Markkinointi on tehokkainta, kun se pohjautuu mitattavaan informaatioon. Hyödyntämällä dataa vähennämme arvailun määrää ja voimme toimia tuloksekkaasti – koska resurssit ovat aina rajalliset, kannattaa keskittyä niihin toimenpiteisiin, jotka tuottavat suurimman vaikutuksen.

Teemme niin yksittäisiä analyysejä (alla esiteltynä tyypillisimmät), kuin jatkuvaa optimointityötäkin. Jatkuvan optimointityön tarkoitus on muokata nykyistä ja tulevaa sisältöä toimimaan entistä paremmin. Mittareina käytetään esimerkiksi hakukoneliikenteen, sosiaalisen median jakojen ja verkkosivuston tapahtumien määrää.

Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysi antaa kattavan kuvan verkkopalvelusi ja digitaalisen markkinointisi tämänhetkisestä toimivuudesta sekä selkeän listan asioista, jotka tulisi korjata tavoitteidesi toteutumiseksi.

Analyysi ottaa kantaa sekä teknisiin että laadullisiin asioihin. Saat sen myötä konkreettisen korjauslistan, joka toimii yhtä hyvin nykyisen sivuston kehittämiseen kuin uuden sivuston suunnittelun tukenakin.

Hyödynnämme analyysin toteutuksessa monista eri lähteistä saatavaa dataa. Esimerkkejä käyttämistämme työkaluista: SEMRush, Moz Pro, BuzzSumo, Google Analytics, Google Search Console ja HotJar.

Sisältöauditointi

Sisältöauditointi on menestyksekkään sisältöstrategiaprosessin ensimmäinen vaihe ja muutenkin mainio tapa aloittaa yhteistyö. Kartoitus on sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin metodeihin perustuva arvio yrityksen nykyisen sisällön toimivuudesta.

Kartoituksessa luetteloidaan ja arvioidaan kaikki olemassa oleva sisältö ennakkoon määritettyjen kriteerien perusteella. Kartoitus auttaa löytämään sisällöstä kaavoja: mikä on suosituinta sisältöä ja miksi? Miten sisältö vertautuu kilpailijoiden sisältöihin? Vastaammeko tärkeimpien ostajapersoonien tarpeisiin ostopolun eri vaiheissa?

Samalla listataan vanhentunut ja tarpeeton sisältö. Kartoituksen tulokset toimivat hyvänä ohjenuorana uuden sisällön tuottamiseen.

Avainsana-analyysi

Millaisia hakutermejä potentiaaliset asiakkaasi käyttävät? Kuinka hyvin näyt niillä hakusanoilla ja miten voisit parantaa näkyvyyttäsi? Avainsana-analyysissä listaamme teknisten työkalujen avulla tärkeimmät liiketoimintaasi liittyvät hakusanat ja identifioimme parhaat teemat sisällöntuotantoa ohjaamaan. Avainsana-analyysi avaa monesti silmät asiakkaiden tarpeisiin ja auttaa muokkaamaan viestit asiakaslähtöisiksi.