SEY – Vaikuttavaa kampanjointia eläinoikeuksien puolesta

Eläinsuojelujärjestö SEY:n kanssa yhteistyössä toteutetut kampanjat tavoittavat satoja tuhansia suomalaisia sosiaalisen median kanavissa. Kampanjoiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eläinten oikeuksista, kerätä varoja eläinsuojelutyöhön ja ohjata kohdeyleisöä kohti ajankohtaisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Eläinsuojelujärjestö jalkautuu someen ajankohtaisilla yhteiskuntaa koskettavilla aiheilla

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö. Järjestö on jo yli sadan vuoden ajan edistänyt esimerkiksi lemmikki- ja tuotantoeläinten oikeuksia ja hyvinvointia pääasiallisesti yksityisten ihmisten lahjoitusten avulla. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja esimerkiksi eläimiin liittyviin lakeihin vaikuttaminen ovat olleet keskiössä yhdistyksen toiminnassa.

Paper Planes on ollut mukana suunnittelemassa ja jalkauttamassa useita SEY:n kampanjoita sosiaalisen median kanaviin. Kampanjoiden tavoitteina on lisätä kohderyhmien tietoisuutta ajankohtaisista eläinoikeusasioista, ja kehottaa ihmisiä toimimaan eläinten paremman elämän puolesta.

Yhteistyötä eläinten puolesta

Kampanjoidemme aihealueita ovat olleet esimerkiksi kissakriisi, turkistarhaus ja Suomen uusi eläinlaki. Kampanjoita järjestetään eri teemoilla vuosittain: esimerkiksi lokakuussa vietettävän Eläinten viikon yhteydessä järjestetään kampanja, joka nostaa esille eläinten ystävien keskuudessa ajankohtaisia eläinoikeusasioita.

Toteutamme kampanjoita SEY:n kanssa tiiviissä yhteistyössä. Muotoilemme kampanjoiden pääviestit ja sparraamme materiaalien tuotantoa ja hiomista. Valmiit materiaalit jalkautamme tehokkaalla somemainonnalla Metan kanaviin ja tarpeen mukaan myös muualle, kuten LinkedIniin, Twitteriin ja TikTokiin. Kampanjoiden aikana seuraamme aktiivisesti tuloskehitystä ja teemme kehitysehdotuksia ja optimointeja mainosmateriaaleihin. Aiemmista kampanjoista kerrytetyn kokemuksen myötä olemme pystyneet jatkuvasti kehittämään kampanjoiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Yhteistyömme SEY:n kanssa onkin muotoutunut läheiseksi ja tulokselliseksi.

Näkyvyyttä ja sitoutumista Meta-mainonnalla

Mainonnan tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kampanjoiden menestyksen mittareita ovat olleet esimerkiksi verkkosivuliikenteen määrä ja laatu, kissakriisi- ja kettunauhojen myynti, ajankohtaisten vetoomusten tai kansalaisaloitteiden allekirjoitukset sekä lahjoittajien määrän kasvu. Somemainonta tukee saumattomasti kampanjoiden päätavoitteita lisäämällä tietoisuutta ja ohjaamalla liikennettä laskeutumissivuille. Mainonnan sisältöjen ketjutus ja näyttöfrekvenssi on optimoitu niin, että molemmat tavoitteet toteutuvat.

Koskettavat kampanjat ovat saavuttaneet somessa suuren yleisön, ja oikein kohdistettu mainonta sitouttaa ja ohjaa liikennettä kampanjasivustoille verrattain edulliseen hintaan. Yhtenäiset kampanjamateriaalit puhuttelevat ja herättävät tunteita – kampanjoilla onkin saatu kerättyä kymmeniä tuhansia allekirjoituksia vetoomuksiin eläinten puolesta, sekä kymmeniä tuhansia euroja lahjoituksina ja nauhaostoksina.

Tutustu: sey.fi