Sisältöauditointi

Sisältökartoitus on menestyksekkään sisältöprosessin ensimmäinen vaihe. Kartoitus on sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin metodeihin perustuva arvio yrityksen nykyisen sisällön toimivuudesta.

Kartoituksessa luetteloidaan ja arvioidaan kaikki olemassa oleva sisältö ennakkoon määritettyjen kriteerien perusteella. Yleensä sisältöä myös verrataan kilpailijoiden sisältöihin. Esimerkkejä arviointiperusteista ovat esimerkiksi asiaankuuluvuus, yhtenäisyys ja selkeys.

Kartoitus auttaa löytämään sisällöstä tiettyjä kaavoja. Mikä on suosituinta sisältöä ja miksi? Miksi osa sisällöstä toimii huonosti? Samalla listataan vanhentunut ja tarpeeton sisältö ja tehdään myös suosituksia säilytettävästä sisällöstä.

Kartoituksen tulokset jaetaan kartoitusraportissa, joka toimii hyvänä ohjenuorana uuden sisällön tuottamiseen.
Haluan kuulla lisääNykyisen sisällön luettelointi ja arviointi helpottaa onnistuneen sisältöstrategian luontia.

Visual Components

Visual Components Oy on tehtaiden tuotantolinjastojen suunnitteluun ja simulointiin käytettävien ohjelmistojen valmistamiseen erikoistunut…

Arvato Finance

Arvato Finance tarjoaa rahoitus-, laskunhallinta- ja perintäpalveluita sekä maksuratkaisuja. Hoidamme Arvato Financen markkinointia ja…

Kaikki palvelumme

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia luo yritykselle tai organisaatiolle ohjenuorat menestyksekkään sisällön luontiin nyt ja tulevaisuudessa.

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi

Inbound vie sisältömarkkinoinnin uudelle tasolle.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto

Ilman huolellista sisällöntuotantoa, paraskaan strategia ei synnytä uutta bisnestä.

Verkkopalveluiden suunnittelu

Verkkopalveluiden suunnittelu

Hyvän sisällön kruunaavat loistava käyttökokemus ja moderni, upea ilme.

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä

Paperplanesilaisilla on pitkä kokemus perinteisen markkinointiviestinnän suunnittelusta. Lue lisää tavastamme tehdä mainoskampanjoita.

Verkkomainonta

Verkkomainonta

Paraskin sisältö vaatii tuekseen verkkomainontaa. Kohdennettu mainonta löytää oikean yleisön.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu

Laadukas visuaalinen suunnittelu auttaa sisältöjäsi kukoistamaan.

Esityssuunnittelu

Esityssuunnittelu

Käsikirjoitamme, kuvitamme ja taitamme PowerPoint- tai Keynote-esityksesi. Tutustu tarkemmin.

Koulutus

Koulutus

Jaamme mielellämme vuosien aikana kerryttämäämme tietoutta eteenpäin innokkaille oppijoille.

Sisällön optimointi

Sisällön optimointi

Sisällön optimoinnilla tarkoitetaan jatkuvia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on oppia, mikä sisältö toimii parhaiten.

Sisältöauditointi

Sisältöauditointi

Kartoitus on sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin metodeihin perustuva arvio yrityksen nykyisen sisällön toimivuudesta.