Sisältöauditointi

Sisältökartoitus on menestyksekkään sisältöprosessin ensimmäinen vaihe. Kartoitus on sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin metodeihin perustuva arvio yrityksen nykyisen sisällön toimivuudesta.

Kartoituksessa luetteloidaan ja arvioidaan kaikki olemassa oleva sisältö ennakkoon määritettyjen kriteerien perusteella. Yleensä sisältöä myös verrataan kilpailijoiden sisältöihin. Esimerkkejä arviointiperusteista ovat esimerkiksi asiaankuuluvuus, yhtenäisyys ja selkeys.

Kartoitus auttaa löytämään sisällöstä tiettyjä kaavoja. Mikä on suosituinta sisältöä ja miksi? Miksi osa sisällöstä toimii huonosti? Samalla listataan vanhentunut ja tarpeeton sisältö ja tehdään myös suosituksia säilytettävästä sisällöstä.

Kartoituksen tulokset jaetaan kartoitusraportissa, joka toimii hyvänä ohjenuorana uuden sisällön tuottamiseen.

Nykyisen sisällön luettelointi ja arviointi helpottaa onnistuneen sisältöstrategian luontia.

Haluaisitko kuulla lisää sisältöaudioinnin hyödyistä?

Täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä muutaman tunnin kuluttua.

Visual Components

Visual Components Oy on tehtaiden tuotantolinjastojen suunnitteluun ja simulointiin käytettävien ohjelmistojen valmistamiseen erikoistunut…

Arvato Finance

Arvato Finance tarjoaa rahoitus-, laskunhallinta- ja perintäpalveluita sekä maksuratkaisuja. Hoidamme Arvato Financen markkinointia ja…