Vello – Muuntautumiskykyinen verkkosivusto HubSpot CMS:n avulla

Vellon verkkosivusto kaipasi uudistusta, koska sisällön syöttö ja muotoilu ilman sisällönhallintajärjestelmää oli kankeaa. Uusi HubSpot-sivusto mahdollistaa vaivattoman sisällönhallinnan ja integroituu saumattomasti myynnin ja markkinoinnin automaatioon.

Kovakoodatusta sivustosta moderniin CMS-ratkaisuun

Vello on suomalainen ajanvaraus- ja maksupalveluita tarjoava yritys, joka palvelee esimerkiksi kauneus- ja liikunta-alojen toimijoita sekä lääkäreitä ja psykologeja. Vello on myös Valviran rekisteröimä asiakas- ja potilastiedon tietojärjestelmä.

Toteutimme Vellon kanssa verkkosivujen uudistusprojektin, jolla tavoiteltiin etenkin helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja laadukasta teknistä toteutusta. Vellon aiempi sivusto oli kovakoodattu, eli sivujen, tekstien ja kuvien lisäys piti tehdä suoraan HTML-tiedostoihin. Tämä teki sivuston päivittämisestä ja uusien elementtien lisäämisestä vaivalloista verrattuna sisällönhallintajärjestelmään pohjautuvaan ratkaisuun.

Tiivistä yhteistyötä ja ongelmanratkaisua yhdessä asiakkaan kanssa

Alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa uusi sivusto WordPress-alustalla, mutta toteutustavaksi valikoitui lopulta HubSpot CMS, jota Vellolla käytetään myös myynnin ja markkinoinnin työkaluna.

Vello huolehti sivuston graafisen ilmeen ja sisällön suunnittelusta.  Meidän rooliksemme taas tuli sivuston tekninen toteutus. Lisäksi otimme vastuullemme koko sivustouudistusprojektin onnistuneen läpiviennin ja laadunvarmistuksen.

Sivuston toteutus sujui tehokkaasti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteydenpitomme oli tiivistä ja välitöntä, minkä ansiosta niin pienet kuin suuretkin asiat saatiin ratkottua nopeasti. Projektin virstanpylväitä tarkasteltiin statuspalavereissa tarpeen mukaan.

Täydensimme HubSpotin tarjoamia ominaisuuksia Vellon tarpeisiin räätälöidyillä ratkaisuilla. Toteutimme esimerkiksi sivuston navigaation omana sisältökokonaisuutenaan ilman HubSpotin sisäänrakennettuja työkaluja.

HubSpot CMS -sivusto tukee myynnin ja markkinoinnin tavoitteita

Vellon uutta verkkosivustoa hallinnoidaan HubSpotin helppokäyttöisestä ylläpitonäkymästä, jonka käyttö ei vaadi sivuston koodiin kajoamista. Suunnittelimme ja toteutimme Vellolle kokoelman räätälöityjä sisältömoduuleja, joiden avulla sivustolle voi joustavasti rakentaa erilaisia sivukokonaisuuksia. Moduulit helpottavat ja nopeuttavat uusien sivujen rakentamista ja sisällönsyöttöä sivustolle, ja niiden avulla pystytään luomaan juuri tarkoitukseen sopivia kokonaisuuksia. Moduulien avulla toteutettu CMS-ratkaisu myös takaa sivuston pitkäikäisyyden, sillä se taipuu tulevaisuudessakin Vellon muuttuviin verkkosivustotarpeisiin.

HubSpotin CMS:n käyttö tukee kokonaisvaltaisesti Vellon myyntiä ja markkinointia. Sisällönhallintajärjestelmänä HubSpot on vahvimmillaan silloin, kun verkkosivusto, asiakastiedot ja kaikki myynnin ja markkinoinnin materiaalit keskitetään saman järjestelmän alle. Tällöin on helppoa esimerkiksi luoda raportteja liidien kulusta koko markkinointiputken läpi ensimmäisestä sivustovierailusta aina kontaktiksi ja diiliksi asti. Käyttäjien poluista saatu data puolestaan helpottaa sivuston jatkokehitystä, koska kehityskohteet ja hyvin toimivat ratkaisut on helppo tunnistaa.

Projekti loppuun tiimityöllä

Kun sivustokehitysprojekti saatiin meidän osaltamme loppuun, Vello jatkoi sisältöjen syöttöä uudelle sivustolleen, joka julkaistiin syksyllä 2021.

Avain onnistuneeseen projektiin oli saumaton yhteistyö kaikkien projektin osallisten kesken. Kiitokset hyvin sujuneesta projektista kuuluvat myös Vellon osaavalle ja kunnianhimoiselle tiimille, jonka kanssa sivustouudistusta oli ilo edistää.

vello.fi