Wärtsilä – Laadukas sisältö tukee työntekijöiden kehittymistä kulttuurimuutoksen suunnannäyttäjiksi

Yhtenä Wärtsilän kumppaneista olemme kehittäneet ja tuottaneet monimuotoista digitaalista sisältöä, joka inspiroi ja auttaa Wärtsilän työntekijöitä ympäri maailmaa löytämään uusia taitoja ja työtapoja, jotka tukevat yrityksen digiharppausta.

Projektin tavoite: Digitaalisen muutoksen tukeminen

Wärtsilä on kansainvälinen, merenkulun ja energia-alan älykkään teknologian ja kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen johtava toimittaja. Alansa pioneerina Wärtsilän tulee olla myös digitaalisen muutoksen ajajaja suunnannäyttäjä. Jotta tietoisuutta tärkeimmistä digiajan teemoista saataisiin lisättyä, tarvittiin vangitsevaa digitaalista sisältöä. Tavoitteena oli innostaa wärtsiläläisiä yli 200 kohteessa ympäri maailmaa liittymään entistä voimakkaammin digitaaliseen vallankumoukseen.

Paper Planesin ja Wärtsilän yhteistyö alkoi 2018 alkuvuodesta, kun Wärtsilä etsi yhteistyökumppania suunnittelemaan ja tuottamaan uutta, strategiaansa vastaavaa sisältöä. Tavoite oli kiihdyttää jatkuvan kehityksen kulttuuria kaikkialla organisaatiossa osallistavan ja laadukkaan digitaalisen sisällön avulla. Sisällön laatuvaatimuksiin kuuluivat mm. sisällön ihmisläheisyys, interaktiivisuus, osallistavuus ja inspiroivuus. Oppimissisällössä hyödynnettiin aktiivisesti tarinallistamisen työkaluja yleisön kiinnostuksen ja sitoutuneisuuden herättämiseksi.

Ratkaisu: Interaktiivinen mikrosisältö

Yhteistyön ensimmäiset askeleet olivat projektin tavoitteiden, kohdeyleisön ja äänensävyn määrittely sekä konseptin  luominen. Konsepti-ja strategiatyön tuloksena oppimista edistäväksi työvälineeksi valittiin mikro-oppiminen. Sisällön tarjoaminen kompakteina moduuleina vahvistaa tärkeiden teemojen oppimista.

Sisällöntuotantovaiheen aikana Paper Planesin sisältöammattilaiset työskentelivät tiiviissä yhteistyössä Wärtsilän asiantuntijoiden kanssa ja tuottivat laajoista teemoista selkeitä, muutosta tukevia kokonaisuuksia yhtiön omalle alustalle. Sisältö tuotettiin englanniksi ja sen teemat vaihtelivat johtajuudesta viimeisimpiin valmistusmetodeihin. Pidimme vaihtoehdot avoinna sisällön formaatille konseptointivaiheessa, jotta mahdollistaisimme oppimisen ja sitoutumisen erilaisten metodien avulla. Huomioimme projektin kaikissa vaiheissa, että Wärtsilälle on tärkeää ottaa omat ammattilaisensa mukaan jokaiseen sisällön kehitysvaiheeseen.

Yhteistyön aikana Paper Planes yhdessä Wärtsilän tiimin kanssa suunnitteli, käsikirjoitti ja tuotti monimuotoista sisältöä aina lyhyistä videoista esiintyjien kanssa animaatioihin, voice-over-videoihin sekä testeihin, tehtäviin ja jopa interaktiivisiin videoihin.

Vertaisoppiminen on tehokas tapa oppia. Tästä syystä yksi tavoitteistamme on ollut osallistaa ja voimaannuttaa yrityksen omat ammattilaiset sisältötyöhön. Paper Planes on suunnittelut ja järjestänyt workshoppeja wärtsiläläisille erilaisista aiheista, kuten mikro-oppimisesta, mikrocopyistaja tarinallistamisesta. Tavoitteena on ollut lisätä Wärtsilän ammattilaisten osaamista sisällöntuottamisessa, tarinan kertomisessa ja sisällöntuotannon kokemuksien jakamisessa.

Lopputulos: Yhtenäinen digitaalinen sisältö tukemassa muutosta

Yhteistyön tuloksena syntyi osallistavaa sisältöä, joka tukee Wärtsilän digiloikkaa. Konseptin sisällä on testattu erilaisia formaatteja ja sisältöä on kehitetty käyttäjäpalautteen ja analytiikan avulla.

Yhteistyön hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Digiharppauksen edistäminen ihmisläheisesti
  • Helposti pureskeltavaa sisältöä mikro-oppimisen keinojen kautta
  • Raikasta, yhtenäistä sisältöä erilaisissa interaktiivisissa formaateissa
  • Vaikeiden, laajojen aiheiden muuttaminen ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi käyttäen ihmiseltä ihmiselle -lähestymistapaa, helppoa kieltä ja aktiivista jakamista
  • Tietoisuuden ja sitoutuneisuuden lisääntyminen tarinankerronnan kautta
  • Asiantuntijoiden osallistaminen ja innostaminen sisällön suunnitteluun ja tuotantoon

Yhteistyötä osastojen ja yritysten rajojen läpi

Wärtsilän tiimityöhön keskittyvä, osastojen rajoja rikkova sisäinen projektinhallinta on ollut avainasemassa kulttuurimuutoksessa. Digitaalinen transformaatioryhmä osallistaa kaikkia wärtsiläläisiä ja tiimi jatkaa kehittymistään, kasvuaan ja työtään kohti yhteistä maalia. Tähän työhön otetaan mukaan entistä enemmän sisäisiä aiheeseen perehtyneitä asiantuntijoita ja ulkoisia kumppaneita.

Alusta alkaen yksi projektin tavoitteista oli saada Wärtsilän ammattilaiset mukaan sisällön kehittämiseen. Paper Planes on muutoksen sisältöpartneri, joka tukee ja sparraa Wärtsilän sisäistä sisältötekemistä ja auttaa teknisen tuotannonkanssa. Luonnollisesti Paper Planes on aina valmis käärimään hihat, mikäli suurempaa sisällöntuotantoroolia kaivataan