Analytiikka

Tuloksellisimmat toimenpiteet syntyvät datasta kumpuavasta ymmärryksestä.

Markkinointi on tehokkainta, kun se pohjautuu mitattavaan informaatioon. Hyödyntämällä dataa vähennämme arvailun määrää ja voimme toimia tuloksekkaasti – koska resurssit ovat aina rajalliset, kannattaa keskittyä niihin toimenpiteisiin, jotka tuottavat suurimman vaikutuksen.

Teemme niin yksittäisiä analyysejä (alla esiteltynä tyypillisimmät), kuin jatkuvaa optimointityötäkin. Jatkuvan optimointityön tarkoitus on muokata nykyistä ja tulevaa sisältöä toimimaan entistä paremmin. Mittareina käytetään esimerkiksi verkkosivuston tuottamien liidien, hakukoneliikenteen ja sosiaalisen median jakojen määrää.

Luomme yrityksille liiketoimintatavoitteita tukevia mittaussuunnitelmia ja varmistamme, että analytiikka-setup tuottaa mahdollisimman laadukasta dataa päätösten tueksi.

Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysi antaa kattavan kuvan verkkopalvelusi ja digitaalisen markkinointisi tämänhetkisestä toimivuudesta sekä selkeän listan asioista, jotka tulisi korjata tavoitteidesi toteutumiseksi.

Analyysi ottaa kantaa sekä teknisiin että laadullisiin asioihin. Saat sen myötä konkreettisen korjauslistan, joka toimii yhtä hyvin nykyisen sivuston kehittämiseen kuin uuden sivuston suunnittelun tukenakin.

Sisältöauditointi

Sisältöauditointi on menestyksekkään sisältöstrategiaprosessin ensimmäinen vaihe ja muutenkin mainio tapa aloittaa yhteistyö. Kartoitus on sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin metodeihin perustuva arvio yrityksen nykyisen sisällön toimivuudesta.

Kartoituksessa luetteloidaan ja arvioidaan kaikki olemassa oleva sisältö ennakkoon määritettyjen kriteerien perusteella. Kartoitus auttaa löytämään sisällöstä kaavoja: mikä on suosituinta sisältöä ja miksi? Miten sisältö vertautuu kilpailijoiden sisältöihin? Vastaammeko tärkeimpien ostajapersoonien tarpeisiin ostopolun eri vaiheissa?

Samalla listataan vanhentunut ja tarpeeton sisältö. Kartoituksen tulokset toimivat hyvänä ohjenuorana uuden sisällön tuottamiseen.

Avainsana-analyysi

Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on selvittää yrityksen liiketoimintaan liittyviä hakusanoja mahdollisimman tarkasti.

Avainsanatutkimus kertoo, mitä palveluita ja tuotteita yrityksen asiakkaat etsivät ja millä hauilla on eniten hakumääriä hakukoneissa. Oikeilla avainsanoilla saadaan lisää liikennettä sivustolle ja pysytään ajan tasalla siitä, mitä markkinoilla tapahtuu.

Tutkimuksen tuloksena on priorisoitu avainsanalista, jota käytetään jatkossa sivuston sisällöntuotannon, hakukoneoptimoinnin ja hakusanamarkkinoinnin apuna.

Huolellisesti tehty avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin kulmakivi, joka auttaa yritystä onnistumaan liiketoiminnan kasvattamisessa verkossa.