Loimme Geometrixille puhuttelevan arvolupauksen, raikkaan brändi-ilmeen sekä toimivan verkkosivuston 

Geometrix kaipasi brändi-ilmeensä ja arvolupauksensa kirkastamista sekä selkeää verkkosivustoa. Yhteistyömme tuloksena Geometrixillä on nyt koko joukko myyntiä ja markkinointia helpottavia työkaluja, jotka auttavat heitä menestymään.

Geometrix

Geometrix on suomalainen ohjelmistoyritys, jonka ydinosaamista on paikkatieto ja sen soveltaminen liikkuvan työn ohjaamisessa. Geometrixin sovellukset helpottavat liikkuvan työn tekemistä ja hallintaa sekä kentältä kerätyn tiedon hyödyntämistä. 

Geometrix oli tunnistanut markkinoinnissaan useita erilaisia tarpeita. He toivoivat brändi-ilmeen kevyttä uudistusta ja yrityksen ydinviestin eli arvolupauksen kirkastusta. Tärkeä tarve oli myös uusi verkkosivusto: toiveena oli asiakkaan huomioiva, yhteydenottoa helpottava sivusto, joka olisi optimoitu Suomen markkinoille ja tuottaisi enemmän liidejä. 

Brändi ja arvolupaus tukevat myyntiä ja markkinointia 

Polkaisimme yhteystyön käyntiin brändäyksellä, ja lähdimme liikkeelle perusasioista. Geometrixin toiveena oli visuaalisen ilmeen freesaus. Logoa ja värimaailmaa ei ollut tarpeen uudistaa, mutta brändiin kaivattiin kuitenkin uutta, modernimpaa ilmettä. Teimme brändi-ilmeestä muutaman ehdotuksen, joista asiakas löysi mieleisensä. Brändityön tuloksena teimme brändikirjan, jota asiakas voi hyödyntää muussa markkinoinnissaan. 

Arvolupauksen kirkastamista varten järjestimme workshopin. Workshopissa työskentelyä raamittivat tarkat suunnitelmat ja data: yhdessä täytetty arvolupauskartta, asiakkaan lähdemateriaalit ja tutkittu tieto, kuten trendiraportit.  

Workshopin jälkeen kiteytimme kertyneestä tiedosta selkeät ydinviestit ja loimme niiden pohjalta yrityksen äänensävyn sekä lyhyen hissipuheen, jolla Geometrixin myynti ja markkinointi voi kertoa yrityksestä mahdollisimman houkuttelevasti. Nasevien viestikärkien ja hissipuheen pohjalta asiakas pystyy itsenäisesti tuottamaan muut markkinoinnissa tarvittavat materiaalit. 

Uusi verkkosivusto esittelee palvelut selkeästi 

Geometrixin vanha verkkosivusto oli katalogimainen ja siitä puuttui punainen lanka. Toiveena oli, että uusi sivusto houkuttelisi ja sitouttaisi kävijöitä, tarjoaisi intuitiivisesti löydettävää, relevanttia tietoa sekä helpottaisi yhteydenottamista.  

Uusimme sivuston informaatioarkkitehtuurin kokonaan ja loimme sivustolle uuden, selkeän sisäisen hakutoiminnon. Toimme selkeämmin esiin sen, millaisia palveluita Geometrix tarjoaa ja lisäsimme CTA-painikkeita, jotta sivusto toisi lisää liidejä. 

Nyt heti etusivulta löytyy yrityksen ydinviesti, yhteydenottopainike sekä linkki sivulle, jossa esitellään Geometrixin tarjoamaa. Sivusto tukee vahvasti myyntiä, juuri kuten asiakas toivoi. Sivuston visuaalinen ilme noudattaa yhtenäisesti uutta brändi-ilmettä. 

Näppärästi päivitettävä sivusto 

Yhteistyömme tuloksena Geometrixillä on nyt puhutteleva arvolupaus, raikas brändi-ilme sekä uudistettu, toimiva verkkosivu, joka vastaa modernin liike-elämän tarpeisiin. 

Geometrix jatkaa brändinsä kehittämistä itsenäisesti tekemämme brändikirjan avulla. He vastaavat itse myös verkkosivujensa ylläpidosta, mikä käykin näppärästi, kun uusi sivusto on helppo ylläpidettävä. Tulevaisuuden jatkokehitystarpeita katsomme yhdessä tarpeen mukaan. 

Tutustu Geometrixin sivustoon