Esittelyssä Suvi Pietikäinen: Black metallia ja digitaalista markkinointisuunnittelua

Digital Marketing Planner Suvi on kulkenut monipuolisen urapolun isosta konsernista eri toimistojen kautta Paper Planesille. Suvi syttyy tuloksellisesta ja luovasta markkinoinnista hyvähenkisessä lennokkiporukassa. Lue, mitä Suvin työhön kuuluu, miten esimerkiksi koneoppiminen liittyy somemarkkinointiin ja yllättävät faktat tästä markkinoinnin moniottelijasta.

Mitä teen Paper Planesilla?

Suunnittelen ja toteutan asiakkaillemme muun muassa hakukone-, some- ja display-mainontaa. Hyödynnän työssäni runsaasti eri kanavia, Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta LinkedIniin.

Tehokkaan mainonnan tueksi tarvitaan nykyään data-analytiikkaa, joten suuri osa työtäni on suunnitella tulevaa mainontaa, joka pohjautuu jo olemassa olevaan dataan. Yhtä lailla tärkeää on seurata mainonnan vaikuttavuutta reaaliajassa ja reagoida nopeasti, jos muutoksiin on tarvetta.

Mainonnan suunnittelu ja tulosten raportointi tehdään asiakkaan kanssa, joten työni on vahvasti myös asiakaspalvelua.

Aloitin Paper Planesilla alkuvuodesta 2019, ja alle vuodessa yritys on jo kasvanut usealla työntekijällä. Samalla oma työnkuvani on monipuolistunut asiakaskunnan mukana.

Millaiselle ihmiselle Digital Marketing Plannerin työ sopii?

Digital Marketing Plannerin työnkuva on todella laaja, ja pestin sisältä löytyy runsaasti erikoistumisaloja hakukonemarkkinoinnista sosiaaliseen mediaan. Muutamia työn kannalta oleellisia perustaitoja toki pitää olla:

  • käytännönläheinen ote ja kyky tehdä nopeita päätöksiä tiukassa tilanteessa
  • oma-aloitteisuus ja itsenäisyys, toisaalta myös kyky tiimityöskentelyyn
  • asiakaspalveluhenkisyys
  • datalähtöisyys
  • kyky hahmottaa asiakkaan potentiaali ja realiteetit sekä rohkeus tuoda näkemyksensä esiin.

Paper Planesilla on matalat hierarkiat, joten kaikkia kannustetaan ottamaan vastuuta niin oman työnsä kuin asiakassuhteidenkin hoidossa.

Parasta työssäni

Työn monipuolisuus pitää päivät mielenkiintoisina. Asiakkaita on hyvin vaihtelevilta aloilta, jolloin myös heidän tarpeensa saattavat vaihdella suuresti. Suurimmassa osassa asiakkuuksia pääsen tekemään sekä strategista suunnittelutyötä että käytännön markkinointitoimenpiteitä.

Asiakkaiden kirjon lisäksi Digital Marketing Plannerina pysyy hyvin kartalla sekä oman alan että maailman kehityksestä. Markkinointi ei ole koskaan irrallaan muusta yhteiskunnasta, joten yleistä kehitystä saa seurata lähietäisyydeltä.

”Suurimmassa osassa asiakkuuksia pääsen tekemään sekä strategista suunnittelutyötä että käytännön markkinointitoimenpiteitä.”

Paper Planesin yhteisö on osoittautunut mahtavaksi niin yhteishengeltään kuin ammattitaidoltaankin. Työpäivä menee mukavasti, kun porukassa on tarpeeksi huonoa huumoria ja kaikki huomioon ottavaa asennetta. Ammatillisesti saan oman tiimini kollegoilta tukea erikoisalallani, mutta olennainen osa Paper Planesin henkeä on myös muilta tiimeiltä oppiminen ja oman tietotaidon eteenpäin jakaminen.

”Digital Marketing Plannerina pysyy hyvin kartalla sekä oman alan että maailman kehityksestä.”

Työni tulevaisuudennäkymiä

Datan rooli markkinoinnissa tulee jatkossa kasvamaan, mikä tarkoittaa lisää töitä datalähtöisille Digital Marketing Plannereille. Data tulee mahdollistamaan saman mainoksen muuntamisen eri kohderyhmiä varten entistä tarkemmin.

Lisäksi koneoppiminen integroituu entistä luontevammaksi osaksi markkinointia. Koneoppimisen avulla ennen manuaalisesti tehdyt työt pystytään automatisoimaan, mikä tekee työstä strategisempaa ja enemmän kokonaisuuden hallintaan keskittyvää.

Vapaalla nautin eniten

Vapaa-aikani ei voisi erota enempää digitaalisesta työelämästäni, sillä asun Sipoon Kalkkirannassa katuvalojen tavoittamattomissa. Luonto on lähellä sydäntäni, ja Sipoon lenkkipolut ovat tulleet tutuiksi kolmen koiran kanssa touhutessa.

Suosikkiharrastukseni

Vaihdoin vastikään roller derbyn käsipalloon, jota pelaan kakkosdivarissa. Lisäksi käyn ratsastamassa läheisellä hevostallilla. Harrastuksissa hien pitää virrata, jotta pää nollaantuu ja lihakset pysyvät kunnossa.

Tätä et arvaisi minusta

Digital Marketing Plannerin paras ystävä on black metal. Sen parissa olen elänyt ja kasvanut. Joskus sitä hairahtuu muualle, mutta paluu bläkkikseen tuntuu aina yhtä hyvältä.