Menesty LinkedIn-mainonnassa: 3 vinkkiä tehokkaaseen B2B-asiakkaiden tavoittamiseen

LinkedIn-mainonta on yksi parhaista keinoista tavoittaa potentiaalisia B2B-asiakkaita. Kyseessä on tärkein työelämään erikoistunut sosiaalisen median kanava, jolla on Suomessakin jo yli 1,5 miljoonaa käyttäjää. (DataReportal, 2022). Mainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa on kuitenkin hyvä välttää muutama harha-askel, jotka helposti kuluttavat turhaan aikaa ja budjetteja.

Olen tehnyt LinkedIn-mainontaa vuosia ja jaan tässä nyt kolme vuosien saatossa oppimaani tärkeintä vinkkiä onnistuneeseen LinkedIn-mainontaan.

1. Kerrytä riittävästi toistoa

LinkedIn-mainontaa kannattaa ajatella pitkäjänteisenä prosessina, jossa ei ole oikotietä onneen. Käyttäjät vierailevat LinkedInissa harvemmin kuin esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa. Riittävän tavoittavuuden ja toistotason saavuttaminen vaatii mainontaa useiden viikkojen ja kuukausien ajan. 

Toisto, toisto ja toisto. Aihetta tutkineet Schmidt & Eisend (2015) toteavat, että toistokertojen lisääntyminen kasvattaa mainonnan muistettavuutta ja vaikutusta käyttäjän asenteisiin. 

Mikä sitten on riittävä toistotaso LinkedIn-mainonnalle? Se riippuu monista tekijöistä, kuten tavoitteista ja kohdeyleisöstä. Nyrkkisääntönä voisi todeta, että viisi mainosnäyttöä per henkilö on jo sellainen määrä, jolloin aletaan saavuttaa muistettavuutta. Toki jos mainos on erityisen vaikuttava, saattaa riittää vähempikin näyttömäärä.

2. Valitse sopiva mainosmuoto

LinkedIn-mainostajalle on tarjolla laaja kirjo erilaisia mainosmuotoja. Jotta viestistä saadaan mahdollisimman puhutteleva ja tehokas, on tärkeää valita tavoitetta parhaiten palveleva mainostyyppi. Ja olithan muistanut valita selkeän tavoitteen, ennen kuin aloitat mainonnan?

Videot ovat erinomainen keino kasvattaa tunnettuutta ja kertoa tarinaa brändistä tai tuotteesta. Niiden avulla kannattaa myös tehdä uudelleenmarkkinointia, sillä videon kokonaan tai osittain katsoneista henkilöistä voi koota kohderyhmän. Heille voi kohdentaa astetta täsmällisempää ja taktisempaa viestiä.

Taktisempaan lähestymistapaan toimivin mainosmuoto on kuvamainos. Sen tulee olla tarpeeksi pysäyttävä, jotta käyttäjä ei selaa sen ohi ja tarpeeksi houkutteleva, jotta hän klikkaa itsensä sivustolle sen kautta. Visuaalisesti mahdollisuudet ovat laajat, mutta empiiriset havainnot asiakkaidemme mainonnan tuloksista kertovat, että brändin tunnistettavuus ja erottuminen LinkedInin perusharmaasta syötteestä ovat ratkaisevassa roolissa.

LinkedIn tarjoaa myös soveltavampia mainosmuotoja, kuten esimerkiksi tapahtumamainokset (Event Ads) ja tiedostomainokset (Document Ads). Nämä olemme todenneet tehokkaiksi ratkaisuiksi silloin kun ne sopivat mainonnan tavoitteisiin. Myös liidien keruu onnistuu mainiosti LinkedIn-mainosten avulla. Tällöin kyseessä on kuvamainoksiin liitettävä Lead Gen Form, jolla on saatu erinomaisia tuloksia varsinkin uudelleenmarkkinointiyleisöille kohdennettuna.

Karkeana tiivistyksenä tavoitteisiin sopivista mainosmuodoista:

Videomainos = tunnettuus, yleisön luonti uudelleenmarkkinointiin

Kuvamainos = klikit, liidit

Soveltavat mainosmuodot = suorat liidit esim. tapahtumiin tai ebookeihin

3. Löydä oikea kohdeyleisö

Yksi LinkedIn-mainonnan parhaista puolista on sen tarkka kohdennuskriteeristö. Jos kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi tietyn alan ammattilaiset, tiettyjen yritysten työntekijät tai tietyn koulutustaustan omaavat henkilöt, heidät löytää helposti LinkedInin kautta. Tarkan kohdentamisen ansiosta mainonta on myös kustannustehokasta. 

Kohdassa 1. mainittu mainonnan prosessin jatkuva kehittäminen tarkoittaa myös kohderyhmätiedon kerryttämistä, analysoimista ja hyödyntämistä. Kun mainonta on käynnistetty, on aika alkaa analysoida kohdeyleisöä ja tehdä siihen muokkauksia tulosten perusteella. Tässä erityisen hyödyllinen työkalu on LinkedIn Campaign Managerin Demografia-näkymä. 

Demografisten kohdennusten lisäksi kannattaa luoda uudelleenmarkkinointiyleisöjä sellaisista henkilöistä, jotka ovat jo aiemmin nähneet kyseisiä mainoksia tai vierailleet verkkosivustolla tietyillä sivuilla. Tämän menetelmän avulla alkuperäisestä laajasta kohderyhmästä saadaan siivilöityä pois mainoksiin reagoimattomat käyttäjät, jolloin jäljelle jäävät kaikista sitoutuneimmat henkilöt. He muodostavat kohderyhmistä kultaisimman.

Näillä kolmella ohjenuoralla pääset helposti alkuun LinkedIn-mainonnassa. Jos kaipaat tukea ja resursseja mainonnan tekemiseen, ota meihin yhteyttä.

Lähteet:

DataReportal (2022). https://datareportal.com/reports/digital-2022-finland

Schmidt, S., & Eisend, M. (2015). Advertising repetition: A meta-analysis on effective frequency in advertising. Journal of Advertising, 44(4), 415-428.

Pääkuva luotu tekoälyn avulla (Microsoft Designer).

Muuta kiinnostavaa