Visual Components – Sisältöstrategian avulla kokonaisvaltaista kasvua

Visual Components on maailman johtavia tehtaiden mallintamiseen ja simulointiin käytettävien ohjelmistojen valmistajia. Visual Components on auttanut tehtaiden ja tuotantolinjojen suunnittelussa jo vuodesta 2000. Visual Components on myös Paper Planesin pitkäaikaisimpia asiakkaita.

Strategiatyötä ja kymmenkertaisesti liidejä

Visual Componentsin missiona on olla edelläkävijä tuotantosimulaatiossa. Helppokäyttöinen simulaatio-ohjelmisto on yrityksen koosta riippumatta kaikkien valmistavan teollisuuden yritysten ulottuvilla.

Simulaatiolla voi etukäteen yksityiskohtaisesti suunnitella, miltä tehdas tai tuotantolinja tulisi näyttämään ja nähdä, miten linjasto käytännössä toimii. Mallia voi näin ollen käyttää apuna päätöksenteossa ja riskien hallinnassa.

Visual Components esitti meille kaksiosaisen haasteen. Ensimmäinen haaste oli, että he halusivat saada lisää liidejä ja kauppaa sekä verkkosivujensa että digimarkkinoinnin kautta. Toiseksi he tarvitsivat apua brändäyksessä ja mission kommunikoinnissa.

Sisällöt menestyksen lähtökohtana

Loimme Visual Componentsille sisältöstrategian ja verkkosivujen konseptin,jonka perusteella uudistimme verkkosivustot. Samalla autoimme heitä brändäämisessä ja mission kertomisessa yrityksen ulkopuolelle. Uudistimme Visual Componentsin koko viestinnän ja brändin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Konseptityössämme kiteytimme Visual Componentsin sisältöstrategian ytimen sekä firman mission. Otimme käyttöön sloganin ”Factories of the future”, jota he käyttävät edelleen. Verkkosivu-uudistus tehtiin sisältöstrategian pohjalta, samoin kuin uudet markkinointimateriaalit. Lisäksi loimme koulutuksellisen Visual Components Academy -sivuston.

Ideoista tuloksiin

Yhteistyö alkoi strategisen tason suunnittelusta ja koko markkinoinnin perustan luomisesta. Kun ylätaso oli saatu yhdessä oikealle mallille, kuvaan tuli mukaan muun muassa enemmän taktista markkinointia.

Yhteistyömme aikana Visual Componentsin verkkosivujen kautta tulevien liidien määrä on kasvanut noin 500 prosenttia. Tuemme heitä hakukonemarkkinoinnissa, verkkosivujen optimoinnissa ja growth-driven design-mallin mukaisessa kehityksessä.

Yhdessä kohti uusia haasteita

Pitkäjänteinen markkinointiyhteistyö ja Visual Componentsin erinomaisuus ovat kantaneet hedelmää monella tapaa. Hyvät tulokset lujittavat Visual Componentsin asemaa alansa ehdottomana ykkösenä entisestään. Sisältöyhteistyömme Visual Componentsin kanssa on ollut alusta lähtien mukavaa ja palkitsevaa molemmille yrityksille. Töitä on tehty hyvässä hengessä ja tuloksekkaasti.