Annika Tenho

Graafisen suunnittelutyön lähtökohtien pitäisi olla järkiperäiset, dataan perustuvat. Järki ei kuitenkaan yksin riitä – visuaalisen suunnittelun pitää osua ihmisten tunteisiin. Uskonkin, että yhdistämällä data ja intuitio saavutetaan parhaat lopputulokset. Virtaa työhöni saan uusien asioiden oppimisesta, kasveista ja pyöräilemisestä.