Trendit ja megatrendit – näin hyödynnät trendejä uuden ajattelun mahdollistajana

Trendit ja megatrendit auttavat jäsentelemään nopeasti muuttuvan maailman kehityskaaria. Mutta miten trendejä voisi paremmin hyödyntää markkinoinnin ja innovaation lähteenä?

Trendien avulla datasta oivalluksiin

Tiesitkö, että ilmastokriisin kohottamien lämpötilojen myötä ihmiset nukkuvat keskimäärin 44 tuntia vähemmän vuodessa? Tai että tyypillinen kuluttaja on valmis myymään henkilökohtaisen nettiostosdatansa 1 452,25 dollarin hintaan?

Yksittäisinä datapisteinä nämä ovat kiinnostavia ja kenties hieman hämmentäviäkin. Mutta siihen se helposti jääkin. Data on vain dataa, jos sille ei anneta kontekstia.

Trendit ja megatrendit luovat tiedolle kontekstin. Ne pyrkivät selittämään suuren mittakaavan muutoksia maailmassa, eli tekemään monimutkaisista kehityskaarista yksinkertaisemmin tulkittavia. Trendit ovat keino paketoida satoja ja tuhansia pieniä ja suuria maailman muutoksia helpommin hyödynnettävään muotoon. Kun ymmärrämme, mihin suuntaan maailma on muuttumassa, voimme paremmin myös ymmärtää yksittäisten muutosten syyt – ja kenties itsekin vaikuttaa muutoksen suuntaan.

Trendit ja megatrendit tietysti myös muovaavat maailmaa. Kun keräämme erilaiset uudet digiratkaisut yhteisen trendin alle ja joka tuutista aletaan puhua digitalisaatiosta, trendi alkaa ruokkia itse itseään.

Mitä eroa on trendeillä ja megatrendeillä?

Trendeistä ja megatrendeistä puhutaan usein ristiin, mutta asiaan tarkemmin perehdyttäessä ne voidaan erottaa toisistaan.

Megatrendit

Megatrendit ovat pitkäkestoisia, jopa vuosikymmenien hitaita muutoksia kuvaavia kehityskaaria. Ne vaikuttavat useisiin tai kaikkiin toimialoihin, väestöryhmiin ja maantieteellisiin alueisiin.

Eri tahot nimeävät megatrendejä hieman eri tavalla, mutta jokainen meistä osaa varmasti nimetä tässä hetkessä muutaman megatrendin, kuten ilmastokriisin, kaupungistumisen tai digitalisaation. Megatrendit siis saavuttavat yleensä meidät kaikki tavalla tai toisella.

Megatrendit ovat kuin metsänorsuja: hidasliikkeisiä ja harvinaisia (norsujen harvinaisuus muuten liittyy ympäristökriisin megatrendiin.) Ne eivät muutu vuodesta toiseen eikä niitä myöskään ole kerralla kuin kenties kourallinen. Megatrendit ovat merkityksellisiä esimerkiksi yrityksen strategiatyötä tehtäessä, kun halutaan varmistaa, että yrityksen toiminnassa otetaan huomioon markkinan pitkän aikavälin muutokset. Suomessa tunnetuin megatrendiraportti lienee Sitran Megatrendit, joka päivitettiin viimeksi tämän vuoden alussa.

Jotkut organisaatiot saattavat käyttää megatrendin sijaan makrotrendi-sanaa, mutta suomalaisessa kontekstissa megatrendi tuntuu olevan trendikkäämpi.

Trendit

Trendit puolestaan ovat kestoltaan lyhytaikaisempia tai vaikutusalueeltaan rajoitetumpia kehityskaaria.
Trendit ovat usein alisteisia megatrendeille, eli ne kuvaavat suuremman trendin vaikutusta vaikkapa tiettyyn kohderyhmään. Esimerkiksi kuluttajien kasvavan halun suojella yksityisyyttään verkossa voi mieltää digitalisaatiomegatrendin alatrendiksi.

Koska trendit ovat megatrendejä kapeampia ja konkreettisempia, ne ovat usein hyödyllisempiä päivittäisessä työssä. Trendien ja niihin pohjautuvan trendikatsauksen avulla esimerkiksi markkinoinnin ammattilaiset pääsevät paremmin kiinni niihin kipupisteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin, joita megatrendit yhteiskuntaamme luovat.

Miten trendejä voi hyödyntää uuden ajattelun mahdollistajana?

1. Trendeistä inspiraatiota

Monesti ratkaisu arkiseen ongelmaan voi löytyä hienosta ideasta joltain aivan toiselta toimialalta. Siksi kannattaakin pitää jatkuvasti silmät auki ja seurata, mitä oman laatikon ulkopuolella tapahtuu.

Trendikatsaukset, eli erilaisista kehityskaarista kuratoidut kokoelmat, ovat erinomainen inspiraation lähde. Monet verkkopalvelut ja toimijat keräävät yksiin kansiin alansa tärkeimpiä muutoksia ja konkreettisia esimerkkejä niiden hyödyntämisestä.

Oma suosikkipalveluni trendien seurantaan on TrendWatching.com. TrendWatching kerää jatkuvasti hienoja esimerkkejä omien, veikeästi nimettyjen trendiensä näkyvyydestä eri toimialoilla ja eri maissa. Suurin osa sisällöistä on tosin maksullisia ja varsin hintavia.

2. Trendeistä tukea strategiatyöhön

Trenditutka on workshopissa täytettävä työkalu, joka auttaa arvioimaan eri trendien vaikutusta liiketoimintaan.

Työ aloitetaan luonnollisesti tutustumalla laajan valikoimaan eri trendejä. Sen jälkeen arvioidaan, mitkä trendit vaikuttavat eniten yrityksen visioon, bisnesmalliin, markkinointiin ja tuotteisiin tai palveluihin.

Myös vaikutusten syvyys pisteytetään. Mahdollistaako tämä meille nopeita innovaatioita, useamman yksikön välisellä yhteistyöllä syntyviä suurhankkeita, vai johtaako jokin trendi jopa koko organisaation mullistaviin perustavanlaatuisiin muutoksiin? Lopuksi trendit tietysti priorisoidaan.

Trenditutka on oiva työkalu esimerkiksi yrityksen strategiaa uudistettaessa. Tarkoitus ei välttämättä ole miettiä kaikkea uusiksi, vaan pohtia, miten trendit voisivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme?

3. Trendeistä tukea innovaatiotyöhön

Innovaatio-workshop sopii mainiosti yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat lähteä ennakkoluulottomasti etsimään uusia ratkaisuja markkinointiin tai tuotekehitykseen.
Järjestämässämme workshopissa hyödynnetään Trendwatching-alustan trendikanvaasia. Ensin analysoimme relevanteimmiksi valitut trendit: miten ne vaikuttavat kohderyhmäämme, miten muut niitä hyödyntävät, miksi ne ovat tärkeitä juuri nyt ja millaisia mahdollisuuksia ne luovat.

Kun trendi on läpikohtaisen analysoitu, on aika hyödyntää löydöksiä uusien ratkaisujen ideointiin. Millaisia ongelmia voisimme trendien avulla ratkaista, ketä ratkaisu palvelisi ja miten ratkaisu konkreettisesti toimisi? Tätä kautta saadaan lyhyessä ajassa mietittyä useita jatkojalostettavia ideoita.

Trendit rohkeasti käyttöön

Ainakin minä tunnustan olevani hyvin usein aivan liian kiinni päivittäisen työn kiireissä ja haasteissa. Trendit ovat oiva keino kohottaa oman ajattelun tasoa, ja katsella asioita välillä myös lintuperspektiivistä. Ohjattu trendien hyödyntäminen on inspiroivaa ja uskon vahvasti, että se auttaa luomaan parempia ideoita. Ideoita, jotka vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin.

Mietitkö, miten trendit voisivat palvella esimerkiksi tuotekehitystänne tai markkinointianne? Ota rohkeasti yhteyttä: esittelemme mielellämme toimialaanne tai kohderyhmäänne koskevia trendejä ja fasilitoimme yllä mainittuja workshopeja. Tutustu myös Trendikatsaus-palveluumme.

Muuta kiinnostavaa