Laitila Arkkitehdit – virtaa markkinointiin brändiuudistuksen ja uuden verkkosivuston avulla

Lojaalin asiakaskunnan Kotkassa saavuttanut Laitila Arkkitehdit löysi itsensä uuden ääreltä, uudesta kaupungista. Tukeakseen kasvuaan ja ilmentääkseen yrityksen kokemia muutoksia arkkitehtitoimisto halusi raikastaa brändinsä ja verkkosivustonsa ja tehostaa markkinointiaan HubSpotin avulla.

Uusi alku perinteiselle arkkitehtitoimistolle

Laitila Arkkitehdit on kaupalliseen rakentamiseen ja asiantuntijapalveluihin keskittynyt arkkitehtitoimisto. Laitila Arkkitehdit on toiminut pitkään Kotkassa, missä toimistolle on muodostunut lojaali asiakaskunta, mutta nykyään toimipiste löytyy myös Helsingistä. Laitila Arkkitehtien brändi haluttiin uudistaa visuaalisesti ja viesteiltään vastaamaan yrityksen nykytilannetta ja tukemaan kasvua erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Brändin lisäksi uudistusta kaipasi Laitila Arkkitehtien verkkosivusto, joka oli sisällöltään melko suppeasti toteutettu. Uudella sivustolla haluttiin erityisesti hyödyntää inbound-metodeja ja rakentaa se niin, että sivusto tukee liidien generointia. Markkinointia haluttiin lähteä kehittämään tunnettuuden lisäämiseksi varsinkin uudella markkina-alueella pääkaupunkiseudulla.

Ajaton brändi ja muokattava verkkosivusto markkinoinnin tukena

Paper Planes valikoitui Laitila Arkkitehtien kumppaniksi kokonaisvaltaisessa muutoksessa kohti järjestelmällisempää markkinoinnin toteuttamista. Aloitimme työn brändityöpajalla, jossa hioimme lukuisia muutoksia läpikäyneen toimiston brändin selkeäksi, asiakasta puhuttelevaksi kokonaisuudeksi. Brändityön tuloksena muodostettiin uusi brändi-identiteetti sekä perusta tulevalle markkinointiviestinnälle.

Uusi verkkosivusto rakennettiin WordPressin Gutenberg-editorin avulla, jolla sisältöjen syöttö ja muokkaaminen on helppoa. Sivusto optimoitiin hakukonenäkyvyyttä ja liidien generointia silmällä pitäen, ja se esittelee Laitila Arkkitehtien monipuolisen palveluntarjonnan ja referenssit helposti päivitettävissä olevalla tavalla. Verkkosivujen julkaisun jälkeen olemme tuottaneet sivustolle tuoretta luettavaa kirjoittamalla asiantuntijablogeja ja asiakastarinoita.

Markkinoinnin tueksi Laitila Arkkitehdit otti käyttöön HubSpotin, joka mahdollistaa markkinointiviestinnän virtaviivaistamisen ja markkinoinnin automaation hyödyntämisen.

Laitila Arkkitehtien uusi brändi on modernin ajaton ja sopeutuu tarvittaessa myös toimiston kasvuun ja muutokseen tulevaisuudessa. Optimoitu verkkosivusto ja sisällöt maksimoivat hakukonenäkyvyyden, ja ketterä yhteistyö taipuu myös helposti maksetun mainonnan tekemiseen. Tältä pohjalta yhteistyötä on oiva jatkaa ja kehittää markkinointia jatkossakin.

”Yhteistyö Paper Planesin kanssa on ollut mutkatonta, asiakasta kuuntelevaa ja asiakkaan toiveiden mukaan mitoitettua. Herkkyys asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen sekä kuunteleva palveluote ovat olleet meille tärkeitä asioita luottamuksellisen yhteistyön rakentamisessa. Saimme Paper Planesin kanssa freesattua pitkäaikaisen brändi-ilmeemme 2020-luvulle. Uudesta yritysilmeestä on tullut runsaasti positiivista palautetta.”

Petteri Nikki,
toimitusjohtaja