Sexpo – Uusi terapiasivusto rakentui design sprinttinä

Rakensimme Sexpolle uuden terapiasivuston tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Viikon kestävän design sprintin tuloksena loimme yhdessä toimivan ja testatun prototyypin, joka toimi pohjana uudelle verkkopalvelulle.

Sexpo on edistänyt seksuaalista hyvinvointia Suomessa jo vuodesta 1969. Yhdistyksen toimintaan kuuluu muun muassa koulutusta, seksuaalineuvontaa ja ihmissuhdeterapiaa.

Yhteistyömme Sexpon kanssa laajeni pääsivuston uudistuksesta uuden terapiavaraussivuston suunnitteluun. Sexpo halusi kasvattaa ihmissuhde- ja seksuaaliterapian ajanvarauksien määrää luomalla terapiapalveluille oman selkeän ja helppokäyttöisen varaussivustonsa.

Miksi valita design sprint – vauhdilla konkreettiseen ratkaisuun

Google Venturesin mallin mukaisessa design sprintissä rakennetaan yhden työviikon aikana valmis prototyyppi, joka testataan käyttäjillä ennen lopullisen palvelun viimeistelyä. Terapiasivusto on Sexpolle askel uuteen ja iso investointi. Niinpä asiantuntijat alkumetreiltä asti osallistava design sprint oli loistava keino määrittää suuret linjat ja päästä nopeasti konkreettiseen ratkaisuun.

Sexpon viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Vilposen mukaan Sexpolla tykätään tehdä asioita nopealla syklillä:

”Valitsimme sprinttimetodin aikataulusyistä. Saimme kaikki ratkaisevat henkilöt kerralla saman pöydän ääreen työskentelemään ilman keskeytyksiä. Sprinttimalli palvelikin meitä todella hyvin. Selkeän mallin ja suunnitelman avulla pääsimme viikossa haluttuun lopputulokseen. Paper Planesin kanssa hommat hoituivat sujuvasti ja saimme kaikkeen ammattimaisen ohjeistuksen. Sprinttiviikko oli vaativa, mutta palkitseva”, Vilponen kiteyttää.

Paper Planes toimi design sprintin fasilitoijana ja vastasi projektin visuaalisesta suunnittelusta. Sexpon ammattilaiset loivat terapiasivustolle suuntaviivat, jotka alan asiantuntijat, kaksi seksuaali- ja ihmissuhdeterapeuttia validoivat. Design sprintin tiivis yhteistyömalli nopeutti verkkosivuston suunnitteluvaihetta ja mahdollisti rohkeiden ratkaisujen löytämisen – rikkomatta yhteistä konsensusta.

Viisipäiväisen sprinttiprosessin aikana teimme kaiken tämän:

Päivä 1:
Määrittelimme sprintissä ratkaistavan ongelman: meidän on madallettava seksuaali- ja ihmissuhdeterapian varauksen kynnystä. Hahmottelimme asiakaspolut ja määrittelimme niiden olennaisemmat kohdat, joihin voimme uudella palvelulla vaikuttaa.

Päivä 2:
Kartoitimme jo olemassa olevia ratkaisuja benchmarkkauksen avulla. Loimme yksilötyöskentelynä neljä erilaista luonnosta palvelusta, joiden ytimenä oli varauskynnyksen madaltaminen ja oikean avun löytäminen.

Päivä 3:
Kävimme luonnokset läpi päätöksentekoharjoituksen avulla. Valitsimme toimivat elementit yhteiseen storyboardiin ja kokosimme niistä sivuston prototyypin luonnoksen.

Päivä 4:
Rakensimme varsinaisen prototyypin: Paper Planes toimi prototyypin rakennuksen koordinaattorina ja visuaalisena designerina. Sexpolaiset osallistuivat prototyypin rakentamiseen muun muassa luomalla sisältöjä – tekstiä, videota ja kuvia. Prototyyppiin tuotettiin sekä uutta sisältöä että hyödynnettiin Sexpon olemassa olevia materiaaleja. Prototyyppi rakennettiin InVisioniin ja layout tehtiin Sketchillä.

Päivä 5:
Viikon aikana rekrytyt testikäyttäjät testasivat ohjatusti terapiasivun prototyyppiä ja kertoivat tuntemuksiaan palvelun käytöstä. Päivän päätteeksi pystyimme toteamaan mikä toimii ja mikä ei ja työstämään prototyyppiä palautteen mukaan.

Sprinttimetodi toimii

Sprintissä palvelu rakentuu vaihe vaiheelta yhteisesti tehtyjen valintojen pohjalta. Kun projektia työstetään saman pöydän ääressä, yhtenäinen näkemys pysyy yllä alusta loppuun. Sivustorakenne validoitiin saman pöydän ääressä Sexpon yhteyshenkilöiden kanssa, joten erillisiä kommenttikierroksia ei tarvittu. Kun näihin ympätään loppukäyttäjien testaus sprinttiviikon päätteeksi, pystyttiin palvelu hiomaan lähelle huippua jo ennen julkaisua.

”Verkkosivu ei aina vaadi pitkää ja polveilevaa projektia, vaan sivun voi saada viikossa pakettiin.  Sprinttiviikon aikana saavutimme konkreettisesti verkkosivut ja saimme koko ajan tiedon käytännön toimenpiteistä. Testihenkilöiden kautta saimme välittömästi palautetta sivun toiminnasta – ei vain rakenteellisesti, vaan myös sisällöllisesti”, Vilponen kuvailee projektin etenemistä.

Sprinttimallissa pääsimme rohkeaan lopputulokseen, jollaista ei välttämättä normaalissa verkkosivuprojektissa olisi lähdetty ideoimaan. Villimpiäkin juttuja oli helppo kokeilla, kun sprintin päättävän testauksen myötä saimme heti palautteen prototyypistä. Palautteen myötä karsimme ja muokkasimme prototyypin elementtejä.

Design sprintin jälkeen Paper Planesin ja Sexpon yhteistyö jatkui terapiasivun prototyypin viimeistelyllä, koodaamisella ja sivuston julkaisemisella.

Tutustu palveluun tarkemmin ja varaa aika terapiaan osoitteessa ihmissuhdeterapia.fi