Wunder.io – Modulaarinen WordPress-saitti toimii kuin unelma

Teimme ahkeralla yhteistyöllä digitoimisto Wunderille verkkosivu-uudistuksen. Sivustosta tuli uuden strategian mukainen, upea ja käyttäjäystävällinen. Wunderilaisten omien sanojen mukaan ”saitti toimii kuin unelma”.

Wunder on kolmessa maassa toimiva yli 130 asiantuntijan digitoimisto, joka tarjoaa mm. digistrategian, konseptisuunnittelun, digituotemuotoilun, analytiikan ja ohjelmistokehityksen palveluja.

Wunder on uudistanut myynti-, markkinointi- ja palvelustrategiansa, eikä vanha verkkosivusto enää vastannut muuttuneita tarpeita. Uudesta sivustosta haluttiin tehdä myynnillisempi, ja sen haluttiin palvelevan kasvavia inbound-markkinoinnin tarpeita paremmin.

WordPressillä helposti muokattava sivusto

Wunder toteuttaa asiakasprojektejaan käyttäen mm. Drupalia, Reactia ja Elasticsearchia, jotka soveltuvat hyvin laajojen räätälöityjen verkkopalveluiden tekemiseen esimerkiksi mikropalveluarkkitehtuurilla. Tämä olisi kuitenkin ollut Wunderin oman sivuston rakentamiseen turhan järeä ratkaisu, joten he päätyivät rohkeasti uudistamisessa helposti muokattavaan WordPressiin. Kumppaniksi haluttiin WordPress-toteutuksiin erikoistunut toimisto, ja toteuttajaksi valikoitui Paper Planes.

Wunder konseptoi, suunnitteli ja tuotti sivuston sisällöt itse, joten keskityimme sivuston tekniseen toteutukseen ja projektin sujuvaan läpivientiin. Viimeistelyvaiheessa Senior Web Developerimme Juho Järvensivu työskenteli Wunderin tiloissa viilaten yksityiskohtia yhdessä Wunderin suunnittelijan kanssa. Juho lunasti asiakkaan odotukset ja sai paljon kiitosta työstään jo ennen kuin sivusto oli valmis.

Saavutettavuus valokeilassa

Wunder on saavutettavien toteutusten edelläkävijä, minkä vuoksi saavutettavuuteen kiinnitettiin projektissa erityistä huomiota. Sivuston saavutettavuutta testattiin näppäimistöllä ja ruudunlukijan kanssa tasaisin väliajoin koko projektin ajan. Saavutettavuus tarkoittaa verkkosivujen tapauksessa sitä, että sivuston hyvä käytettävyys on varmistettu myös sellaisille käyttäjille, joilla on jonkinlaisia erityistarpeita.

Saavutettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi tekninen rakenne, toimintojen, valikkojen ja tekstien asettelu, selkeä otsikointi ja loogisesti rakennetut aihekokonaisuudet. Käyttäjän pitäisi pystyä selaamaan sivuja apuvälineillä, kuten lukulaitteella, ja valikkojen navigoinnin tulisi toimia muutenkin kuin hiirellä osoittamalla, koska muuten komentoja ei voi tehdä esimerkiksi näppäimistöllä.

Saavutettavien sivujen tekeminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii suunnittelua. Saavutettavuudesta ei ole hyötyä vain ihmisille, joilla on erityistarpeita – saavutettava sivusto on muillekin helppokäyttöinen. Lisäksi saavutettavuus parantaa sivuston näkyvyyttä, sillä hakukoneet priorisoivat saavutettavia sivustoja.

Saumattomalla yhteistyöllä tuloksiin

Sivuston teknisen toteutuksen ulkoistaminen Paper Planesille kiihdytti projektia ja vapautti Wunderin kehittäjiltä aikaa asiakasprojekteihin. Yhteistyö sujui hyvin Slackin, Trellon ja säännöllisten palavereiden avulla. Sujuvan yhteistyön, tarkan suunnittelun ja erinomaisen toteutuksen tuloksena Wunderille syntyi uuden brändin mukainen ja saavutettava sivusto, jota voi kehittää helposti ja monipuolisesti sisältömoduulien avulla.

Verkkosivu-uudistuksen toteuttaminen WordPressillä mahdollistaa ketterän jatkokehittämisen tulevien tarpeiden mukaan, ja sivuston jatkuva kehittäminen aloitettiinkin heti projektin valmistuttua. Rakenteen laajentamisen ja optimoinnin lisäksi myös saavutettavuutta ja suorituskykyä on parannettu. Tulevia kehityskohteita valitaan sivuston analytiikan, käyttäjäkokemuksen ja liiketoimintatarpeiden pohjalta.

Jatkokehitystä tehdään yhä tiiviissä yhteistyössä Wunderin asiantuntijoiden kanssa, ja sen odotetaan sujuvan samoissa merkeissä kuin projektin ensimmäinen osa. Odotamme innolla, millaisia upeita tuloksia jatkokehityksellä saavutetaan!

wunder.io