Asiakasreferenssit

Visual Components Oy on tehtaiden tuotantolinjastojen suunnitteluun ja simulointiin käytettävien ohjelmistojen valmistamiseen erikoistunut yritys. Paper Planes toteutti Visual Componentsille sisältöstrategian ja verkkopalvelun uudistuksen. Teemme lisäksi jatkuvana työnä sisällöntuotantoa (videot, blogikirjoitukset yms.) sekä verkkomainontaa.

Lue case study

Visual Componentsin ohjelmistojen avulla luodaan kolmiulotteisia malleja ja simulaatioita, joiden avulla pystytään helpommin suunnittelemaan uusia tehtaita ja tehostamaan olemassa olevien tehtaiden toimintaa.

Yhteistyömme Visual Componentsin kanssa alkoi syyskuussa 2014. Uusia näkemyksiä etsivä yritys kääntyi puoleemme, sillä heillä oli tarve löytää uusia asiakkaita. Yritys on kansainvälinen ja heillä on loistava tuote, mutta markkinointitoimenpiteet eivät vastanneet tuotteen laatua. 3D-simulointisovelluksia on perinteisesti käyttänyt vain pieni joukko ihmisiä, mutta ohjelmistojen helppokäyttöisyyden ansiosta tavoitteena oli tavoittaa laajempi käyttäjäryhmä insinöörien lisäksi. Tämän lisäksi yritys halusi vakiinnuttaa asemaansa ajatusjohtajana.

Omaksuimme konsultatiivisen roolin yrityksen markkinoinnin suunnittelussa. Suunnittelimme aluksi yritykselle sisältöstrategian, jonka kantavana ajatuksena toimivat tulevaisuuden tehtaat. Koska halusimme kohottaa yrityksen imagoa sen modernin tuotteen tasolle, suunnittelimme Visual Componentsille myös uudet verkkosivut, jotka julkaistiin marraskuussa. Uusia verkkosivuja tuettiin kustannustehokkaasti vahvalla Facebook- ja AdWords-mainonnalla.

Kaksi kuukautta kestäneen strategiatyön ja sivustouudistuksen jälkeen keskityimme sisällön tuottamiseen. Sisällöllä emme pyri pelkästään nostamaan yrityksen tuotteita esille vaan keskiössä ovat pikemminkin ajatusjohtajamaiset tekstit esimerkiksi alan ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuudennäkymistä. Tuotimme myös yrityksen tarinasta kertovan videon, jossa esitellään yrityksen ajatusmaailmaa ja tulevaisuuden tehtaiden konseptia.

Suurin haaste projektissa oli se, että kyseessä on hyvin erikoistunut B2B-yritys, jolloin yrityksen toimintaan ja tuotteen käyttäjäkuntaan perehtyminen vei aikaa. Sisältömarkkinointia tehtäessä on opittava tuntemaan yritys syvällisemmin verrattuna perinteisempään markkinointiin. Laadukkaaseen tuotteeseen tutustuminen on kuitenkin aina erittäin mielenkiintoista.

Visual Components on ollut tuloksiin varsin tyytyväinen. Erityisesti markkinoinnin tehokkuus on miellyttänyt heitä – leadien kasvu on ollut valtavaa. Tämän lisäksi yrityksen sosiaalinen median näkyvyys on noussut. Projektin myötä kävikin hyvin selväksi, kuinka digitaalisen markkinoinnin avulla, verkkopalvelukonseptilla ja ajatusjohtajuudella voi nopeasti vaikuttaa yrityksen imagoon. B2B-yrityksen mielikuvaa niin työnhakijoille kuin asiakkaillekin voi rakentaa lyhyessä ajassa sisällön avulla. Suomessa on paljon yrityksiä, joilla on Visual Componentsin lailla hienoja tarinoita, mutta jotka eivät itse kykene kertomaan tarinoitaan niiden ansaitsemalla tavalla. Olemmekin iloisia siitä, että olemme päässeet auttamaan Visual Componentsia kertomaan tarinansa kiinnostavammalla tavalla.

 

www.visualcomponents.com

Arvato Finance tarjoaa rahoitus-, laskunhallinta- ja perintäpalveluita sekä maksuratkaisuja. Hoidamme Arvato Financen markkinointia ja viestintää kokonaisvaltaisesti, uusien palveluiden julkaisustrategioista kohdennettuihin kampanjoihin ja verkkosisällöistä myyntimateriaaleihin.

arvato.com

HiQ on pohjoismaiden suurimpia IT-palveluntarjoajia ja koko Pohjolan kovimpia Internet of Things -asiantuntijoita. Olemme tehneet HiQ:n kanssa yhteistyötä syksystä 2015 lähtien ja sinä aikana on syntynyt mm. uudistunut frends.com, asioideninternet.fi, datadrivenbusiness.fi ja HiQ:n oma sisältöstrategia.

hiq.fi

Muita asiakkaitamme