Unohda sivustouudistus – GDD tuottaa tuloksia ja säästää hermoja

Sivustouudistus on intensiivinen projekti, joka vaatii paljon resursseja. Usein ajatellaan, että kun uudistettu sivusto lopulta julkaistaan, on aika kilistellä skumppalaseja ja unohtaa verkkosivut taas muutamaksi vuodeksi. Tässä kohtaa uuden sivuston optimoimisen kuitenkin pitäisi vasta alkaa.

Jos olet käynyt läpi sivuston uudistusprojektin, olet mahdollisesti törmännyt johonkin seuraavista ongelmista:

  • Kustannukset ylittävät arvioidun budjetin. Perinteinen sivustouudistus on jättimäinen projekti, jossa kesken matkan identifioidut tarpeet voivat vaikuttaa merkittävästi lopulliseen hintalappuun.
  • Sivusto ei valmistu suunnitellussa aikataulussa. Perinteinen sivustouudistus vaatii laajan joukon osallistumista ja avainhenkilöiden muut kiireet saattavat viivästyttää julkaisua tarpeettoman paljon.
  • Sivusto ei tuota odotettuja tuloksia. Tulokset syntyvät oikeiden asiakkaiden oikeiden tarpeiden huomioimisesta. Perinteisessä sivustouudistuksessa pyritään ratkaisemaan kaikki ongelmat isolla pensselillä, mikä voi johtaa jopa vanhaa sivustoa huonompiin tuloksiin.
  • Uudistus muodostuu it-hankkeeksi, jossa sisällöt eivät saaneet riittävää huomiota tai niihin pureuduttiin vasta aivan loppuvaiheessa.

Growth-Driven Design (GDD) on edistynyt tapa toteuttaa verkkosivusto niin, että edellä mainitut sudenkuopat voidaan välttää. Kun käyttäjädata tuodaan jatkuvan kehittämisen keskiöön ja tekeminen pilkotaan järkevän kokoisiin vaiheisiin, saadaan aikaiseksi tuloksia tuottava sivusto.

Growth-Driven Design pähkinänkuoressa

Growth-Driven Design koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Strategia
  2. Launch pad -sivusto
  3. Jatkuva kehitys

Strategiavaihe aloitetaan sukeltamalla olemassa olevaan dataan, auditoimalla nykyiset sisällöt ja luomalla ostajapersoonat, eli dataan pohjautuvat, fiktiiviset esimerkkihenkilöt ideaalisista asiakkaista.

Ostajapersoonia hyödyntäen suunnitellaan niin sanottu launch pad -sivusto eli uusi verkkosivusto, joka julkaisuvaiheessa sisältää ainoastaan välttämättömät sisällöt ja toiminnallisuudet (minimum viable product). Mistään tilapäisestä one-pagerista ei kuitenkaan ole kysymys, vaan jo launch pad -vaiheessa tavoitellaan vanhaa sivustoa parempia tuloksia. Tämän takia onkin tärkeää, että strategiavaiheessa on pystytty analysoimaan kohdeyleisön tarpeet riittävällä tarkkuudella.

Launch pad -sivusto halutaan julkaista nopeasti, jotta käyttäjädataa päästään keräämään ja hyödyntämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kun launch pad -saitti on julkaistu, alkaa sivuston jatkuva kehittäminen, joka toteutetaan kuukausittaisissa sprinteissä. Sprinteissä perataan sivustolta kerättyä dataa ja tutkitaan mitkä osiot pärjäävät hyvin ja mitkä taas kaipaavat kehittämistä. Sprinteissä testataan eri tapoja parantaa sivustoa ja katsotaan mitkä muutokset tuottavat konkreettisia tuloksia. Samalla opimme paremmin ymmärtämään sivuston käyttäjiä ja voimme tarkentaa alussa luotuja ostajapersoonia. Tällöin pystymme tarkemmin kohdistamaan muutoksia ja sisältöä juuri näille ostajapersoonille.

GDD-projektissa kerrytetään jatkuvasti listaa sivustolle toteutettavista ideoista ja näistä toteutettaviksi valikoituvat datan perusteella ne muutokset, joiden oletetaan tuovan sivustolle eniten lisäarvoa vaadittuun työmäärään nähden. Näin fokus pysyy koko ajan dataan pohjautuvassa, tuloksellisessa tekemisessä ja sivusto kehittyy varmasti oikeaan suuntaan.

Jatkuva kehittäminen verrattuna parin vuoden välein toteutettavaan sivustouudistukseen (www.growthdrivendesign.com)
Jatkuva kehittäminen verrattuna parin vuoden välein toteutettavaan sivustouudistukseen (www.growthdrivendesign.com)

Verkkosivusto ei ole koskaan valmis

GDD-sivuston kulurakenne on erilainen kuin tavallisessa verkkosivuprojektissa. Launch pad -saitti saadaan aikaan edullisemmin kuin perinteinen verkkosivuprojekti. Näin budjettia säästyy GDD-projektin varsinaiseen pihviin: julkaisun jälkeiseen jatkuvaan kehitykseen, jota toteutetaan projektikohtaisesti määritellyn kuukausibudjetin rajoissa. GDD-mallissa kustannukset on ripoteltu tasaisemmin pidemmälle aikavälille. Malli ei välttämättä tuo kustannussäästöjä, mutta koska tulokset ovat merkittävästi parempia, mallin ROI on ylivoimainen.

Uskallamme myös väittää, että GDD-mallin kanssa ostaja säästyy unettomilta öiltä, liialliselta stressiltä ja jopa burnoutilta, sillä sivustouudistus on helpompi käydä läpi sopivan kokoisina paloina kaiken ajan vievän megaprojektin sijaan.

Muuta kiinnostavaa