Eniten kiinnostaa kaikki

Kysymyksestä "Mikä sinusta tulee isona?" se lähtee. Läheisten odotukset, koulutus ja työelämä ovat perinteisesti ohjanneet ihmisiä valitsemaan yhden, selkeästi määritellyn mielenkiinnon kohteen tai osaamisalueen. Useimmille ammattilaisille olisi kuitenkin mittaamattoman hyödyllistä säilyttää laajempi perspektiivi.

Eräs TED Talk vangitsi äskettäin mielenkiintoni. Siinä amerikkalainen monialainen yrittäjä Emilie Wapnick kertoi, kuinka yhteiskunta suosii tyypillisesti asiantuntijoita, jotka ovat porautuneet syvälle tiettyyn aiheeseen. Wapnick itse on kuitenkin kiinnostunut ihmisistä, joiden kiinnostuksen kohteet lankeavat laajalle alalle. Tätä vähemmän huomioitua joukkoa hän nimitti termillä ”multipotentialites”, vapaasti suomennettuna monipotentiaaliset.

Puheenvuoro sai minut pohtimaan omaa polkuani. En ole multipotentialite-määritelmän mukainen ihminen: en koe omaavani potentiaalia alalla kuin alalla. Huomaan kuitenkin, että mielenkiinnon kohteeni ja harrastukseni ovat melkoisen hajallaan. Olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että jokaisen aiheen, ihmisen ja ilmiön taakse kätkeytyy valtava määrä mielenkiintoista tietoa.

Opiskeluaikoina tuskailin sen kanssa, ettei minulla ollut selkeää urahaavetta. En tiennyt, mikä minusta tulee isona – ainakaan sen jälkeen, kun silmälääkäri totesi minulle päiväkoti-ikäisenä, ettei lentäjän ammattiin ole asiaa. Nuorelle ”vähän kaikesta” kiinnostuneelle valtiotieteilijälle työllistyminen tuntui vähintäänkin epävarmalta.

Opiskelujen loppupuolella päädyin töihin viestintätoimistoon ymmärtämättä täysin, mitä viestintätoimisto tekee. Työtä opetellessani tajusin, että siellä harva oli yhden asian huippuasiantuntija. Uudet työkaverini olivat loistavia sisäistämään uusia asioita, löytämään asiayhteyksiä ja tekemään vaikeita asioita ymmärrettäviksi. Silloin viimein ymmärsin, että monialaisilla ihmisillä on tärkeä tehtävä työelämässä. Wapnick on samoilla linjoilla: hänen mukaansa monipotentiaaliset ihmiset on nopeita oppimaan, mukautumaan eri rooleihin sekä luomaan uutta yhdistelemällä tietoa monelta eri alalta.

Monipotentiaalisia ominaisuuksia vaaditaan yksilöiden lisäksi myös yrityksiltä. Tämä ajatus on helppo havainnollistaa sisällön kautta.

Sisältömarkkinoinnin ytimessä on ajatus siitä, että yritys ei voi vain paukuttaa omaa markkinointiviestiään eri kanavissa – on löydettävä omaan alaan kytkeytyneet puheenaiheet, joista voi kirjoittaa lukijalle aidosti hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä. Tämä näkökulman muutos on monelle yritykselle aika radikaali. Yritys ei voi enää olla omien tuotteidensa spesialisti, vaan on oltava oman alansa generalisti.

On tärkeää huomata, ettei monialaisuus suinkaan tarkoita hutilointia. Kukaan ei hyödy pintaraapaisuista tai kultakalan huomiojänteellä toteutetuista projekteista. Syvä osaaminen on erittäin tärkeää. Sen lisäksi on kuitenkin hyvä olla kiinnostunut ympäröivästä maailmasta.

Myöskään Wapnick ei suinkaan ole spesialisteja vastaan, vaan kehottaa ihmisiä huomioimaan omat taipumuksensa – suuntautuivat ne sitten kohti erikoistumista tai monialaisuutta. Työelämässä parhaat asiat tapahtuvat, kun saavutetaan erikoisosaamisen ja laajakatseisuuden toimiva liitto.

Minulle Wapnickin TED Talk havainnollisti hienosti sen, ettei itseään kannata rajata liian tarkkaan. Laaja-alaisuus on ominaisuus, jota sekä yksilöt että yritykset tarvitsevat tänä päivänä kipeästi. Strategisessa suunnittelussa laaja-alainen uteliaisuus on kaiken lähtökohta. Tämä on tärkeä huomio ihmiselle, jonka lentäjähaaveet osoittautuivat mahdottomiksi jo neljävuotiaana.

Joska Pyykkö on Paper Planesin tuore sisältöstrategi, jonka kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat ainakin kamerat, rumpukoneet ja työelämän muutokseen liittyvät aiheet.