Ammattiliitto Pro – Tuloksia monikanavaisilla mainoskampanjoilla

Ammattiliitto Pro tavoittaa erityisesti nuoret aikuiset monikanavaisilla kampanjoilla, joissa hyödynnetään kohderyhmää puhuttelevia sisältöjä ja aitoa keskustelua.

Kohderyhmänä nuoret aikuiset

Ammattiliitto Pro on monialainen ammattiliitto, joka on 120 000 jäsenellään yksi Suomen suurimmista. Pron tavoitteena on ollut lisätä liiton tunnettuutta sekä kasvattaa liiton jäsenmäärää. Haasteena ovat erityisesti nuoret aikuiset, jotka kuuluvat ammattiliittoon muita ikäluokkia harvemmin.

Uusien kohderyhmien tavoittaminen vaatii uusia keinoja markkinoinnin perustekemisen rinnalle. Me olemme saaneet olla Ammattiliitto Pron mainonnan kumppanina useissa monikanavaisissa kampanjoissa. Kampanjoissa olemme hyödyntäneet niin somekanavia kuin Googlen Display -mainontaakin. Varmistamalla näkyvyyden useissa eri kanavissa saavutamme sellaisetkin yleisöt, jotka eivät olleet aiemmin päätyneet Ammattiliitto Pron haaviin.

Optimoitua mainontaa eri kanaviin

Olemme toteuttaneet Ammattiliitto Prolle useita kampanjoita, joissa kanavina ovat olleet Meta (Facebook ja Instagram), LinkedIn, Jodel, TikTok, YouTube sekä Google Display -mainonta. Kanavat valikoituivat yhdessä asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Jokainen kanava vaatii sisältöjen, kohderyhmien ja viestintätapojen optimoimista juuri sen kanavan tarpeisiin sopivaksi, mutta toisaalta monikanavaisella mainonnalla saavutetaan laajin yleisö.

Tradenomikampanjan osana toteutimme Ammattiliitto Pron ensimmäisen Jodel Display -mainoskampanjan. Jodel toimii erityisen hyvin nuorten aikuisten tavoittamiseen ja sen kautta on mahdollista tavoittaa myös sellaisia käyttäjiä, jotka eivät käy esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa. ProViikot-kampanjan aikana teimme lisäksi kaupunkikohtaista viestimainontaa, jossa Jodel-käyttäjät saivat kysyä Ammattiliitto Pron työntekijöiltä heitä askarruttavia kysymyksiä työelämästä. Tällainen mainonta on oiva esimerkki aidosta viestinnästä kohderyhmän kanssa. Dialogimainen viestintä myös sitouttaa: kommentteja ja kysymyksiä saatiin yli sata.

Myös TikTokissa rakensimme Ammattiliitto Pron ensimmäiset mainoskampanjat. TikTokissa on tärkeää huomioida sisältöjen sopivuus käytettyyn kanavaan – kevyet, viihdyttävät videosisällöt solahtavat TikTokin videovirtaan ja tavoittavat erityisesti nuoret sekä nuoret aikuiset.

Työskentelytapoihimme kuuluu, että optimoimme mainoksia käsityönä kampanja-aikana, testaamme erilaisia mainostyyppejä ja optimoimme budjetin kulutuksen parhaiten tuloksia tuottaviin vaihtoehtoihin. Kanavakohtaiset syväosaajamme hyödyntävät jokaisessa kampanjassa eri alustojen uusimmat mahdollisuudet ja huomioivat samalla mainonnan roolin osana laajempaa markkinoinnin ja liiketoiminnan kuvaa. Näin varmistamme, että jokaisen toteuttamamme kampanjan sisällöt ja budjetti hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Digimainonta tukee Ammattiliitto Pron strategisia tavoitteita

Kampanjat ovat vastanneet Ammattiliitto Pron strategisiin tavoitteisiin tuloksellisella, monikanavaisella mainonnalla. Tradenomikampanjassa jopa 90 % kampanjan sivustovierailijoista oli kokonaan uusia kävijöitä – kun kampanja tehdään normaalista mainostekemisestä poikkeavalla tavalla, saavutetaan myös uusia yleisöjä. Mainosnäyttöjä olemme kerryttäneet useita miljoonia kampanjaa kohden.

Mainonnan suunnittelussa lähdemme aina liikkeelle kohderyhmistä ja asiakkaan tarpeista ja päätämme sopivimmat mainonnan kanavat niiden pohjalta. Ammattiliitto Pron kampanjamme ovat tavoittaneet kaiken ikäisiä henkilöitä, ja erityisesti nuoret aikuiset saatiin sitoutettua heidän suosimissaan kanavissa, kuten Jodelissa ja TikTokissa.

Tuloksekkaiden kampanjoiden ohella yhteistyömme on jatkunut some- ja Google Ads -mainonnan parissa. Jatkuva yhteistyö mahdollistaa mainonnan kehittämisen ja tuo myös hyvän pohjan suurempien kampanjoiden toteuttamiseen.

ProViikot-mainonta on tavoittanut tehokkaasti asetetut kohderyhmät, mikä on kertonut meille kiinnostuksesta Ammattiliitto Prota kohtaan. Kampanjamme ovat osoittaneet myös, että meillä on potentiaalia omien sosiaalisten median kanavien kasvattamiseksi.

Päivi Vuorivirta, viestintäasiantuntija, Ammattiliitto Pro

proliitto.fi