Hyvää designia ei ole ilman hyvää sisältöä – sisällön rooli verkkosivusto­uudistuksessa

Saittiuudistuksessa monella siintää mielessä säkenöivä uusi ilme, näyttävät kuvat, ilmavuus ja modernit, jännittävät toiminnallisuudet. Kaikella tällä on paikkansa, mutta kävijän ällistyttämistä tärkeämpää on se, löytääkö – ja ymmärtääkö – hän etsimänsä asian helposti. Saittiuudistukseen kannattaa suhtautua kuin muuttoon. Kun kerran teet vaikeat päätökset siitä, mitä pakkaat mukaan ja mitä pistät romukoppaan, on lopputulos selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi.

Kuten muutettava asunto, vanha sivustokin on pikkuhiljaa täyttynyt epämääräisellä roinalla, josta kellään ei enää ole tarkkaa näkemystä eikä hallintaa. Kukapa haluaisi vanhan kaaoskaapin uuteen asuntoon sellaisenaan? Samaan tapaan verkkosivustolle on vuosien varrella voitu lisäillä uusia tekstejä ja muita sisältöjä, vaikka sopivaa paikkaa ei aina ole löytynyt. Yrityksen toiminta on saattanut kehittyä uuteen suuntaan, eivätkä saitin sisällöt enää täysin kuvaa tarjottua palvelua.

Mitkä sisällöt pakkaat muuttolaatikkoon?

Muutto onkin oivallinen hetki käydä läpi tavarat ja miettiä loogisempaa organisointia. Kuten roinan organisointiin voi nykyään tilata ammattijärjestäjän, voi myös verkkosivustouudistuksessa jäsenneltäviin sisältöihin saada apua. Sisällön siivoaminen kannattaakin aloittaa järeillä aseilla: nykytila-analyysi ja sisältöauditointi ovat työkaluja, joilla saadaan selvää dataa siitä, mikä saitilla toimii ja mikä ei. Näiden avulla sisältöä saadaan muotoiltua nykytarpeisiin sopivaksi ja paremmin asiakkaalle kohdennetuiksi. Usein ulkopuolinen voi nähdä vanhan sisällön ongelmakohdat helpommin: kukaan ei ole vaikkapa viitsinyt ottaa pois Sepon kirjoittamaa heikkoa osiota, koska Seppo on hyvä jätkä.

Myös tulevan sivuston design auttaa päätöksenteon hetkellä. Design ei ole vain bränditapettia, joka liisteröidään saitin runkoon. Sillä on myös olennainen sisällöllinen tarkoitus: värityksellä, elementtien koolla ja napeilla viestitään sisällön painoarvoja ja hierarkiaa. Visuaalisella muotoilulla voidaan määritellä mitkä elementit huutavat ja mitkä kuiskaavat, mitä elementtejä lukijan halutaan klikkaavan ja mitä lukevan rauhassa ajatuksella. Jos kaikki elementit huutavat, mikään ei korostu.

Tästä syystä sisällön ei pitäisi olla mitä tahansa tekstimassoja, vaan harkittua, jäsenneltyä informaatiota. Sivuston sisältö tulisi uudistaa päämäärät ja käyttäjäpolut silmällä pitäen. Tämän jälkeen visuaalisen suunnittelijan ja sisältösuunnittelijan pitäisi päästä yhdessä kartoittamaan sivulle tulevien sisältöelementtien, kuten nostojen, tekstikappaleiden, kuvien ja lomakkeiden tarpeita sekä niiden keskinäistä hierarkiaa.

Kuka kantaa muuttolaatikot?

Sisältöammattilaisten käyttö tekstien uusimisessa kannattaa jo siinäkin mielessä, että sisällönsyöttö hoituu sivustoa rakentaessa. Tästä on etua myös visualisoinnissa ja sivujen rakentamisessa. Lorem ipsumia käyttämällä ei koskaan saada täysin todellisuutta vastaavaa tilannetta ja lopullisten sisältöjen pituudet saattavat heittää paljonkin sisällönsyöttövaiheessa. Mikäli syöttövaiheessa ilmenee muutostarpeita designissa, muutokset saadaan tehtyä ketterästi tiimin sisällä.

Muuttolaatikoiden purku – miten sisällöt liittyvät designiin?

Mitä vanhempi verkkosivusto, sitä staattisempaan käyttöön se on suunniteltu. Kun takavuosina laitettiin asiaa sivulle, sisältöä saattoi olla lyhykäinen kappale ja lopun tilan ruudusta veivät erinäiset valikot. Nyt verkkosivustoja selaillaan jos jonkinlaiselta laitteelta, ja pikseleiden sijaan sisältöä rajoittaa lukijan keskittymiskyky. Tärkeintä on saada lukijalle heti käsitys siitä, mitä on tarjolla ja mitä hänen halutaan tekevän.

Tämä saavutetaan kolmella seikalla:

1. Selkeä informaatioarkkitehtuuri
2. Informatiiviset ja selkeät sisällöt, jotka kuljettavat lukijaa eteenpäin
3. Hierarkiaa ja sisältöjä tukeva visuaalisuus

Vanhoillakin sisällöillä voi hyvässä lykyssä saada aikaan järkevän kokonaisuuden, mutta sisältöjen ja rakenteen läpikäymisellä ja loogisella jäsentelyllä saadaan turhat rönsyt pois ja asioiden organisointi selkeyttää designiakin huomattavasti.

Kun sisältö on kartoitettu, organisoitu, siistitty ja muokattu modulaariseen rakenteeseen, on koodaaminen nopeampaa ja muutoksia on helpompaa tehdä myös jatkossa. Erilaisten sisältöelementtien hallittu määrä pitää brändin ilmeen kirkkaana. Brändin visuaalisten elementtien, kuten viivojen, värien, ikonien ja kuvien käyttötavat eivät lähde rönsyilemään, kun moduuleita ei ole loputtomasti.

Mikäli siis haluat ottaa verkkosivuston uudistuksesta kaikki tehot irti, kannattaa panostaa sisältöihin ja rakenteeseen vähintäänkin samalla mitalla kuin visuaaliseen uudistukseen. Kauttaaltaan virtaviivaistettu kokonaisuus toimii sutjakammin, palvelee asiakkaitasi paremmin ja sivustoa on helpompi jatkokehittää, kun sisällöt ja design toimivat timantinkovassa yhteistyössä.

Verkkosivu-uudistuksen vaihtoehdot (karkeasti):

Sisällönuudistajan säkenöivät aivot

1. Verkkosivu-uudistus vanhalla sisällöllä

Sisältötyypit ovat tutkailtavissa ja moduuleita voi suunnitella sen mukaan. Tosin jos sisällöt ovat kovin rönsyileviä, selkeitä moduuleita voi olla hankala rakentaa lukuisten poikkeusten vuoksi ja design- ja koodauskustannukset voivat nousta. Saittiuudistuksessa joudutaan usein muokkaamaan myös rakennetta, jolloin vanhan sisällön jalkauttaminen uuteen rakenteeseen ei välttämättä onnistu aivan sellaisenaan.

2. Verkkosivu-uudistus tulevalla sisällöllä

Kun selkeää sisältöä on vasta vähän, ei kannata rakentaa mutkikkaita moduuleita arvuutellen mitä tuleman pitää. Tähän tilanteeseen järkevin toimintametodi onkin GDD, jolloin saittia ja sen elementtejä rakennetaan vaihe vaiheelta tarpeiden mukaan. Alussa sivusto voi olla hyvinkin riisuttu, mutta palvelujen laajentuessa sisältömoduuleita ja sivustoa kehitetään tarpeen mukaan.

3. Verkkosivu-uudistus uudella sisällöllä

Kun vanha sisältö on käyty läpi, organisoitu ja virtaviivaistettu, moduulit voidaan suunnitella ja rakentaa siten, että ne ovat helppokäyttöisiä ja riittävän monikäyttöisiä useampiin tilanteisiin. Tämä säästää aikaa ja rahaa koodausvaiheessa. Uusittu sisältö on myös kokonaisuutena selkeämpi, hallitumpi ja paremmin asiakkaan tarpeisiin kohdistettu.

Muuta kiinnostavaa