Properta – Näyttävä WordPress-saitti brändiä vahvistamaan

Rakensimme Propertalle heidän uuden brändi-ilmeensä mukaisen sivuston. Tuloksena oli visuaalisesti näyttävä ja yrityksen kansainvälistä laatua heijastava WordPress-saitti, jota on helppo käyttää ja muokata.

Tavoitteena uudistuneen brändi-ilmeen näköiset verkkosivut

Properta on immateriaalioikeuksiin ja kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut suomalainen asianajotoimisto. Monet yrityksen asianajajat ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta erikoisosaamisestaan.

Yrityksen yhteistyö Paper Planesin kanssa alkoi, kun Propertalla oli tarve uudistaa verkkosivustonsa laajemman brändi-ilmeuudistuksen yhteydessä. Heidän vanha sivustonsa oli tehty omin voimin yrityksen perustamisen yhteydessä, eikä se heijastanut uudistunutta brändiä.

Visuaaliselta ilmeeltä Properta toivoi selkeyttä ja tyylikkyyttä. Lisäksi uuden sivuston tahdottiin erottuvan asianajotoimistoille tyypillisistä valkoiseen pohjautuvista saiteista. Asiasisällön puolesta tavoitteena oli tuoda yrityksen työntekijät ja erikoisosaamisalueet paremmin esille. Toiminnoiltaan sivuston tuli olla laadukas ja helppokäyttöinen.

Ratkaisuna visuaalisesti näyttävät WordPress-sivut

Lähdimme kehittämään sivuston ilmettä asiakkaan toimittamien visuaalisten brändiohjeiden ja referenssien kautta. Properta halusi sivustolle uuden brändi-ilmeen mukaisia voimakkaita värejä ja toistuvia kuvioita. Autoimme löytämään tyylin, jossa haluttuja elementtejä hyödynnettiin verkkosivukontekstissa tyylikkäästi ja johdonmukaisesti. Hioimme myös saitin tekstejä sujuvammiksi ja uuteen ilmeeseen hyvin istuviksi.

Sivusto toteutettiin WordPressillä, joka oli jo ennestään tuttu Propertalle. Uutena elementtinä hyödynsimme kuitenkin WordPressin uutta Gutenberg-sisältöeditoria. Gutenbergissä sisältöä ja sivustoja voidaan luoda joustavasti lohkojen avulla.

Tuloksena selkeä ja helposti muokattava saitti

Sujuvan yhteistyön tuloksena syntyi brändiä kunnioittava, laadukas ja selkeä sivusto, joka ilmentää asianajotoimiston kansainvälistä laatutasoa. Properta oli tyytyväinen siihen, miten nopeasti ja tarkasti pystyimme toteuttamaan yrityksen vision.

Aikaisempaan sivustoon nähden uusi saitti on tekninen kehitysaskel lähes kaikilla mittareilla. Sivuston latausnopeus ja saavutettavuus paranivat huomattavasti sivustouudistuksen myötä. Gutenberg-sisältöeditorilla Properta pystyy luomaan uutta ja muokkaamaan vanhaa sisältöä helposti. Etenkin artikkelien ja blogien kirjoittaminen tehostui. Modulaarinen rakenne ja Propertalle räätälöimämme sisältölohkot nopeuttavat sivujen muokkaamista ja uusien sivujen luomista jatkossa.

Kohti tulevia projekteja

Molemminpuolinen luottamus verkkosivu-uudistuksessa toi projektiin tehokkuutta ja mahdollisti rohkeiden luovien ratkaisujen tekemisen. Saamamme tehtävänannot olivat selkeitä sekä teknisten että visuaalisten vaatimusten suhteen, mikä loi devaajille ja visuaalisille suunnittelijoille hyvän pohjan sekä raamit, joiden puitteissa toimia.

Hyvin sujunut ja tehokas yhteistyö jatkuu markkinointimateriaalien visuaalisella suunnittelutyöllä.

properta.fi