moduuleita. Tämän ansiosta sivustolle voidaan rakentaa rajattomasti uusia sivuja yhdistelemällä erilaisia moduuleita.

Vanhan sivuston sivupohjat olivat keskenään täysin erilaisia, mikä loi sekavan ilmeen. Sivuston ulkoasu päivitettiin vastaamaan paremmin Aito Talotekniikan brändi-ilmettä. Tavoitteena oli visuaalisesti selkeä kokonaisuus, jota olisi helppo käyttää ja päivittää.

Teimme myös sisällönsyötön vanhalta sivustolta, URL-redirectit sekä evästebannerin käyttöönoton. Lisäksi teimme sivustolle hakukoneoptimointiin liittyviä parannuksia, joita Wixissä ei pysty toteuttamaan.

Kaksi uutta sivustoa kustannustehokkaasti

Uusi sivusto erottuu paitsi yhtenäisemmän ulkoasunsa myötä myös merkittävästi parantuneella käytettävyydellään vanhaan sivustoon verrattuna. Sivusto on optimoitu hakukoneita varten, mikä lisää huomattavasti nettisivujen kautta tulevien liidien määrää.

Yhteistyö sujui jouhevasti ja asiakas oli lopputulokseen niin tyytyväinen, että heti projektin päätyttyä teimme asiakkaan toisellekin yritykselle, Aito Viemäripalvelut Oy:lle , samanlaisen kevyen sivustouudistuksen HubSpot CMS -järjestelmää käyttäen. Käytimme toiseen sivustoon samoja moduuleita kuin ensimmäiseen. Näin toteutimme kustannustehokkaasti kaksi sivustoa samalle asiakkaalle.

Kumpikin sivusto on vastannut Aito Talotekniikan tarpeisiin niin käytettävyyden kuin tulostenkin puolesta, ja HubSpot CMS:n käyttö on heille sujuvaa ja vaivatonta.

Tutustu Aito Talotekniikka -sivustoon

Tutustu Aito Viemäripalvelut -sivustoon