Oikotie – Brändistrategiasta jatkuvaan yhteistyöhön

Oikotie on yksi Suomen johtavista ilmoituspalveluista. Heidän palvelukokonaisuudestaan löytyvät niin asunto-, työpaikka- kuin autoilmoituksetkin. Yhteistyömme Oikotien kanssa on kattanut monia viestinnän ja markkinoinnin osa-alueita aina strategiatyöstä sisältöjen jatkuvaan tuotantoon. Oikotie on osa Sanoma Digital Finlandia.

Brändistrategialla selkeät suuntaviivat

Yhteistyömme käynnistyi Oikotien kanssa organisaation laajuisen brändistrategian kehitysprojektilla. Tavoitteena oli tuoda Oikotien liiketoimintayksiköitä lähemmäs toisiaan ja tiivistää yksiköiden välistä yhteistyötä. Muita strategisia tavoitteita olivat Oikotien palveluiden ainutlaatuisuuden korostaminen sekä aiempaa vahvempi asiakkaiden ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen.

Sisältöstrategia Oikotie Asunnoille

Organisaation laajuisesta brändistrategiasta yhteistyömme jatkui Oikotie Asuntoihin. Palvelun sisällöntuotantoon kaivattiin järkeistystä ja suunnitelmallisuutta. Käytössä ollut sisältökokonaisuus ei ollut tuonut toivottua liikennettä verkkosivuille.

Loimme yhteistyössä sisältöstrategian, jonka tavoitteena oli palvella paremmin sekä asiakkaita että Oikotie Asunnoilla sisältöjen parissa työskenteleviä. Avustimme heitä ottamaan käyttöön uusia työskentelytapoja ja hioimme sisältöjen aiheet palvelemaan aiempaa paremmin Oikotie Asuntojen tavoitteita. Siirsimme aiheiden fokusta esimerkiksi sisustamisesta kohti asuinalueita sekä kaupantekoa. Toteutimme myös laajoja asuntokauppaan ja vuokraukseen liittyviä oppaita sekä datalähtöisiä artikkeleita asumisen ilmiöistä.

Parempia tuloksia datalähtöisesti

Työmme edettyä jatkuvan yhteistyön malliin pääsimme jalkauttamaan yhdessä luotua strategiaa toden teolla. Oikotie Asuntojen verkkopalvelua ja sisältöprosesseja kehitettiin dataan pohjautuen. Tuotimme uutta sisältöä viikoittain Oikotien digitaalisiin kanaviin.

Sisältökalenteri ohjaa päivittäistä tekemistämme ja helpottaa uusien sisältöjen suunnittelua. Raportoimme toimistamme kuukausittain. Kuukausiraporttien keskeisten huomioiden pohjalta olemme onnistuneet niin palvelun orgaanisen kävijäliikenteen kasvattamisessa kuin välittömän poistumisprosentin laskemisessakin. Sisältöjen ja toimenpiteiden analysointi ja mittaaminen ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Ketteryyttä sujuvalla kommunikaatiolla

Sujuva kommunikointi on hyvän yhteistyön ydin. Säännölliset palaverit, yhteinen sisältökalenteri sekä yhteydenpito muun muassa Slackin välityksellä mahdollistavat nopean ja joustavan reagoinnin puolin ja toisin muuttuvissa tilanteissa. Ulkoinen markkinointikumppani on parhaimmillaan erottamaton osa asiakkaan omaa tiimiä – näin myös Oikotien kanssa.