Mercuria uudisti brändinsä kertaheitolla nykyaikaan

Teimme Mercurialle graafisen ilmeen uudistuksen läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Raikas graafinen ilme ja toimiva somemarkkinointi ovat yhdistelmä, jonka teho näkyi ennätystuloksena kevään 2023 hakijamäärissä.

Asiakas

Mercuria on Vantaan Martinlaaksossa toimiva toisen asteen ammattioppilaitos, jossa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon eli merkonomiopinnot. Myös kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista – ja suosittu vaihtoehto, sillä se on toteutettu Mercuriassa hyvin opiskelijalähtöisesti.

Oppilaitoksessa on myös aikuiskoulutuspuoli Mercuria Pro, joka tarjoaa aikuisille erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja osaamisen täydentämiseen ja kehittämiseen. Mercuria Pro on verkkokoulutuksen edelläkävijä ja koulutuksia voi suorittaa päivä- tai iltaopiskeluna, monimuoto- tai verkkokoulutuksina.

Toiveena moderni ilme ja potkua markkinointiin

Oppilaitoksen logo ja ilme kaipasivat modernisointia. Brändille toivottiin myös selkeämpää graafista ohjeistusta helpottamaan markkinoinnin toteuttamista, sekä yhtenäistämään ja ammattimaistamaan tehtyjä markkinointimateriaaleja.

Myös markkinointiin kaivattiin uutta potkua, koska kilpailu hyvistä hakijoista ja opiskelijoista on kovaa. Tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta sekä nuorten että aikuisten keskuudessa ja rakentaa liiketoiminnan opinnoista puoleensavetäviä sisältöjä.

Graafisen ilmeen perusta löytyi yhteisistä keskusteluista

Lähdimme rakentamaan graafisen ilmeen uudistuksen perustuksia keskustelemalla oppilaitoksen historiasta, tavasta toimia, kokemuksista opiskelijoiden kanssa ja sijoittumisesta suhteessa muihin saman alan oppilaitoksiin. Näin saimme käsityksen arvoista ja mielikuvista, joita uuden brändin tulisi ilmentää.

Sen jälkeen määrittelimme, mitkä elementit vanhasta ilmeestä haluttiin säilyttää, mitkä tarvitsivat uudistusta ja mitä uusia visuaalisia tarpeita Mercurialla oli. Kartoitimme myös käytännön tarpeet: mitä markkinointimateriaaleja tulisi uudistaa ja missä järjestyksessä.

Uusi logo sai rinnalleen brändielementit, joita voidaan käyttää kaikessa markkinoinnissa. Lisäksi määrittelimme typografian, värien käytön sekä esimerkitimme muutamia painoaineistoja ja muita käyttökohteita. Luomamme graafinen ohjeistus takaa, että Mercurian oman markkinointitiimin on helppo käyttää uusia elementtejä kaikessa markkinoinnissa.

Mercurian uusi logo

Monikanavaisuus kantaa hedelmää

Kilpailu motivoituneista opiskelijoita on kovaa, ja siksi on yhä tärkeämpää panostaa näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa ja Googlessa. Mainonnan tärkein tavoite on saavuttaa tunnettuutta kohderyhmien keskuudessa, ohjata heitä verkkosivustolle lukemaan lisää tutkinnoista ja hakemaan koulutuksiin. Tuotamme mainontaan tekstit ja kuvat yhteistyössä Mercurian ja heidän valokuvaajiensa kanssa.

Nuorten kohderyhmän kanssa olemme panostaneet videosisältöihin ja kiinnostaviin sisältönostoihin esimerkiksi koulutuksen hyödyistä, kansainvälisyydestä ja kaksoistutkinnosta – opiskelijoiden tarinat vahvistavat käsitystä opiskelusta. Nuorten huoltajille taas kohdennetaan Mercurian verkkosivuston asiasisältöjä.

Tärkeintä on olla siellä, missä kohdeyleisökin. Nuorten suosimista kanavista, kuten TikTokista ja Snapchatistä, saadaan paljon sivustoliikennettä ja vierailun kesto voi olla pidempi kuin Googlesta ja Metasta tulevan liikenteen.

Monikanavaisuudesta kannattaa ottaa kaikki irti digimarkkinoinnissa: uudistaa verkkosivut, tehdä hyvä strategia, tukea sitä ajankohtaisella sisällöntuotannolla ja jakaa se ammattitaidolla eri alustoille. Silloin viesti saadaan ohjattua oikealle yleisölle, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Pitkäjänteinen sosiaalisen median sisältöjen testaaminen ja kehittäminen ovat johtaneet erinomaisiin, optimoinnin avulla saavutettuihin tuloksiin.

 

”Meillä on hyvä ymmärrys siitä, miten tavoitamme kohderyhmämme oikeissa kanavissa ja kiitos siitä kuuluu monivuotiselle yhteistyöllemme Paper Planesin kanssa.”

Mercurian rolluppeja

Kevään yhteishaussa ennätystulos

Graafisen ilmeen uudistusprojekti pysyi aikataulussa ja uudet materiaalit saatiin suunnitellusti ja ajallaan valmiiksi. Projekti onnistui erinomaisesti siinä, missä pitikin: Mercurialle luotiin moderni, raikas ilme, jonka oppilaitos voi tuntea omakseen. Uusi ilme otettiin oppilaitoksessa ilolla vastaan ja uudet markkinointimateriaalit saatiin levitykseen sopivasti kevään opiskelijahakuja varten. Mercurian brändi nykyaikaistui kertaheitolla.

Some- ja Google-mainonnalla on saavutettu kattavuutta kohderyhmien tavoittavuudessa ja moni uusi opiskelija on löytänyt Mercurian mainonnan avulla. Hakijamäärät ovat olleet hyvällä mallilla ja kevään 2023 yhteishaussa tehtiinkin ennätystulos.

Mercurian tiimi on ollut brändiuudistuksen lopputulokseen sitoutunut ja erittäin tyytyväinen. Projektin jälkeen olemme suunnitelleet Mercurialle erilaisia printti- ja online-markkinointimateriaaleja sekä kehittäneet erillisen ilmeen Mercuria Pro -aikuiskoulutukselle. Yhteistyömme jatkuu edelleen. Se on syventynyt ja monikanavaistunut vuosi vuodelta. Avain hyviin tuloksiin ovat yhteistyö ja luottamus.

”Yhteistyömme on ollut saumatonta Paper Planesin kanssa. Toiveemme kuullaan ja niihin reagoidaan nopeasti ja ammattitaidolla.”