Dunning, Kruger & Associates – Sisältölähtöiset WordPress-sivut kasvun mahdollistajana

Paper Planes rakensi Dunning, Kruger & Associatesille uudet sisältölähtöiset sivut reilussa kahdessa kuukaudessa. Ketterän yhteistyön tuloksena yrityksen kasvua tukevat hakukoneoptimoidut, käyttäjäystävälliset ja nopeat WordPress-sivut, joita on helppo kehittää myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena muuntautumiskyky ja helppokäyttöisyys

Dunning, Kruger & Associatesin kansainvälinen toiminta ekosysteemikonsultaation ja tuotekehityksen parissa kasvaa vauhdilla. Kun yrityksen raskaiksi käyneiden, räätälöityjen verkkosivujen sisällöntuotantoprosessi ja hakukoneoptimointi alkoivat muodostua kasvun pullonkaulaksi, oli aika etsiä kumppani uusien sivujen rakentamiseen. Kumppaniksi valikoitui Paper Planes.

DK&A:n tavoitteena olivat sivut, joiden suorituskyky tukisi kansainvälistä kasvua ja jotka taipuisivat muuttuviin tarpeisiin. Sivuille haluttiin tuoda helposti laadukasta, visuaalisesti rikasta sisältöä. Tämä edellytti käyttäjäystävällistä sivustoa, joka tukisi sisältötyötä. DK&A:lle oli tärkeää huomioida esteettömyys sekä parantaa SEO-optimointia. Teknisenä toiveena oli myös rakentaa sivut mahdollisimman laajasti ilman JavaScriptiä.

Ratkaisuna modulaariset WordPress-sivut

Ratkaisumme oli rakentaa suorituskyvyltään asiakkaan kasvavia tarpeita vastaavat modulaariset WordPress-sivut, joiden hallinta on helppoa kaikille – niin DK&A:lle kuin heidän yhteistyökumppaneillensakin. Sisältömoduulien käyttö mahdollistaa sivujen laajankin muokkauksen ja tekee jatkokehittämisestä suoraviivaista. Uusia moduuleja on helppo lisätä tarpeen mukaan.

Informaatioarkkitehtuurissa huomioitiin toiveet sisältölähtöisyydestä, esteettömyydestä ja helppokäyttöisyydestä. Visuaalinen tyyli pysyi lähellä vanhaa, mutta käytettävyyttä parannettiin ja eri sisältötyypeille kehitettiin uusia elementtejä.

Asiakkaan toiveesta toteutus tehtiin lähes täysin ilman JavaScriptiä. Näin tehty tekninen toteutus toi kehitykseen omat haasteensa, mutta vaikutti positiivisesti sivuston nopeuteen – toiminnallisuudet ovat välittömästi käytettävissä ilman ylimääräisten JavaScript-kirjastojen lataamista.

DK&A Wireframe
Rakennetta suunniteltiin nopealla hahmotelmalla.

Oikeat työkalut ketterään työskentelyyn

Avoin kommunikaatio ja tehokas iterointi varmistivat saumattoman yhteistyön DK&A:n Saksassa työskentelevän designerin ja sisältövastaavan, Suomen toimiston ja Paper Planesin välillä.

Projektin aikana verkkosivuja mallinnettiin InVision-suunnittelualustalle rakennetun prototyypin avulla. Näin sivujen toimintoja päästiin testaamaan tehokkaasti läpi projektin yhdessä asiakkaan kanssa. Kommunikointiin käytetyt Slack ja Google Hangouts varmistivat ketterän yhteydenpidon. Näiden lisäksi projektitiimin kanssa käytiin viikoittainen statuspuhelu.

Jatkokehitystä muuttuviin tarpeisiin

Uusi sivusto on ratkaissut pullonkaulat, jotka seisoivat aiemmin kasvun tiellä, ja uusia sisältöjä on saatu julkaisuun tehokkaasti. Käyttökokemus on saanut osakseen kiitosta.

Ripeä ja tuloksellinen yhteistyö vakuutti Dunning, Kruger & Associatesin myös jatkamaan sivuston kehittämistä kanssamme. Jatkokehityksen merkeissä kehitämme edelleen käyttäjäkokemusta ja muuttuviin tarpeisiin reagoidaan nopeasti tiiviissä yhteistyössä.

dka.io