Korkia – sujuvasta saittiuudistuksesta jatkuvaan kumppanuuteen

Uusiutuvan energian sijoitusyhtiö Korkia halusi uudistaa verkkosivustonsa. Toteutimme verkkosivustouudistuksen, joka tuo upeasti esiin Korkian uuden ilmeen ja auttaa käyttäjiä paremmin löytämään heitä kiinnostavat sisällöt.

Toiveena selkeä ja helposti päivitettävä sivusto

Korkia on globaalisti toimiva, uusiutuvan energian sijoitusyhtiö, jonka missiona on tuottaa markkinoille puhtaita megawatteja. Korkia keskittyy hankekehitysvaiheen rahoittamiseen ja tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa uusiutuvaan energiaan maailmanlaajuisesti.

Korkian vanha verkkosivusto oli jo useamman vuoden vanha ja kaipasi selkeyttä. Toiveissa oli nykyaikainen ja toimiva sivusto, joka toimisi käyntikorttina maailmanlaajuiselle sijoittajien verkostolle, ja jota olisi helppo päivittää itse. Yritys oli uudistanut samaan aikaan brändinsä ja liiketoimintayksikkönsä, joten uudistukset haluttiin tuoda esiin arvoisellaan tavalla.

Tavoitteet selville avainsanatutkimuksen ja työpajan avulla

Projektin aluksi teimme perusteellisen avainsanatutkimuksen, joka auttoi meitä ymmärtämään, miten kohdeyleisö hakee tietoa verkosta. Sen jälkeen pidimme työpajan, jossa käsiteltiin avainsanatutkimuksen tuloksia ja sivuston suunnittelua. Työpajaan osallistui Korkian markkinointitiimin lisäksi ihmisiä myös asiakasrajapinnasta, ja siellä nousikin esiin arvokkaita oivalluksia uuden saitin toiminnallisuuksien suhteen.

Avainsanatutkimus ja työpaja yhdessä loivat kattavan näkökulman projektin tavoitteisiin ja varmistivat, että uuden sivuston sisällöt puhuttelevat kohderyhmää. Sisällöt asiakas tuotti itse, me loimme sivustolle selkeän ja käyttäjäystävällisen rakenteen.

Rakenne oli yksi sivustouudistuksen keskeisimmistä asioista, ja siinä oli huomioitava avainsanatutkimuksen lisäksi sisäisten sidosryhmien tavoitteiltaan erilaiset toiveet ja mielipiteet sekä liiketoiminnan tavoitteet – käyttäjäystävällisyyttä unohtamatta.

Uunituoretta brändiä hyödyntämällä saimme aikaan näyttävän sivuston, joka jo ensimmäisessä sisäisessä esittelytilaisuudessa aiheutti ihastuneita huokauksia. Ulkoasusta esittelimme muutaman eri vaihtoehdon, joista jo ensimmäisessä katselmuksessa jokainen olisi asiakkaan sanojen mukaan voinut olla voittava versio. Yhteistuumin totesimme, että muita visuaalisia versioita voidaan säästää myös tulevaisuuden tarpeisiin, kun sivusto kuitenkin kehittyy.

Uusi sivusto liiketoiminnan kasvun tukena

Yhteistyön tuloksena syntyi saavutettava, moderni, katseenkestävä ja kaikin puolin toimiva WordPress-verkkosivusto. Yksi tärkeimmistä tavoitteista toteutui hyvin: sivustoa on helppo päivittää.

Uudistus tehtiin tiiviillä aikataululla, jotta se tukisi brändiuudistusta ja asiakkaan liiketoiminnan kasvua mahdollisimman hyvin. Projekti pysyi niin aikataulussa kuin budjetissakin – kaikki sujui niin kuin piti.

Korkialla on paljon ajatuksia ja suunnitelmia kansainvälisen toiminnan suhteen. Nyt heillä on myös toimiva käyntikortti siihen.

Avoin ja sujuva kumppanuus takaa tehokkaan yhteistyön

Viestintä oli sujuvaa ja avointa koko projektin ajan – tämän olemme todenneet yhteen ääneen todenneet. Olimme samalla taajuudella, ja kaikesta oli helppo kommunikoida. Kun pystyimme kuuntelemaan asiakkaan tarpeita hyvin, asiat etenivät tehokkaasti.

Yhteistyömme Korkian kanssa on alusta asti ollut hyvin asiakaslähtöistä ja se on tuntunut pikemminkin kumppanuudelta. Kun luottoa löytyy molemmilta puolilta pöytää, on tekeminen mutkatonta. Asiat voivat olla monimutkaisia, mutta haasteet ratkotaan hyvässä hengessä.

Kaikin puolin onnistuneen saittiprojektin jälkeen jatkoimme käynnistämällä Korkian mainonnan Googlessa ja LinkedInissä. Yhteistyömme jatkuu edelleen mainonnan merkeissä.