Järvi-Suomen Energia – Kankeasta informaatiokanavasta saavutettavaksi palvelualustaksi

Järvi-Suomen Energia Oy rakentaa, ylläpitää ja kehittää sähkönjakeluverkkoa Järvi-Suomen alueella. Yhteistyö Järvi-Suomen Energian sivuston uudistamiseksi aloitettiin tammikuussa 2020 ja sivusto julkaistiin toukokuussa 2020. Projektin myötä otettiin askel kohti entistä sujuvampia digitaalisia palveluja ja avattiin näkökulmia uusiin toteutuksiin ja datalähtöiseen jatkokehitykseen.

Tavoitteena asiakasta palveleva sivusto

Projektin ensisijainen tavoite oli muuttaa sivuston rooli informaatiokanavasta monipuoliseksi palvelualustaksi. Sivusto ei enää palvellut nykyisiä tarpeita, joten sisällön helpompaa hallintaa varten tarvittiin uusi ketterämpi alusta. Lisäksi tiedon helpompaa löydettävyyttä ja hakuominaisuuksia haluttiin tehostaa.

Uudesta sivustosta toivottiin monipuolisempaa mutta samalla tiiviimpää. Sivuston hakua tuli parantaa, ja sivuston oli toimittava sujuvasti myös mobiililaitteilla. Myös sisällöt haluttiin uusia lähes kokonaan. Tavoitteena oli helposti päivitettävä sekä visuaalisesti raikas sivusto.

Sähköverkkoyhtiön toiminta on yleishyödyllistä palvelua, eikä sivuston tarkoituksena ole niinkään myydä, vaan välittää informaatiota kaikille sähkönkäyttäjille muun muassa mahdollisista katkoista sähköverkkotöiden tai myrskyjen yhteydessä, hintojen muodostumisesta ja kaivuutöistä. Myös esimerkiksi uusien verkkojen rakentamisen ja pientuotannon kehityksen aiheet nostettiin selvästi esille. Uuden sivuston haluttiin olevan mahdollisimman selkeä ja hyvin saavutettavissa kaikille käyttäjille, kaikilla päätelaitteilla.

Pääosissa selkeys ja saavutettavuus

Suurehko projekti käynnistettiin perehtymällä syvällisesti asiakkaan palveluun, tarjoomaan ja sivuston käyttäjien odotuksiin. Saavutettavuus oli projektissa niin teknisten ratkaisujen, sisältöjen kuin visuaalisen ilmeenkin avainsana.

Sivuston rakennetta kehitettiin yhteistyössä Järvi-Suomen Energian kanssa käyttäjät ja asiakaspalvelu huomioiden. Erityistä huomiota kiinnitettiin hinnastojen ymmärrettävyyteen ja saavutettavuuteen.

Ymmärrettävyyttä parannettiin luomalla hinnastoista käytännön esimerkkitapauksia, jotka avaavat hinnoittelua käyttäjälle paremmin kuin pelkkä hintataulukko. Tiedon löytämisestä parannettiin siirtämällä hintatietoja PDF-tiedostoista suoraan tekstiksi sivulle.

Sivuston informaatioarkkitehtuuri ja navigointi uudistettiin. Myös sisältöjä muokattiin ohjaavammiksi, jotta kävijät löytävät itselleen relevantit sisällöt selkeiden polkujen kautta.

Visuaalinen tyyli rakentui Järvi-Suomen Energian aikaisemmin Blink Helsingin kanssa toteuttaman brändiuudistuksen pohjalta. Layout haluttiin pitää mahdollisimman selkeänä ja helposti lähestyttävänä: visuaalinen saavutettavuus varmistettiin korkeilla kontrastieroilla, layoutin ilmavuudella, riittävällä kirjasinkoolla sekä skaalattavuudella.

Sivusto rakennettiin WordPressin päälle käyttäen Gutenberg-editoria, joka mahdollistaa sivujen rakentamisen modulaarisesti ja tarjoaa modernin hallintanäkymän esikatseluineen. Sivustolle toteutettiin ennustava haku, joka kattaa myös PDF- ja Word-tiedostot.

Uusi sivusto miellyttää niin asiakasta kuin käyttäjiäkin

Sivuston valmistumisen jälkeen toteutettu käyttäjätestaus osoitti, että informaatiorakenne on looginen ja sivustolta on helppoa löytää tietoa. Käyttäjätestaukseen osallistuneiden yksimielinen palaute olikin, että uusi sivusto on selkeä ja helppokäyttöinen.

Yhteistyö Järvi-Suomen Energian kanssa oli tiivistä, joten tehdyt ratkaisut olivat aidosti harkittuja ja tiimi sitoutui tehtyihin päätöksiin. ”Työskentely oli mutkatonta, motivoitunutta ja vuorovaikutteista”, Järvi-Suomen Energialla kiitellään.

Projektissa luotiin selkeä, funktionaalinen ja käyttäjälähtöinen sivustokokonaisuus monimutkaisesta mutta tärkeästä aiheesta, joka koskettaa lähes kaikkia. Kevään 2020 projekti paransi ratkaisevasti Järvi-Suomen Energian viestinnällisiä mahdollisuuksia informoida asiakkaitaan sähköverkkojen toiminnasta, hinnoittelusta ja asiakaspalvelusta. Järvi-Suomen Energian palautetta lainaten ”Projektilla on rytmiikkansa – me tanssimme samaan tahtiin”.

www.jseoy.fi