Sulapacille 25 % enemmän konversioita ssGTM:n avulla

Kestävien pakkausratkaisujen edelläkävijä Sulapac, optimoi digitaalisen markkinoinnin tehoaan kanssamme. Server side trackingin avulla tulokset nousivat uudelle tasolle.

Johdanto

Kestävien pakkausratkaisujen edelläkävijä Sulapac on tehnyt yhteistyötä Paper Planesin kanssa jo pidempään. Keväällä 2024 tunnistimme tarpeen paranta kerätyn datan laatua. Tarkemman datan perusteella voisimme parantaa kampanjoiden tehokkuutta. Niinpä ehdotimme Sulapacille server side tracking -ratkaisun käyttöönottoa.

Kuten case studyn lukemalla huomaat, server side trackingin käyttöönotto paransi merkittävästi Sulapacin digitaalisen markkinoinnin tuloksia.

 

Projektin lähtökohta oli parantaa konversioiden seurantaa

Sulapacin ainutlaatuinen ja innovatiivinen lähestymistapa pakkausten hiilidioksidipäästöjen ja mikromuovisaasteen vähentämiseen on herättänyt paljon huomiota ja saanut yrityksen kasvamaan kansainvälisesti.

Sulapacin digitaalinen markkinointi, erityisesti Google Ads ja Meta Ads, eivät kuitenkaan päässeet täysiin oikeuksiinsa selainpuolen seurannan rajoitusten vuoksi. Keskeisiä ongelmia olivat mm:

 • Selainpohjaisten yksityisyysominaisuuksien ja adblockkereiden aiheuttama epätarkka konversioseuranta
 • Epätarkka konversioiden raportointi, mikä johti budjetin epäoptimaaliseen kohdentamiseen
 • Hitaahko verkkosivujen latausaika heikensivät käyttäjäkokemusta
 • Tietosuojaan liittyvät huolenaiheet ja tarve noudattaa GDPR-säännöksiä.

Ratkaisuna server side -seurannan asennus

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi ehdotimme server side tracking -käyttöönottoa. Ratkaisun tavoitteena oli parantaa datan laatua, nopeuttaa käyttäjäkokemusta ja varmistaa tietosuojasäännösten noudattaminen.

Mainonnan ja seurannan kokonaisratkaisuun kuuluivat:

 • Google Tag Managerin kautta tapahtuva server side tracking -seuranta: Keskitetty tietojenkäsittely parantamaan seurantaa ja ohittamaan selainrajoitukset. Käyttöönotossa käytettiin Stape-palvelua.
 • Google Ads -mainonnan enhanced conversions -toiminnon hyödyntäminen: First party -data mahdollisti  tarkemman konversioseurannan.
 • Meta-mainonta: Parannettu konversioseuranta ja -mittaus
 • Google Analytics 4: Parannetut tiedonkeruu- ja raportointiominaisuudet
 • LinkedIn-mainonta: B2B-kampanjoiden tarkempi seuranta.

Käyttöönotto

Asiantuntijatiimimme toteutti käyttöönottoprosessin varmistaen saumattoman integroinnin ja mahdollisimman vähäiset häiriöt Sulapacin käynnissä oleville kampanjoille. Tärkeimpiä vaiheita olivat:

 • Google Tag Managerin server side -asennus EU:ssa sijaitsevalle suojatulle palvelimelle
 • Google Adsin, Meta Adsin, Google Analytics 4:n ja LinkedIn Adsin tunnisteiden määrittäminen
 • Enhanced Conversions -toiminnon käyttöönotto Google Ads -mainonnassa
 • Skriptien siirtäminen selaimen puolelta palvelimen puolelle
 • Varmistus, että kaikki tiedonsiirrot olivat turvallisia ja GDPR:n mukaisia.

Tulokset

Server side trackingin käyttöönoton vaikutus oli välitön ja merkittävä. Jo ensimmäisen kuukauden aikana näimme selkeitä parannuksia digitaalisen markkinoinnin suorituskyvyssä:

 • Google Ads -mainoksissa mitattujen konversioiden määrä kasvoi 25 %. Parantunut seurantatarkkuus antoi selkeämmän kuvan kampanjan suorituskyvystä, mikä mahdollisti budjetin paremman kohdentamisen ja optimoinnin.
 • 11 % lisäys mitatuissa konversioissa Meta-mainonnassa. Paremmat seurantaominaisuudet mahdollistivat tarkemman kohdentamisen ja uudelleenkohdentamisen.
 • 0,3 sekuntia nopeampi latausnopeus. Kun skriptit siirrettiin palvelimen puolelle, verkkosivuston latausaikaa uusille kävijöille lyheni merkittävästi. Tämä paransi käyttäjäkokemusta ja vähensi bounce ratea.
 • Parempi tietoturva ja GDPR-vaatimustenmukaisuus. Keskitetty tietojenkäsittely varmisteaa, että vain välttämättömät tiedot siirretään, jolloin noudatetaan korkeita tietosuoja- ja tietoturvastandardeja.

Yhteenveto

Sulapacin kanssa toteutettu käyttöönottoprojekti osoittaa server side -trackingin merkityksen digitaalisen markkinoinnin optimoinnissa. Siirtymällä tarkempaan ja tehokkaampaan seurantajärjestelmään Sulapac pystyi optimoimaan kampanjansa, parantamaan käyttäjäkokemusta ja varmistamaan tietoturvan.